Přímo od zdroje: O budování vztahů v nákupu ingrediencí s Agnès Gendry, nákupčí esenciálních olejů pro Lush

Když přijde na zajišťování zdrojů těch nejlepších esenciálních olejů, budiž vám odpuštěno, pokud si myslíte, že je to celé jen o dobrých surovinách. Přestože ingredience špičkové kvality jsou důležité, nákupčí esenciálních olejů ve společnosti Lush, Agnès Gendry, klade důraz na budování a udržování silných přímých vztahů s pěstiteli a producenty, kteří esenciální oleje vyrábějí a distribuují.

Esenciální oleje pocházejí z celého světa. Některé z rostlin můžete pěstovat u sebe na zahradě, zatímco jiné najdete pouze ve vzdálených oblastech, v uzavřených komunitách nebo konfliktních zónách. Znamená to, že získání cenných a často vzácných přísad potřebných k jejich přípravě může být někdy náročný úkol.

Trh jako takový je plný imitací a společností, které prodávají falšované či šizené oleje, aby zvýšily svůj zisk. Celý proces je dále komplikován hluboce zakořeněnou tradicí zprostředkovatelů a překupníků, kteří si berou procenta ze zisku a znesnadňují pátrání po tom, kde a kdo danou přísadu pěstuje.

Agnès poměrně brzy ve své kariéře nákupčí zjistila, že pracovat s dodavateli přímo představuje ten nejlepší možný způsob, jak si trvale zajistit vysoce kvalitní suroviny. Nebyl to ovšem vůbec jednoduchý úkol – pracovat přímo s dodavateli nebyla hotová věc. Agnès strávila se svým týmem 15 let cestováním po světě, aby navázala kontakty a vybudovala si vztahy s pěstiteli a producenty v Evropě i Austrálii a všude mezi těmito dvěma kontinenty.

Vysvětluje: „Před mnoha lety, když jsem začala nakupovat esenciální oleje, jsme nakupovali převážně od překupníků, zprostředkovatelů a kupců. Ovšem v průběhu let se stalo mým posláním vyhledávat skutečně přímo výrobce esenciálních olejů a absolue. Znamená to hledat zdroje, hledat výrobce a navazovat vztahy, abychom skutečně pracovali v dodavatelském partnerství. Je to masový prodej versus individuální a přímý prodej.“

Agnès definuje dodavatelské partnerství jako otevřený vztah, v němž obě strany mohou vyjadřovat své obavy, klást otázky týkající se možných problémů s kvalitou a společně hledat řešení problémů. Pro dosažení tak úzkého vztahu je nejprve třeba najít společné etické pojetí.

Agnes říká: „Chceme mít jistotu, že máme s našimi dodavateli dobré vztahy; že chápeme, co dělají a že jejich etika je v souladu s tou naší. Nikdy nespolupracujeme se společnostmi, kde lidé nemají zájem o to, jakým způsobem pracujeme. Jde opravdu jen o nalezení dokonalé shody v našem podnikání.“

Tým udržuje tyto blízké vztahy prostřednictvím pravidelných návštěv, při kterých se setkává a poznává s pěstiteli a výrobci v jejich prostředí a jejich výrobních závodech. Kromě kontroly technické způsobilosti a ekologických a etických postupů dodavatelů musí nákupní tým také zajistit, aby dostával oleje, které nebyly nijak upravovány ani zředěny chemikáliemi nebo jinými levnějšími oleji.

Návštěvami pěstitelů a producentů a seznámením se s tím, jak přesně se oleje vyrábějí a zpracovávají, může tým o dodavatelích činit dobře informovaná rozhodnutí. Dostává od nich vzorky a testuje je pomocí špičkového vybavení, které analyzuje chemické sloučeniny. Zajišťuje tak, aby oleje byly čisté a jen té nejvyšší kvality.

Kromě toho, že se tým ujistí, že je vše v pořádku a běží tak, jak má, tyto návštěvy poskytují týmu důkazy o nadšení, které pěstitelé a dodavatelé, často malé rodinné farmy a podniky, vkládají do své práce.

Agnès říká: „Jednou z věcí, která mě neustále ohromuje, je lidské nadšení. Opravdu se vyskytuje napříč celým řetězcem, od farmářů pěstujících plodiny až po producenty vyrábějící z nich esenciální oleje a absolue.”

„Lidé, s nimiž spolupracujeme, jsou do své práce skutečně nadšení. S nadšením poskytují kvalitu a myslím, že sami sebe vidí jako řemeslníky – zejména společnosti, které jsou řízené jako rodinné podniky, jež fungují po celé generace. Skutečně si myslí, že drží tradici.“

A zprostředkovatelé se tímto rozhodně chlubit nemohou. Agnès poukazuje na to, že ačkoli vás obchodník může ujišťovat o kvalitě toho, co prodává, a být hodnotným a upřímným spojencem, většina z nich nemá k produktům stejný přístup.

Díky tomu, že tým nákupu jedná namísto obchodníků přímo s dodavateli, získal rozsáhlé znalosti týkající se ingrediencí, které obstarává; je to něco, co by v případě nedohledatelného původu a postupů při nákupu ve velkém nebylo možné.

Agnes vysvětluje: „Tím, že nakupujeme přímo od výrobců, vnášíme do našeho podniku zkušenosti. V naší společnosti máme znalosti, které pocházejí přímo od producentů. Jsem si absolutně jistá, že za těch 15 let bychom takové znalosti nezískali, pokud bychom i nadále spolupracovali jen s distributory.

„Nenavštěvovali bychom výrobní závody, neviděli bychom pole, nevěděli bychom, jak se co dělá. Neznali bychom žádné triky, nevěděli bychom, jaké jsou dobré a špatné postupy a jaká je dobrá a špatná kvalita. Byla by to úplně jiná situace.“

A přestože ne všechny zkušenosti byly dobré, naučily tým, na co si má při zajišťování zdrojů dávat pozor. Díky spolupráci s tak širokou škálou lidí, kultur a odvětví je nyní Agnès schopná využívat nabyté poznatky ve všech oblastech nákupu.

Říká, že: „Když máte odborné znalosti a vědomosti, které získáte přímo ‚na bojišti‘, můžete je pak uplatňovat i ve vztahu k ostatním. Umožňuje vám to hluboké pochopení podmínek pěstování, podmínek výroby, prostředí, sociálních otázek – a to platí všude. Jakmile se jednou naučíte něco o určité věci, naučíte se i o ostatních.“

A to samozřejmě platí i v případě syntetických látek. Přestože všude, kde to je možné, používá společnost Lush přírodní složky, zahrnuje do svých složení také bezpečné syntetické látky, které pomáhají zajistit produkty té nejvyšší kvality ze zodpovědných zdrojů.

Agnes vysvětluje: „Uplatňujeme stejné standardy a udržujeme vztahy i s lidmi, kteří nám dodávají syntetické materiály. Kontrolujeme kvalitu šarží a předem schvalujeme vzorky. Tato opatření provádíme pro určitá množství každý rok, abychom měli jistotu, že nakupujeme za ty nejlepší ceny a že pro zajišťování zdrojů uplatňujeme stále stejné standardy.“

Domovská stránka - Přímo od zdroje: O budování vztahů v nákupu ingrediencí s Agnès Gendry, nákupčí esenciálních olejů pro Lush