Zásada o ochraně životního prostředí

Od chvíle, kdy začala společnost Lush fungovat, věděli naši zakladatelé a zaměstnanci, jak výrobky, které vyrábíme a prodáváme, interagují s životním prostředím. Vždy jsme využívali kreativní řešení, abychom pozitivně působili na planetu. Příkladem je vynález vůbec prvního tuhého šamponu – šampuku.

Otázky životního prostředí jsou ve společnosti ústředním tématem a odrážejí se v rozhodnutích, která přijímáme každý den. Používáme například mandlový a olivový olej – nikoli minerální olej – částečně proto, že si myslíme, že olivové nebo mandlové háje obohacují náš život mnohem více než ropná pole. Neustále sledujeme právní předpisy a vítáme nová nařízení, která skutečně snižují náš dopad na přírodu. Rádi podporujeme environmentální skupiny, které se podílejí na kreativních přímých akcích, jež pomáhají změnit zákony.

Jsme odhodláni k tomu, že čím více budeme růst, tím budeme udržitelnější. K dosažení pozitivní změny nám může pomoci naše kupní síla.

Věříme, že péče o životní prostředí je odpovědností každého, včetně všech našich zaměstnanců a našich zákazníků.

Děláme to takhle:

Obaly

S nadšením zbavujeme produkty jejich obalů již ve fázi navrhování. V prodejnách používáme co nejméně obalových materiálů a nabízíme vám možnost, abyste byli úplně nahatí – máme samozřejmě na mysli výrobky, nikoli vás samotné. Přibližně polovinu našich výrobků si můžete domů odnést bez obalu. Celosvětově ušetříme pouze prodejem tuhých šamponů téměř 6 milionů plastových lahví.

Když už je obal nutný, upřednostňujeme recyklované materiály. 90 % (co do hmotnosti) našich obalových materiálů se recykluje a na zbývajících 10 % pracujeme. Jsme rádi, když jsou naše obaly na konci své životnosti opětovně využity, recyklovány nebo kompostovány, a usilujeme o to, aby bylo recyklovatelných nebo kompostovatelných 100 % našich obalů.

Protože recyklace našich černých kelímků není všude k dispozici (přestože se jedná o čistý a netoxický materiál), investujeme i v této oblasti a své úmysly a slova dokazujeme činy: když nám pět takových kelímků přinesete zpátky, dáme vám za ně zdarma čerstvou pleťovou masku. Ve Spojeném království černé kelímky pak recyklujeme v našem Greenhubu nebo znovu použijeme jako umělecký materiál. V České republice se snažíme hledat co nejlepší způsoby recyklace lokálně a snažíme se dávat kelímkům nový život tím, že je posíláme dál k rozličnému znovupoužití; do škol a školek na výtvarné potřeby, do zoologických zahrad místo mističek, nebo na pěstování sazeniček do zahradnictví.

Rádi také zkoumáme nové materiály a do budoucna, pokud to legislativa dovolí, bychom chtěli začít používat náplně a zvýšit počet opakovaně použitelných obalů, které bychom využívali k přepravě produktů mezi našimi manufakturami a prodejnami.

Ingredience

Při nákupu surovin jsme velmi opatrní. Preferujeme ingredience, které se vyrábějí udržitelným způsobem, a vyhýbáme se těm, které se takto nevyrábí. Například palmový olej se objevil v naší černé knize a v mýdlovém základu byl nahrazen oleji, které jsou k planetě šetrnější. Nyní pracujeme na jeho odstranění ze všech produktů a povzbuzujeme i ostatní společnosti, aby udělaly totéž.

Více než 70 % našich produktů je samo-konzervačních a vždy hledáme způsoby, jak to ještě zlepšit.

V našich výrobcích budeme i nadále používat velké množství přírodních ingrediencí. Sníme přitom o samo-konzervační kosmetice a zajímáme se o dopad našich produktů na životní prostředí a spolupracujeme s dodavateli, abychom jej minimalizovali. Rozhodli jsme se svěřit naši lásku (a peníze) dodavatelům, kteří respektují životní prostředí a zvířata a lidi, kteří v něm žijí.

Odpad a recyklace

Celkový recyklovaný obsah ve všech obalech Lush je přibližně 89 % (včetně papírových tašek, hliníkových plechovek, dárkových obalů, stuh, krabic, visaček a brožurek). To znamená, že na každou tunu nakoupeného materiálu pochází 900 kg z recyklovaných zdrojů.

 • Kelímky a lahve se vyrábějí ze 100% pospotřebního recyklovaného plastu (PCR), čímž každý rok ušetříme přibližně 65 tun oxidu uhličitého a 90 tun původního, dosud nepoužívaného, plastu nebo 800 barelů ropy.
 • Tašky se vyrábějí ze 100% pospotřebního recyklovaného papíru, což každoročně ušetří 100 tun oxidu uhličitého.
 • Dárky láskyplně balíme do recyklovaného papíru a chráníme výplní z obláčků Eco-Pops, které jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a jsou 100% biologicky rozložitelné.

A co dál?

Energie

Energie je součástí všeho, co spotřebováváme. Pracujeme na snížení množství energie, kterou využíváme k výrobě, přepravě a prodeji produktů pro vás. Děláme to tak, že zvyšujeme energetickou účinnost našich procesů, dbáme na vypínání zařízení, nahrazujeme méně energeticky účinná zařízení modernějšími, generujeme část energie na místě vlastními silami a zlepšujeme izolaci. Také se snažíme vybírat, od koho energii nakupujeme, abychom měli jistotu, že naše využívání energie nebude podporovat žádné těžařské společnosti, které provádějí hydraulické štěpení.

Voda

Vodu považujeme za velmi vzácnou a uvědomujeme si, že je to luxus, který nemá k dispozici každý, kdo žije na této planetě. Řadu produktů vyrábíme v tuhé verzi a prodejem tuhých šamponů ušetříme celosvětově ročně neuvěřitelných 450 000 litrů vody. Využívání vody v manufakturách budeme i nadále sledovat a budeme omezovat spotřebu vody, která se nepoužívá ve výrobcích.

Komunikace

Každoročně bychom chtěli informovat o našich výsledcích v oblasti životního prostředí a dbáme na to, aby otázky životního prostředí zůstaly v srdcích našich zaměstnanců živé. Chceme, aby tato politika plnila, co slibuje. Přestože „zelené poselství“ pochází shora, organizace potřebuje síť lidí, kteří by ji šířili. Budeme tedy i nadále povzbuzovat a podporovat všechny lidi, kteří chtějí pomoci, a uděláme z nich „zelené pomocníky“.

Věříme také ve smysl kampaní – ve spolupráci s našimi zákazníky upozorňujeme na důležitá témata a zároveň přitom zažíváme spoustu zábavy. Rádi dáváme lidem kolem nás sílu a obzvláště rádi proměňujeme nadšení v akci.

Lush Green Policy

„Zelená politika“ Lush

Naše „Zelená politika“ stanoví závazky, které společnost Lush přijala v otázkách životního prostředí, a připomíná nám, že vždy můžeme (a měli bychom) dělat více.

Mezi základní prvky patří:

 • Udržovat problémy životního prostředí v srdci podnikání a zohledňovat je při rozhodování.
 • Závazek jednat v souladu s legislativou a překračovat její rámec při vytváření nových ekologických iniciativ.
 • Používat recyklované materiály na obaly v obchodech, na tištěné materiály či kancelářský papír a sbírat od zákazníků černé kelímky k recyklaci.
 • Stanovovat si v obchodech cíle pro míru recyklace, neustále k nim směřovat a jednoho dne dosáhnout splnění snu – zero waste.
 • Závazek k tomu, že v našich obchodech a kancelářích budeme mít nejlepší možnou recyklační službu a že budeme školit personál, jak ji implementovat.
 • Závazek ke snížení letecké přepravy produktů a ingrediencí a kdekoli je to jen možné, využívat k distribuci do obchodů ekologicky šetrnou dopravu.
 • V oblasti dopravy zaměstnanců upřednostňovat vlaky před letadly.
 • Stanovovat cíle pro úsporu energie. Zavázat se využívat dodavatele „zelené energie“, pokud jsou k dispozici, a nakupovat zařízení na úsporu energie.
 • Závazek vést kampaně za ekologické problémy a motivovat zaměstnance, aby pomáhali k pozitivní změně.

Uhlíková daň
Letecká doprava a uhlíková daň – naše vlastní uhlíková daň (v AJ).

Domovská stránka - Zásada o ochraně životního prostředí