Digital Detox Day: O fondu Wholeness Fund

Znáte nějaké malé organizace nebo spolky působící v oblasti duševního zdraví? Víte o nějakých utajených hrdinech, kteří dělají skvělé věci pro lidi trpící psychickými nemocemi nebo ztrátou duševní pohody? Kteří svépomocí vedou iniciativy pro prevenci sebevražd? Kteří dělají o světu ve školách? Pracují v komunitách, organizují drop-in, sezení nebo procházky či jiné akce pro duševní zdraví.

Mají problém shánět finanční prostředky? Tyto malé lokální skupiny, které dělají nedocenitelnou práci, potřebují často jen menší částky k tomu, aby mohly fungovat a nabízet svou pomocnou ruku těm, kdo ji v jejich komunitách potřebují.

V současnosti máme k dispozici fond na pomoc přesně tomuto typu skupin a sdružení. V rámci naší kampaně Digital Detox Day, vzniklé ve spolupráci s vloggerkou a spisovatelkou Zoe Sugg (Zoellou) a organizací #IAMWHOLE, nabízíme koupelovou bombu s názvem IRL, z jejíhož prodeje putují peníze do jednorázového fondu, který přijímá žádosti o finanční podporu od malých organizací a spolků působících v oblasti duševního zdraví. Může být zažádáno o granty ve výši od £100 (cca 3 000 Kč) do £10 000 (cca 300 000 Kč).

Jestliže takovéto sdružení vedete, jste dobrovolníky nebo třeba znáte nějaký lokální spolek, řekněte jim o fondu Wholeness Fund. Nemusí se jednat o registrované charitativní organizace, stačí doložit historii práce.

Více informací o tom, kdo může zažádat o příspěvek a formulář žádosti najdete zde.

Žádosti jsou přijímány ze všech zemí světa, jedná se o globální fond.

Datum uzavření přijímání žádostí je 31. prosince 2020. Organizace a spolky, kterým bude grant udělen, budou vybrány panelem porotců skládajícím se z odborníků z oboru duševního zdraví, Zoe, a také zástupců I Am Whole a Lush.

Domovská stránka - Digital Detox Day: O fondu Wholeness Fund

Copyright © 1995–2023 Lush Retail Ltd.