Verwerktijden bestellingen  | Gratis verzending binnen NL met de Delivery Pass | 

Ga naar inhoud

Charity Pot steunt grassroots organisaties

In 2007 is Charity Pot opgericht, waarmee we kleine grassroots organisaties steunen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken bij het geweldige werk dat ze doen.

100% van de opbrengst uit de verkoop (minus de btw) van onze speciale Charity Pot hand- en bodylotion en verpakkingsvrije Charity Pot Coin gaat naar goede doelen overal ter wereld. Sinds kort is daar ook het Grassroots parfum aan toegevoegd.

We geven de voorkeur aan kleinschalige organisaties zonder winstoogmerk waarvoor het lastig kan zijn om donaties of andere fondsen te krijgen, maar die met hun acties veel teweeg kunnen brengen. Vrijwel elke organisatie die Charity Pot steunt, ontvangt jaarlijks minder dan €400.000 aan inkomsten en wordt voor een aanzienlijk deel gerund door vrijwilligers.

Onze Charity Pot hand- en bodylotion is in meer dan 35 landen te koop. Sinds de lancering is er met de verkoop van Charity Pot wereldwijd meer dan £53 miljoen (zo’n €61,7 miljoen) opgehaald.

In het afgelopen financiële jaar (2019-2020) hebben we vanuit Charity Pot Nederland ruim €100.000 gedoneerd aan kleinschalige, grassroots organisaties. Het merendeel van deze organisaties is werkzaam binnen Nederland, sommige met een lokale focus en andere met een nationaal bereik.

GRASSROOTS STEUNEN
Charity Pot steunt organisaties die zich inzetten voor mens, dier en/of milieu. Dit zijn kleine, onafhankelijke organisaties die een groot verschil maken met geweldloze, inspirerende acties. Vaak worden ze over het hoofd gezien en hebben ze moeite financiering te vinden.

Campagnevoerende organisaties en projecten
Veel donoren geven de voorkeur aan kortetermijn-projecten waarbij een direct zichtbaar resultaat aan te wijzen is. Met Charity Pot ondersteunen we grassroots organisaties omdat we geloven dat juist deze organisaties op de lange termijn groot effect kunnen hebben, doordat zij problemen bij de wortel aanpakken. We doneren daarom graag aan grassroots groepen die zich door middel van geweldloze actie en campagnevoering inzetten voor progressieve, sociale doelen en het veranderen van de publieke opinie. Door hen te ondersteunen, ondersteunen we de verandering waar zij zich voor inzetten.

Nieuwe organisaties ondersteunen
Nieuwe en recent opgerichte organisaties zetten zich vaak in voor actuele onderwerpen, en hebben vaak goed zicht op de directe impact die het milieu, de mensen en de dieren ervan ondervinden. Natuurlijk hangt er een risico aan het ondersteunen van nieuwe organisaties, maar volgens ons is het dat waard. Veel (campagnevoerende) grassroots organisaties zijn (nog) niet officieel geregistreerd. We laten onze donaties echter niet afhangen van officiële accreditering, maar kijken vooral naar de ethische standpunten, doelstellingen, effectiviteit en nood van de organisaties die een donatie aanvragen.

EVENTS EN DONATIES
Naast donaties uit de opbrengst van Charity Pot worden er ook Charity Pot-events in onze winkels georganiseerd.

Events
Met een Charity Pot-event geeft een Lush-winkel organisaties letterlijk de ruimte en de mogelijkheid hun verhaal aan onze klanten te vertellen. Zo kunnen zij kennismaken met lokale goede doelen en het goede werk dat ze doen.

De verkoopopbrengst van het Charity Pot gaat tijdens het event naar de organisatie die door de winkel is gekozen.

Donaties
De opbrengst uit de verkoop van Charity Pot (buiten de lokale events) wordt opzijgezet voor organisaties die zich inzetten voor mensenrechten (sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrede), dierenwelzijn, -bescherming of -activisme, en/of het milieu. Zulke organisaties kunnen hier doorlopend aanspraak op maken door een aanvraag in te dienen.

De meerderheid van de projecten die wij steunen proberen met minimale middelen een groot verschil te maken. Veel projecten richten zich erop om veranderingen op de lange termijn te creëren. Denk hierbij aan projecten die een probleem bij de bron aanpakken of invloed uitoefenen op de opinie of het gedrag van mensen (d.m.v. educatie, rechtspraak of campagnes). We steunen daarnaast projecten die hulp en oplossingen bieden. Bijvoorbeeld door het geven van advies, of door opvang of bescherming te bieden. Ook het bieden van positieve alternatieven vinden we belangrijk: we steunen graag projecten met een praktische, eerlijke en duurzame aanpak.

Een donatie vanuit Charity Pot is eenmalig en kan variëren van €200 tot €5000. Charity Pot staat doorlopend open voor nieuwe aanvragen.

- Lees hier de beknopte richtlijnen voor het doen van een aanvraag
- Klik hier voor de volledige, Nederlandstalige richtlijnen (of hier voor de Engelstalige)
- Klik hier om een aanvraag te doen via het aanvraagformulier.

Homepage - Charity Pot steunt grassroots organisaties