Let op: Langere verwerktijden bestellingen  |  Gratis verzending binnen NL met de Delivery Pass | 

Ga naar inhoud

Spot the Bunny in Lush Times Lente 2024

  Update: 14 maart 2024.

  Misschien ben je ze al tegengekomen: de boze konijntjes in de Lente-editie van Lush Times.

  Vind ze allemaal en maak kans op één (1) All The Best cadeau!

  Zo doe je mee:

  • Spot alle Hot Cross-konijntjes die zich hebben verstopt in de nieuwe Lush Times (Lente 2024).
  • Stuur een mailtje naar [email protected] met de nummers van de pagina’s waarop je de konijntjes hebt gevonden. Schrijf ‘SPOT THE BUNNY’ in het onderwerp van de e-mail.
  • De Spot the Bunny-wedstrijd loopt van middernacht GMT op 1 maart 2024 t/m middernacht GMT op 30 april 2024. Meedoen is gratis. 

  Deze wedstrijd is alleen geldig voor lezers van Lush Times die hun exemplaar van Lush Times (Lente 2024) hebben verkregen in de volgende landen: Canada (met uitzondering van Quebec), Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Japan, Nederland, Noord-Amerika, Oostenrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Noord-Ierland) en Zuid-Korea. 

  Lees hieronder de volledige algemene voorwaarden en het Privacybeleid dat voor jou van toepassing is.

  Spotters klaar? Spotten maar!

  SPOT THE BUNNY - LUSH TIMES-ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN

  GEEN AANKOOP VEREIST OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP VERHOOGT OF VERBETERT JE KANS OM TE WINNEN NIET. DE KANS OM TE WINNEN IS AFHANKELIJK VAN HET TOTAAL AANTAL ONTVANGEN INZENDINGEN.LUSH TIMES IS EEN GRATIS PUBLICATIE VERKRIJGBAAR BIJ DEELNEMENDE LUSH-WINKELS.

  Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met de hierna genoemde Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid voor jouw regio. Lees deze voordat je meedoet.

  1. Introductie

  Deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “Spot the Bunny” die loopt van 1 maart 2024 tot en met 30 april 2024 in de Lush Times.

  2. De Organisator

  Lush Ltd is een geregistreerd bedrijf in Engeland en Wales onder nummer 02940032, op het adres 29 High Street, Poole, Dorset, BH15 1AB in Engeland (de “Organisator”).

  3. De Wedstrijd

  3.1. Lezers van Lush Times kunnen de boze konijntjes tellen die opduiken in de Lente-editie 2024 van de uitgave Lush Times en het gevonden aantal mailen naar [email protected] met de paginanummers van de editie waarop deze konijntjes zijn afgebeeld. Zet in het e-mailonderwerp ‘SPOT THE BUNNY’.

  3.2. Elke juiste oplossing doet mee aan een trekking waarbij je kans maakt op één (1) All The Best cadeau, zoals beschreven in Lush Times (de “Trekking”).

  4. Deelname is gratis, een aankoop doen is niet vereist: 

  4.1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis, je hoeft geen aankoop te doen, je hoeft niets te kopen om mee te mogen doen.

  4.2. Als je de Prijs wint, betalen wij de verzendkosten die gemaakt worden voor het versturen van de Prijs.

  5. Vereisten Deelname: 

  5.1. Alle inzendingen moeten worden verstuurd via e-mail naar [email protected] en er is slechts één inzending per persoon toegestaan. De oplossing mag je in je eigen taal insturen.

  5.2. De openingsdatum voor inzendingen is middernacht GMT op 1 maart 2024. De sluitingsdatum voor inzendingen is middernacht GMT op 30 april 2024. Inzendingen die na dit tijdstip worden ontvangen, zijn niet geldig.

  6. Zoekgeraakte of Vertraagde Inzendingen:

  De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet met succes zijn voltooid of verloren zijn gegaan, ongeacht de oorzaak, inclusief bijvoorbeeld als gevolg van een technische fout, technisch defect, apparatuurstoring, computerhardware- of softwarestoring, satelliet-, netwerk- of serverstoring van welke aard dan ook.

  7. Prijs: 

  7.1. De winnaars ontvangen één (1) ‘All The Best’ cadeau met daarin 5 producten: Honey I Washed The Kids zeep 100g, Dream Cream Bodylotion 45g, The Olive Branch showergel 100g en Rub Rub Ruby bodyscrub 130g (de “Prijs”). De verkoopwaarde van deze cadeauset is op moment van schrijven €36.Meer informatie over de Prijs vind je hier: https://www.lush.com/nl/nl/p/all-the-best-gift

  7.2. Er worden maximaal twintig (20) winnaars gekozen door een onafhankelijk, willekeurig computerproces.

  7.2. We bieden geen (contant) alternatief voor de Prijs, de Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een geschenk van gelijke of grotere waarde.

  7.3. De Prijs kan niet worden geruild of overgedragen aan iemand anders. 

  8. Uitslag van de Wedstrijd: 

  De winnaar ontvangt 7 mei 2024 vóór 19.00 uur GMT bericht via het e-mailadres waarmee diegene heeft deelgenomen, waarna we de winnaar vragen een bezorgadres op te geven. Als een winnaar niet binnen zeven (7) dagen na kennisgeving door de Organisator op de Organisator reageert, vervalt de prijs van de winnaar en heeft de Organisator het recht een ​​andere winnaar te selecteren in overeenstemming met het hierboven beschreven proces.

  9.  Ontvangst van de Prijs

  9.1. De Prijs wordt uiterlijk 30 dagen na de trekking per post naar de winnaars verzonden. 

  9.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd worden alle deelnemers geacht deze Voorwaarden en alle andere vereisten die zijn uiteengezet in het promotiemateriaal voor deze Trekking te hebben gelezen, geaccepteerd en eraan gebonden te zijn (in geval van conflict worden de vereisten zoals uiteengezet in het promotiemateriaal), evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten en regelgeving die auteursrechten, inhoud, laster, privacy, publiciteit en de toegang tot of het gebruik van de computer- of communicatiesystemen van anderen regelen.

  10. Bekendmaking van de Winnaar: 

  De Organisator publiceert informatie waaruit blijkt dat een geldige trekking heeft plaatsgevonden. Om aan deze verplichting te voldoen stuurt de Organisator de achternaam en provincie van de prijswinnaars en, indien van toepassing, kopieën van hun winnende inzendingen naar iedereen die een e-mail stuurt naar [email protected] tot één (1) maand na de vermelde sluitingsdatum zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden. Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw achternaam, provincie en winnende inzending geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd of beschikbaar worden gesteld, neem dan contact op met de Organisator via [email protected]. In dergelijke gevallen moet de Organisator de informatie en de winnende inzending op verzoek nog steeds verstrekken aan de Advertising Standards Authority.

  11. Voorwaarden voor deelname

  11.1. Deze wedstrijd is alleen toegankelijk voor lezers van de Lush Times die hun exemplaar hebben verkregen in de volgende landen: Canada (met uitzondering van Quebec), Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Japan, Nederland, Noord-Amerika, Oostenrijk, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk (exclusief Noord-Ierland) en Zuid-Korea.

  11.2. Je kunt niet deelnemen als je:

  (a) jonger bent dan 18 jaar;

  (b) werknemer bent bij de Organisator en aan haar gelieerde bedrijven of Group-bedrijven;

  (c) professioneel betrokken bent bij de Trekking; of

  (d) lid bent van de directe families of huishoudens van (b) en (c) hierboven.

  11.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke persoon uit te sluiten van verdere deelname aan de Trekking, waarvan hij reden heeft om aan te nemen dat deze handelt op een manier die naar het oordeel van de Organisator in strijd is met deze Voorwaarden, relevante wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden.

  12. Beperking van Aansprakelijkheid

  12.1. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies geleden door een deelnemer indien dergelijke schade of verlies, op het moment van deelname aan de Trekking, geen redelijkerwijs te voorzien gevolg was van een schending van deze Voorwaarden, of indien de Wedstrijd niet verloopt zoals gepland.

  12.2. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van de verplichtingen van derden die betrokken zijn bij deze Trekking, hoewel de Organisator altijd zal proberen de gevolgen van een dergelijk verzuim voor de deelnemers tot een minimum te beperken.

  12.3. Deelnemers worden bij deelname geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee akkoord te zijn gegaan. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren of te weigeren de Prijs toe te kennen aan iemand die deze Voorwaarden schendt.

  12.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd nietig te verklaren, te annuleren, op te schorten of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

  12.5. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn de Organisator, zijn medewerkers of distributeurs onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk of aansprakelijk voor het compenseren van de winnaar of aanvaarden zij enige aansprakelijkheid voor verlies, schade, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het in ontvangst nemen van de Prijs, behalve wanneer dit wordt veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, zijn medewerkers of distributeurs of die van hun werknemers. Je wettelijke rechten worden niet beïnvloed.

  13. Gegevensbescherming en Publiciteit

  13.1. Persoonlijke gegevens die tijdens deze wedstrijd worden verstrekt, worden alleen verwerkt zoals uiteengezet in het Privacybeleid van de Organisator voor elk in aanmerking komend gebied (zie onderstaande links). Zie ook Voorwaarde 10 met betrekking tot de bekendmaking van de winnaars:

  Canada

  https://www.lush.com/ca/en_ca/faq/ca-privacy-policy

  Duitsland

  https://www.lush.com/de/de/faq/de-datenschutzerklarung

  Frankrijk

  https://www.lush.com/fr/fr/faq/fr-politique-de-confidentialite

  Hongarije

  https://www.lush.com/hu/hu/faq/hu-adatkezelesi-tajekoztato

  Ierland

  https://www.lush.com/ie/en/faq/ie-privacy-notice

  Japan

  https://www.lush.com/jp/ja/faq/jp-privacy-policy

  Nederland

  https://www.lush.com/nl/nl/faq/nl-privacyverklaring

  Noord-Amerika 

  https://www.lush.com/us/en_us/faq/usa-privacy-policy

  Oostenrijk

  https://www.lush.com/at/de_at/faq/at-de-datenschutzerklarung

  Tsjechië

  https://www.lush.com/cz/cs/faq/cz-oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju

  Verenigd Koninkrijk:

  https://www.lush.com/uk/en/faq/privacy-notice

  Zuid-Korea

  https://weare.lush.co.kr/policy_L2401.html

  14. Algemeen:

  Op deze Voorwaarden is het Engelse recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten om geschillen te laten behandelen door de rechtbanken van het in aanmerking komende gebied waarin je woont.

  Homepage - Spot the Bunny in Lush Times Lente 2024