Charity Pot: Organisationer vi stöttat

När du köper vår body lotion Charity Pot doneras 100 procent av pengarna (exkl. moms) till välgörenhet. Närmare bestämt till mindre grupper, projekt och initiativ som går till botten med problem och jobbar för hållbar, långsiktig förändring, inom miljö, djurs rättigheter och mänskliga rättigheter.

Under 2020 och 2021 kunde Lush Sverige tack vare er skänka 897 824,20 kr till 36 olika grupper! Här är några av de organisationer ni hjälpt genom att köpa Charity Pot de senaste två åren:

Cloudberry Collective

Cloudberry Collective uppstod hösten 2020 på initiativ av aktivister, forskare och konstnärer. Den gemensamma nämnare är ett långsiktigt åtagande att utmana koloniala relationer i Sápmi, sida vid sida med pågående rörelser. Nätverket ser kolonialismen och rasismen som ursprung för de systemiska problem vi ser idag, t.ex. klimatkrisen, heteropatriarkatet och överkonsumtion. Charity Pot-fonden kunde ge stöd till projekten “Not your average climate conversation” som utmanar ekofacistiska tendenser i Europeiska miljörörelser, och “Solidarity against Green Colonialism” som ämnar att skapa en översikt över exploateringen av människor och miljö i Sapmí.

FARR samordnar allt från lokala nätverk eller församlingar som stöttar papperslösa och asylkommittéer som arbetar med enskilda flyktingärenden till aktivistgrupper som protesterar mot deportationer. FARR fick stöd till kampanjen #MYLIFEMATTERS där ett antal informationsfilmer producerades med syftet att upplysa om brister i lagstiftningen för hur en asylprocess kan gå till.

Gärigheter har fått stöd till projektet Girls with emotions, med syftet att skapa ett nytänkande koncept som för medvetenhet, som tillhandahåller information och underhållning med svarta tjejer och kvinnor i centrum. Visionen är att skapa ett safe space där kvinnor diskuterar personliga och samhälleliga ämnen för att öppna upp för samtal och inspirera till systerskap för ett mer inkluderande samhälle. Projektet är tänkt att gynna kvinnor i afrikanska diasporan i Sverige då varje tema som programmet berör strävar efter att lyfta olika berättelser och röster. 

Under 2020 och 2021 har Charity Pot även gett stöd åt grupper som:

En Anständig Jul

Arbetar du för eller känner du till en förening som du vill stötta?

Kontakta oss på [email protected]

Hemsida - Charity Pot: Organisationer vi stöttat