Fighting animal testing om och om igen: Lush och XCellR8 fortsätter främja säkra, humana tester

Lush är emot djurtester och kämpar aktivt för att de ska utplånas världen över. Detta gör vi bland annat genom att investera i väsentlig forskning inom säkra, humana testmetoder och genom att arbeta tätt med företaget XCellR8 som ägnar sig åt alternativa tester på mänskliga cellkulturer.

XCellR8 är ett företag dedikerat till att utveckla och tillhandahålla banbrytande så kallade in-vitro tester (provrörstester med celler) som mäter kosmetikaprodukters säkerhet och effektivitet. Vår relation till celltestningsföretaget sträcker sig hela vägen tillbaka till 2013 då de tilldelades 25,000 pund från Lush Prize, en global fond som ger stöd åt initiativ som arbetar för att sätta stopp för djurförsök eller för att ta fram alternativa testmetoder.  

Så fort vi blev introducerade för XCellR8 och deras arbete valde vi att låta dem utföra säkerhetstester åt oss. Sedan dess har de fått erkännande världen över för sitt nytänkande arbete och sina nya approacher inom djurfria säkerhetstester för kosmetika.

Under tiden för vårt partnerskap har XCellR8 lärt sig mycket om befintliga tester och utvecklat nya. Deras helt djurfria metoder för produkttester har dessutom blivit erkända av globala tillsynsmyndigheter. Även om kosmetikaingredienser inte längre ska testas på djur i EU, förlitar sig fortfarande de flesta säkerhetsdatablad från ingrediensleverantörer på gammal data med historiska djurtester. Lush leder vägen genom att testa ingredienser med hjälp av vetenskapligt avancerade metoder, mänskliga cellkulturer och rekonstruerade modeller av den mänskliga huden och våra ögon. Dessa tester har utöver att vara cruelty-free, även fördelen att de ger en mer exakt bild av de mänskliga hälsoeffekterna än gamla djurbaserade metoder. 

Karl Bygrave, director på Lush, förklarar: ”På 70-talet fanns det oro beträffande hur djuren på laboratorium behandlades innan de utsattes för tester. Mycket har hänt sedan dess, kampanjer för att sätta stopp för alla djurtester, en ökad medvetenhet hos allmänheten, offentligt ramaskri och introduktionen av lagstiftningar för att förbjuda djurtester. Det har lett till utvecklingen av alternativa tester, som sedan validerats och accepterats av tillsynsmyndigheter. Vad vi ännu inte sett, är en utbredd användning av alternativen inom kosmetikaindustrin, vilket blev uppenbart för oss när XCellR8 år 2013 vann Lush Prize i kategorin “Training”. De vann just den kategorin eftersom de vid den tidpunkten fokuserade på utbildning. Det har varit jättekul att se hur snabbt deras testavdelning vuxit sedan dess.”

Han fortsätter, “En frustration för oss är faktumet att så fort vi får ett datasäkerhetsblad från en ingrediensleverantör så innehåller det alltid data från djurtester – ofta nedladdat från nätet. Vi måste bli bättre än så.”

“Vi bestämde oss därför för att testa våra ingredienser med hjälp av en rad alternativa metoder. Vi ville få mer erfarenhet kring alternativen, lära oss mer om våra ingredienser och uppmuntra våra leverantörer att använda mer humana och vetenskapligt korrekta alternativ. Vår ambition är att testa alla våra ingredienser med helt djurfria tester. Vi önskar att alla gjorde detsamma så att vi aldrig mer behöver se ett datasäkerhetsblad som innehåller resultat från historiska djurtester, istället för mycket mer pålitlig och godtagbar information.”

XCellR8s helt djurfria approach var en nyckelfaktor för partnerskapet med Lush. Den här approachen är unik eftersom många “djurfria” tester fortfarande använder djurceller och djurrelaterade produkter, vilket gör att varken Lush eller XCellR8 betraktar dem som verkligt cruelty-free. XCellR8s banbrytande approach med mänskliga celler har möjliggjort en drastisk utveckling för en mängd olika djurfria tester när det kommer till faktisk användning. Metoderna har förflyttats från forskningsteori och in i ”verkligheten”. Erfarenheten och kunskapen som erhållits längs med vägen har inneburit fördelar för en hel bransch. 

XCellR8 och Lush har även drivit ett stödprogram för att uppmuntra leverantörer att börja genomföra egna djurfria säkerhetstester med moderna metoder. Förhoppningen med detta är att datasäkerhetsbladen ska övergå till att visa mänsklig säkerhetsinformation i linje med modern vetenskap.

Lär dig mer om hur vi arbetar för att bekämpa djurtester eller läs mer om vår globala fond Lush Prize

Hemsida - Fighting animal testing om och om igen: Lush och XCellR8 fortsätter främja säkra, humana tester