Färskt grapefruktextrakt

Ingrediens

Färskt grapefruktextrakt

Citrus paradisi; DRF Alcohol

Egenskaper

Synthetic

Steeped in alcohol, the grapefruit releases its essential oils, resulting in a fragrant, invigorating extract with antimicrobial properties.

Hemsida - Färskt grapefruktextrakt