🚛 Élvezd a 12 hónapos korlátlan házhozszállítást a Lush Házhozszállítási bérlettel. Ára: 8000 Ft/év. Tudj meg többet

Ugrás a tartalomra

Állatkísérletek: Irányelvünk

Nem veszünk nyersanyagot olyan cégektől, amelyek bármilyen célból bármit is állatokon tesztelnek.

Friss, kézzel készült termékeinkhez kizárólag olyan cégektől vásároljuk az alapanyagokat, melyek sem a nyersanyagokat, sem mást nem tesztelnek állatokon és a jövőben sem tervezik állatkísérletek bevezetését.

Így biztosan nem kerül a pénzünk olyan cégekhez, melyek állatokon kísérleteznek. Mi nem csak a vásárolt alapanyagot vizsgáljuk meg, hanem az alapanyagot gyártó cég teszteléssel kapcsolatos szokásait is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha magát az anyagot nem tesztelték állatokon, de tudomásunkra jut, hogy a cég bármilyen más okból végez vagy végeztet állatkísérleteket, nem vásárolunk tőlük.

Nem számít, milyen állatkísérleteket végez vagy végeztet a cég, ahogy az sem, hogy a kísérletek élelmiszerre, gyógyszerre vagy kozmetikumokra vonatkoznak-e - ha egy cég állatkísérleteket folytat, nem kerülhet a beszállítónk közé.

Megvizsgáljuk a cég vállalatszerkezetét is, hogy ellenőrizzük, pénzügyileg köthető-e olyan cégekhez, melyek állatkísérleteket végeznek vagy végeztetnek.

Ennek az irányelvnek köszönhetően meggyőződhetünk róla, hogy a nyersanyagainkat szállító cégek nem fordítják profitjukat állatkísérletekre. Nem működünk együtt olyan cégekkel, melyek etikai irányelvei ellenkeznek a mieinkkel.

A Lush-t az első naptól fogva erre az elvre alapoztuk - szerintünk ez is bizonyítja, hogy lehetséges az állatkísérletek teljes mellőzésével termékek széles skáláját kifejleszteni, előállítani és értékesíteni. Alapítóink még előző cégük, a Cosmetics to Go vezetése során, 1993 júniusában vezették be ezt az irányelvet. Így amikor 1995-ben elindították a Lusht, a cég eleve ennek az irányelvnek a követésével kezdte meg működését - és azóta is ragaszkodik hozzá.

Mit jelent a REACH (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) a Lush irányelveinek szempontjából?

A REACH az Európai Közösség új szabályozása a vegyszerekről és a vegyszerek biztonságos használatáról (EK 1907/2006). Neve a "vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása" elnevezés angol nyelvű rövidítése. A REACH célja az emberi egészség és a környezet védelme a vegyszerek veszélyes tulajdonságainak korai, hatékony felismerése által. A korábbi szab
ályozástól eltérően a REACH az illetékes hatóságok helyett az iparágra bízza az ezzel járó feladatokat és felelősséget. Minden anyagra egységes eljárásokat és tesztelési követelményeket vezetett be.
 
Regisztráció - A REACH szabályozás értelmében minden, évi 1 tonnát elérő mennyiségben az Európai Unióban gyártott vagy az Unióba behozott anyagot nyilván kell tartani.  A nyilvántartáshoz anyagonként 8000 adat megadása szükséges, melyeket kutatásokkal és felülvizsgálati összefoglalókkal is alá kell támasztani. Az azonos anyagok gyártói konzorciumba tömörülhetnek, hogy megosszák az okiratok költségeit.

Osztályozás - Kétféle osztályozási szempont létezik:

A dokumentációt az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) osztályozza. A hivatalnokok ellenőrzik a dokumentáció teljességét, hivatalosan értékelik a bennük lévő adatokat és javaslatot tesznek további tesztelés elvégzésére.

Az anyagok osztályozását bármely tagország illetékes hatósága kezdeményezheti és elvégezheti, amennyiben meg tudják indokolni, miért gyanítható, hogy az anyag használata veszélyes az emberi egészségre vagy a környezetre. A REACH arra törekszik, hogy az emberi egészség és a környezet szempontjából minősítse a vegyi anyagok biztonságosságát, ezért előírja, hogy milyen vizsgálatokkal kell megállapítani a kemikáliák hatását. A vegyi anyagok biztonságosságát minősítő kísérleteket toxicitási tesztnek hívják, amely hagyományosan tengerimalacok, nyulak, madarak, halak, patkányok és egerek megmérgezésével jár, bár ma már léteznek állatok bevonása nélkül végzett alternatívák is.

Engedélyezés - Az engedélyköteles anyagok specifikus felhasználása engedélyhez kötött, a felhasználónak meg kell felelnie az engedélyben foglalt követelményeknek, kivéve, ha a felhasználás nem engedélyköteles (pl. közvetítői felhasználás).

Az új REACH vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabály jobban megnehezíti a helyzetünket, mint más kegyetlenségmentes irányelvek - és azt jelenti, hogy amíg eddig a szigorú biztonsági szabályozások betartása mellett is képesek voltunk teljesen kegyetlenségmentes működésre, az újonnan bevezetett jogszabály annak a kockázatnak teszi ki a beszállítóinkat, hogy harmadik fél által végzett tesztelésben kell részt venniük. Az új REACH vegyi anyagokról szóló jogszabály tehát hatással van az irányelvünkre. Amint azt fent is említettük, beszállítóink semmilyen okból kifolyólag nem végezhetnek vagy végeztethetnek állatkísérleteket és semmilyen, a LUSH számára szállított anyagot nem szerezhetnek be olyan gyártóktól vagy beszállítóktól, akik bármilyen okból állatkísérleteket végeznek vagy végeztetnek. Azonban a REACH bevezetése miatt kénytelenek voltunk egy elkerülhetetlen kivételt tenni irányelvünket illetően: amennyiben egy beszállító a REACH jogszabály követelményei miatt elkerülhetetlenül állatkísérletekben vesz részt, ezt kénytelenek vagyunk elfogadni. Míg felismerjük a REACH jogszabály jelentette, immár elkerülhetetlen kivételeket, a LUSH továbbra is arra biztatja beszállítóit, hogy alternatív tesztelési megoldásokat alkalmazzanak és anyagilag is támogassák a nem állatokon történő tesztelési módszerek kifejlesztését.  Azon termékek esetén, melyek az új szabályozás miatt újonnan már állatkísérletek alkalmazásával előállított összetevőkkel készülnek, törekszünk a recept megváltoztatására vagy az összetevők más forrásból történő beszerzésére.

A Lush fel kívánja hívni a figyelmet erre a problémára és továbbra is azon dolgozik, hogy eljöjjön a nap, amikor minden állat biztonságban lesz a kísérletektől és világszerte megfelelő törvényekben védik a jogait.

Nehézségek / egyéb tesztelési irányelvek

Más cégek nem követik ezt az irányelvet. Ez azt jelenti, hogy gyakran kihagynak bennünket a "kegyetlenségmentes" listákról, egyszerűen azért, mert a listákat összeállító szervezetek

 • Nem ismerik teljesen az irányelvünket
 • Nem tudják egyszerűen kategorizálni a cégünket, így külön kategóriát kéne kitalálniuk a számunkra, mivel az irányelvünk meghaladja a kívánalmaikat
 • Kizárólag olyan vállalatokat vesznek fel a listára, melyek az ő iránymutatásaikat követik
 • Vagy egyszerűen nem értenek egyet a mi megoldásunkkal?

Azonban számos állatvédelmi szervezet látja a Lush irányelvének erősségét és boldogan felveszik a Lusht kegyetlenségmentes listájukra, még akkor is, ha nem illünk bele ugyanabba a kategóriába, mint a többi szabvány.

Irányelvünk nehezen betartható üzletpolitika, amely más cégekhez képest leszűkíti beszállítóink körét.

Miként foganatosítja a LUSH állatkísérlet-ellenes irányelvét?

Ahogy azt fent kifejtettük, a Lush nem vásárol olyan cégektől, melyek bármilyen okból kifolyólag állatkísérleteket végeznek vagy végeztetnek (a REACH jogszabály elkerülhetetlen kivételével). Minden évben állatkísérlet-mentességi felülvizsgálatot végzünk minden egyes beszállítónknál, hogy ezáltal biztosítsuk követelményeink betartását.  

Állatkísérlet-ellenes nyilatkozatunkat minden évben e-mailben elküldjük a beszállítóinknak.

A beszállítónak egy hónapon belül vissza kell küldenie a kitöltött nyilatkozatot.

Ha nem érkezik vissza a kitöltött, aláírt nyilatkozat (még azután sem, hogy további időt adunk a beszállítónak a kérdések megválaszolására), vagy ha nem tartalmaz minden információt, a beszállító elveszíti a jóváhagyásunkat, így az irányelvet betartó új beszállítót keresünk.

Abban az esetben, ha a beszállító vagy az alapanyag elveszíti a jóváhagyásunkat, felkerülnek a "nem megfelelő anyagok" listájára, amely a következő információkat tartalmazza:

 • Kód
 • Nem megfelelő anyag
 • Nem megfelelés megállapításának dátuma
 • Elsőbbség
 • Jelenlegi beszállító 
 • Illetékes beszerző
 • Új beszállító megtalálásának dátuma
 • Új beszállító neve        
 • Állatkísérlet-ellenes státusz ellenőrizve? 
 • Laboratóriumi leadás dátuma  
 • Termék tesztelési helye  
 • Laboratórium válasza
 • Jóváhagyás dátuma
 • Mikor kezdhetjük használni a gyártásban?
 • Ha nem sikeres, miért nem?   
 • Következő lépés

A felülvizsgálatot követően jelentést állítunk össze, melyet elküldünk a cég illetékesének.

A felülvizsgálatot követően frissítjük a belső "feketelistát", melyet továbbítunk a megfelelő személyeknek.

A Lush minden saját alapanyagokkal dolgozó gyártó országában kötelező az állatkísérlet-mentességi felülvizsgálat elvégzése.

A Lush ausztrál, kanadai, horvát és japán gyártóüzemei továbbítják az általuk készített jelentéseket az Egyesült Királyságba, ahol ezek az illetékes személyekhez kerülnek.

Az Egyesült Királyságbeli nyilvántartásokat évente független külső ellenőr ellenőrzi.

A REACH keretében tesztelt anyagokat is figyelemmel követjük, és ahol lehetséges, máshonnan szerezzük be őket.

A LUSH nem végez állatkísérleteket, nem használ olyan anyagokat, melyek állati származékokat tartalmaznak vagy nem alkalmasak vegetáriánusok számára; kizárólag olyan előállítóktól vásárolunk nyersanyagokat, akik nem végeznek vagy végeztetnek állatkísérleteket. 

Rögzített határnappal működünk az egyes összetevőkre vonatkozóan, kikötve, hogy az előállító nem végzett vagy végeztetett állatkísérleteket legalább 2007. június 1. óta.

A beszállítóknak a jóváhagyásunkat megelőzően ki kell tölteniük és alá kell írniuk a Lush állatkísérlet-mentességi nyilatkozatát. Mivel ez folyamatos elkötelezettség, a nyilatkozatot minden évben meg kell újítani.  A nyilatkozat ezen felül minden, a beszállítókhoz leadott rendelés írásos feltétele.

Amennyiben a beszállítónk egy cégcsoport tagja, pénzügyileg is függetlennek kell lennie minden olyan szervezettől, amely állatkísérleteket végez vagy végeztet.   Az a szándékunk, hogy a pénzünket ne használhassák fel állatkísérletekkel kapcsolatos célokra, mivel meggyőződésünk szerint az állatkísérletek kegyetlenek, ráadásul nem hatékonyak a termékbiztonság megállapításában.

Kereskedőinknek igazolniuk kell, hogy semmilyen okból nem végeznek vagy végeztetnek állatkísérleteket.

A nyersanyagokat beszállító partnereinknek igazolniuk kell, hogy semmilyen okból nem végeznek vagy végeztetnek állatkísérleteket.

Amennyiben közvetlenül a forrástól/előállítótól vásárolunk, nekik is igazolniuk kell, hogy semmilyen okból nem végeznek vagy végeztetnek állatkísérleteket.   

Megerősítést kérünk arról, hogy végeztek-e valaha is állatkísérleteket, hogy mikor kötelezte el magát a cég a kísérletek felszámolása mellett, illetve ha a REACH miatt történtek kísérletek, erre mikor, miért és mivel kapcsolatban került sor.  

Nem csupán a beszállítók által kitöltött és aláírt nyilatkozatra hagyatkozunk, minden céget alaposan megvizsgálunk. Megnézzük, hogy milyen anyagokat árulnak, kik a tulajdonosaik, milyen más cégekhez köthetők stb.  Megnézzük, hogy nyilvántartják, illetve árusítják-e termékeiket olyan piacokon, ahol törvény írja elő az állatkísérleteket.

A LUSH által vásárolt anyagok nem tartalmaznak vegetáriánusok számára nem alkalmas állati származékokat.

Beszállítóink semmilyen okból nem végezhetnek vagy végeztethetnek állatkísérleteket és semmilyen, a LUSH számára szállított anyagot nem szerezhetnek be olyan gyártóktól/beszállítóktól, akik bármilyen okból állatkísérleteket végeznek vagy végeztetnek (a REACH jogszabály követelményeinek való megfelelés elengedhetetlen kivételével).

A dokumentum aláírásával a beszállítóink megerősítik, hogy ha bármilyen változás történne a nyilatkozatban szereplő adatokkal kapcsolatban, arról azonnal tájékoztatják a LUSH beszerzési csoportját.

Tekintsd meg a Lush többi irányelvét és állásfoglalását.

Kezdőlap - Állatkísérletek: Irányelvünk

Copyright © 1995–2022 Lush Retail Ltd.