Gratis verzending binnen NL bij bestellingen boven € 60 

Ga naar inhoud

NL - Lush Giftvouchers Algemene Voorwaarden

  Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de cadeaubonnen uitgegeven door Lush B.V.

  Lush kent drie verschillende cadeaukaarten.

  A: De papieren cadeaubon met een vaste waarde van 10 en 25 euro.

  B: Een gift card gemaakt van bio-pvc (fysieke gift card).
  Deze kaart is te koop in al onze winkels in Nederland en te besteden in zowel de Nederlandse winkels als op www.lush.com/nl/nl. De gift card kun je tot twee jaar na uitgiftedatum besteden. Je kunt zelf bepalen welke waarde je op de kaart laat laden.

  C: Een e-gift card. Deze digitale cadeaubon is te koop via onze website koop en kun je in zowel de winkels als op www.lush.com/nl/nl besteden. Je kiest zelf de waarde, tot een maximumbedrag van 500 Euro. De e-gift card wordt per mail naar jou of de gelukkige ontvanger verzonden en is onbeperkt geldig.

  Algemene Voorwaarden Lush-cadeaukaarten

  Lush-cadeaukaarten zijn verkrijgbaar in al onze Nederlandse winkels en via onze webshop.

  Er zijn drie verschillende cadeaukaarten:

  De papieren cadeaubon met een vaste waarde van 10 en 25 euro.

  Deze bon is verkocht in onze Nederlandse winkels en is tot 24 maanden na uitgiftedatum te besteden. De papieren cadeaubon wordt niet meer uitgegeven, maar kan nog wel worden gebruikt in onze Nederlandse (fysieke) winkels.

  Voorwaarden papieren cadeaubon

  De cadeaubonnen kunnen enkel worden gebruikt in de winkelvestigingen van Lush B.V. in Nederland.
  Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
  De waarde van de cadeaubon staat vast.
  De cadeaubon kan niet worden gebruikt om een nieuwe cadeauvoucher aan te schaffen.
  Lush B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal of onleesbaarheid van de cadeaubon.
  De cadeaubon is tot 24 maanden na aankoop in te wisselen.
  De cadeaubonnen zijn overdraagbaar aan derden.
  In geval van diefstal, oplichting, vervalsing, misleiding of andere illegale activiteiten, alsook in het geval van de verdenking daarvan, zal Lush B.V. altijd de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen en heeft Lush het recht om de cadeaubon te weigeren.
  Bij gebruik van de cadeaubon dient de gebruiker deze af te geven aan de medewerker van Lush B.V.

  Voorwaarden gift card, gemaakt van bio-pvc (fysieke gift card).

  Deze kaart is te koop in al onze winkels in Nederland en te besteden in zowel de Nederlandse winkels als op www.lush.com/nl/nl.
  De gift card kun je tot twee jaar na uitgiftedatum besteden.

  Een e-gift card.
  Deze digitale cadeaubon is via www.lush.com/nl/nl te koop en kun je in zowel de winkels als op www.lush.com/nl/nl besteden.
  De e-gift card wordt per mail naar jou of de gelukkige ontvanger verzonden en is onbeperkt geldig.

  De gift card en e-gift card kan worden opgewaardeerd met elk gewenst bedrag tussen 2,50 euro en 500 euro.

  Na aankoop kan het tegoed van de Lush (online) gift card op 2 manieren worden gecontroleerd:

  Online, op deze pagina.

  In een van onze winkels.

  Dit geldt voor zowel de e-gift card als de fysieke gift card.

  Uitsluitend voor Lush e-gift cards:

  De Lush e-gift card wordt per e-mail verstuurd. Alle partijen (inclusief derden) verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid. Zorg ervoor dat je deze voorwaarden kent voordat je deze opties selecteert.

  Ontvangers van de Lush e-gift cards (via e-mail):

  a. Lush heeft je e-mailadres gekregen van degene die de Lush Lush e-gift card heeft besteld. Lush gebruikt je e-mailadres uitsluitend voor de toezending van de Lush e-gift card.

  b. Om je rechten uit te oefenen vanwege de AVG, zie artikel 14 hieronder. Lush zal dergelijke verzoeken uitvoeren in overeenkomst met de toepasselijke wetgeving.

  Kopers van de Lush e-gift card:

  a. Bij de bestelling van de Lush e-gift card geef je het e-mailadres door van degene die de Lush e-gift card ontvangt. Hierdoor geef je Lush namens de ontvanger toestemming om zijn/haar e-mailadres te gebruiken om de aankoop te kunnen verzenden.

  Het verzilveren van Lush-cadeaukaarten:

  Lush-cadeaukaarten kunnen alleen worden gebruikt in de Nederlandse winkels en webshop. De papieren cadeaubon kan alleen worden gebruikt in onze Nederlandse winkels.

  Onder voorbehoud van de beperkingen waarnaar wordt verwezen in deze algemene voorwaarden of eventuele vervolgvoorwaarden, kan de Lush-cadeaukaart worden verzilverd voor producten en/of diensten ter waarde van het bedrag dat op de cadeaukaart staat.

  Als je de papieren cadeaubon niet in één keer kunt besteden ontvang je voor het resterende tegoed een fysieke gift card. Het minimumbedrag dat we op de fysieke gift card kunnen laden is 2,50 euro. Wanneer het resterende bedrag lager is dan 2,50 euro betalen we dit uit. Een resterend bedrag hoger dan 2,50 euro betalen we nooit contant uit.

  Bij de gift card en e-gift card worden alle aankopen in mindering gebracht op het tegoed tot het saldo nul is. De fysieke gift card en papieren cadeaubon zijn geldig tot 24 maanden na uitgifte. De e-gift card is onbeperkt geldig.

  Er worden geen servicekosten of andere kosten in rekening gebracht.

  ls het totale bedrag van de gekochte producten het bedrag dat op de Lush-cadeaukaart staat overschrijdt, kan het resterende saldo voor deze producten worden betaald via een andere geaccepteerde betaalmethode.

  De Lush-gift card is niet inwisselbaar voor contant geld, behalve indien wettelijk vereist. Uitgezonderd wanneer bij wet verplicht of expliciet genoemd in deze voorwaarden, zal Lush het resterende bedrag op de (online) gift card niet via cash of bankoverschrijving vergoeden. Verloren of gestolen kaarten worden niet gehonoreerd of vervangen.
  Lush is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde kaarten of ongeoorloofd gebruik veroorzaakt door het handelen of nalaten van de kaarthouder zelf.

  Terugbetalingen van producten of diensten die zijn gekocht met de Lush (online) gift card worden uitgevoerd in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van Lush.
  Raadpleeg ons winkelpersoneel of neem contact op met onze Customer Care-afdeling.
  Als Lush je retour van een Lush-product accepteert dat je met behulp van de Lush (online) gift card hebt gekocht, zal Lush het betreffende bedrag terugstorten op de Lush e-gift card - wij geven geen terugbetaling in contanten.
  Lush raadt je daarom aan om je Lush e-gift card te bewaren totdat de retourtermijn is verstreken.
  Deze bepaling heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

  Wijzigingen

  Lush behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van de Lush-cadeaukaarten te wijzigen o.a. om wijzigingen in de wet weer te geven of om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De geldende bijgewerkte versie van de voorwaarden met betrekking tot de Lush e-gift cards, de papieren cadeaubonnen en fysieke gift cards is altijd in te zien via onze website.

  Herroepingsrecht

  Als je om welke reden dan ook geen gebruik wilt maken van de Lush e-gift card die je in onze webshop hebt gekocht, kun je op grond van de wet een beroep doen op je herroepingsrecht. Je kunt dit doen door ons binnen 14 kalenderdagen nadat we je de bevestigingsmail van je online aangekochte Lush e-gift card hebben gestuurd te laten weten dat je de Lush e-gift card niet wilt gebruiken.
  Als je een beroep wilt doen op je herroepingsrecht, neem je contact op met onze Customer Care-afdeling door een e-mail te sturen naar [email protected].

  Als je gebruikmaakt van je herroepingsrecht, zullen wij je Lush e-gift card onmiddellijk blokkeren. Wij zullen je alle ontvangen bedragen terugstorten, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij zijn geïnformeerd over je beslissing om je herroepingsrecht uit te oefenen. Als de Lush e-gift card al is gebruikt, kun je je niet meer beroepen op je herroepingsrecht.

  Rechten uit hoofde van de AVG

  Om je rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in de AVG, waaronder het recht op toegang of verwijdering, kun je ons een e-mail sturen via [email protected].

  Rechtskeuze en jurisdictie

  Behalve waar verboden en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, is elk geschil tussen jou en Lush in alle opzichten onderworpen aan het Nederlands recht en alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de aankoop of het gebruik van de Lush e-gift card, Lush-cadeaubon of fysieke giftcard zullen afzonderlijk worden opgelost, dus niet collectief, en uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

  We willen je erop wijzen dat de Europese Commissie ook een website heeft voor onlinegeschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/odr/. Deze is bedoeld om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten de rechtbank op te lossen, inclusief grensoverschrijdende geschillen.      

  Homepage - NL - Lush Giftvouchers Algemene Voorwaarden