Verwerktijden bestellingen  | Gratis verzending binnen NL met de Delivery Pass | 

Ga naar inhoud

Privacyverklaring

  Lush Privacyverklaring

  1. Deze Privacyverklaring 

  1.1 In deze Privacyverklaring refereren “we”, “ons”, “wij”, “onze” aan Lush Limited en “je”, “jou”, “jij” “jouw” aan het individu. 

  1.2 Deze Privacyverklaring heeft als doel jou te informeren over hoe de Lush Group je persoonlijke gegevens door het gebruik van deze website verzamelt en verwerkt, inclusief de gegevens die je wellicht via de website verstrekt wanneer je je opgeeft voor onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of deelneemt aan een wedstrijd of event.

  De Lush Group respecteert je privacy en zet zich in om je persoonlijke gegevens te beschermen. Deze Privacyverklaring vertelt je hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan wanneer je onze website bezoekt (ongeacht waar je op dat moment bent) en laat weten wat jouw privacyrechten zijn en hoe je door de wet wordt beschermd. 

  1.3 Het is belangrijk dat je deze Privacyverklaring leest, samen met enige andere privacyverklaringen of gegevensverzamel-verklaringen die we je op bepaalde momenten verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens van je verzamelen of verwerken, zodat je een goed beeld hebt van hoe en waarom we je gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring is een toevoeging op andere verklaringen en is niet bedoeld deze te vervangen.

  1. Wijzigingen in de Privacyverklaring

  2.1 Deze versie is voor het laatst geüpdatet op 26 mei 2021.

  2.2 We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer we hiertoe besluiten, zullen we je per e-mail op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen. Je kunt de Privacyverklaring op elk gewenst moment bekijken.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

  3.1 Wij zijn Lush Limited, een bedrijf geregistreerd op 29 High Street, Poole, Dorset, BH15 1AB in het Verenigd Koninkrijk. Lush Limited en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen worden gezamenlijk de “Lush Group” genoemd. Elke onderneming binnen de Lush Group die jouw gegevens verzamelt of ontvangt binnen de Privacyverklaring, doet dit als gegevensbeheerder. Sommige Lush Group-ondernemingen hebben specifieke privacyverklaringen op hun websites staan; zorg dat je jezelf informeert over hoe zij met je gegevens omgaan wanneer je hun diensten bezoekt of gebruikt. 

  Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, inclusief verzoeken voor het toepassen van je wettelijke rechten, neem dan contact op met Customer Care via onderstaande contactgegevens.

  3.2 Door je persoonlijke gegevens met ons te delen, erken je het verzamelen en gebruiken of anderszins verwerken (inclusief openbaarmaking) van je persoonlijke informatie op de manier en voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring.

  1. De gegevens die we over jou verzamelen

  4.1 Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, heeft betrekking op alle informatie over een individu die kan leiden tot identificatie van die persoon. Hier horen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme data) niet bij.

  4.2 We beperken de hoeveelheid en het type persoonlijke gegeven die we verzamelen tot het vereiste van de doeleinden waarvoor we deze verzamelen.

  4.3 We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan of uitwisselen. Hieronder hebben we ze voor je bij elkaar gezet:

  Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, aanspreektitel, geboortedatum en geslacht.

  Contactgegevens omvatten factuuradres, bezorgadres, e-mailadres en telefoonnummers.

  Financiële gegevens omvatten bank- en betaalkaartgegevens.

  Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van jou en andere gegevens over producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

  Technische gegevens omvatten internet protocol (IP)-adressen, je logingegevens, browsertype en -versie, tijdzone en locatie, browser plug-intypes en -versies, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om deze website te bezoeken.

  Profielgegevens omvatten je gebruikersnaam en wachtwoord, je aankopen of bestellingen, je interesses, voorkeuren, feedback, antwoorden op enquêtes en de inhoud van alle berichten die je verzendt via onze livechat-functie.

  Wervingsgegevens inclusief kopieën van documentatie over het recht op werk, referenties en andere informatie opgenomen in een cv of begeleidende brief of als onderdeel van het sollicitatieproces.

  Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe je onze website, producten en diensten gebruikt.

  Marketing- en communicatiegegevens omvatten je voorkeuren met betrekking tot onze marketing en die van onze derde partijen alsook communicatievoorkeuren, zoals bijvoorbeeld een abonnement op onze nieuwsbrief.

  4.4 We verzamelen, gebruiken en delen ook Verzamelde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Verzamelde gegevens kunnen worden afgeleid van je persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet gezien als persoonlijke gegevens, aangezien Verzamelde gegevens je identiteit niet direct of indirect onthullen. Voorbeeld: we kunnen je Gebruiksgegevens verzamelen om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifiek onderdeel van de website gebruikt. Echter, als we Verzamelde gegevens combineren met of linken aan jouw persoonlijke gegevens, waardoor je direct of indirect kan worden geïdentificeerd, dan behandelen we je gegevens als persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

  4.5 We verzamelen geen Speciale categorieën van Persoonlijke gegevens over jou (deze omvatten gegevens over je etniciteit, geloofs- of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbond, informatie over je gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

  4.6 Als we verplicht zijn persoonlijke gegevens te verzamelen via de wet, of op basis van een contract dat we met je hebben, en je deze gegevens niet kunt verstrekken wanneer dat wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het contract dat we met je hebben of willen aangaan niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld bij het leveren van goederen en diensten). In dat geval kunnen we een product of dienst annuleren; indien hier sprake van is zullen we je vooraf op de hoogte stellen.

  1. Hoe worden jouw persoonlijke gegevens verzameld?

  5.1 We gebruiken verschillende manieren om gegevens van en over jou te verzamelen. Hieronder leggen we uit hoe:

  5.2 Directe interacties. Je kunt ons je identiteits-, contact- en financiële gegevens geven door het invullen van formulieren of door correspondentie met ons via post, telefoon, e-mail of anders. Dit omvat persoonlijke gegevens die je verstrekt wanneer je:

  1. onze producten of diensten aanvraagt;
  2. een account aanmaakt op onze website;
  3. je opgeeft voor nieuwsbrieven e.d.;
  4. met ons in contact komt via social media;
  5. onze apps downloadt en installeert;
  6. vraagt om (reclame)uitingen te ontvangen;
  7. meedoet aan een wedstrijd, promotieactie of enquête, een event bezoekt; of
  8. ons feedback geeft of een klacht indien;
  9. reageert op een van onze vacatures, via onze website of een ander medium;
  10. in contact met onze winkels.

  5.3 Geautomatiseerde technieken of interacties. Wanneer je gebruikmaakt van onze website, kunnen we automatisch Technische gegevens verzamelen over je apparatuur, browseracties en -gedrag. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technieken. We kunnen ook Technische gegevens over je ontvangen wanneer je andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid hieronder voor meer informatie.

  5.4 Het kan zijn dat we specifieke informatie van je vragen zodat we je identiteit kunnen bevestigen en je kunnen verzekeren van recht op toegang tot je persoonlijke gegevens (zie paragraaf 10.1 voor het uitoefenen van een ​​van je andere rechten). Dit is een beveiligingsmaatregel die ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die hier geen recht op hebben. Om sneller op je verzoek te kunnen reageren, nemen we contact met je op voor meer informatie over je verzoek.

  1. Hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken

  6.1 In het algemeen gebruiken we je persoonlijke data in de volgende situaties:

  Doel/activiteit

  Je registreren als nieuwe klant

  Wettelijke basis voor verwerking

  Uitvoering van een contract met jou

  Doel/activiteit

  Verwerken en bezorgen van je bestelling van producten of diensten, inclusief:

  - Beheer betalingen, vergoedingen en kosten

  - Geld innen dat aan ons is verschuldigd

  Wettelijke basis voor verwerking

  - Uitvoering van een contract met jou

  - Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen

  Doel/activiteit

  Onze relatie met jou beheren, waaronder:

  - Je op de hoogte stellen van veranderingen van onze voorwaarden of ons privacybeleid

  - Je vragen om een beoordeling achter te laten of mee te doen aan een enquête

  Wettelijke basis voor verwerking

  - Uitvoering van een contract met jou

  - Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze rechtmatige verplichting

  - Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te kunnen analyseren hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)

  Doel/activiteit

  Je in staat stellen mee te doen aan een wedstrijd of event of een enquête in te vullen

  Wettelijke basis voor verwerking

  - Uitvoering van een contract met jou

  - Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te kunnen analyseren hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te kunnen ontwikkelen en om als bedrijf te kunnen groeien)

  Doel/activiteit

  Ons bedrijf en deze website beheren en beveiligen (inclusief troubleshooting, data-analyse, tests, systeemonderhoud, support, rapportage en data-hosting)

  Wettelijke basis voor verwerking

  - Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het runnen van ons bedrijf, ten behoeve van administratieve doeleinden en IT-diensten, netwerkveiligheid, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering)

  - Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting

  Doel/activiteit

  Je voorzien van relevante websitecontent en de effectiviteit van aan jou gerichte marketinguitingen analyseren en/of begrijpen

  Wettelijke basis voor verwerking

  Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te kunnen bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te kunnen ontwikkelen, om als bedrijf te kunnen groeien en om onze marketingstrategie aan te kunnen passen)

  Doel/activiteit

  Data-analyse gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren

  Wettelijke basis voor verwerking

  Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten te bepalen voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie aan te kunnen passen)

  Doel/activiteit

  Suggesties en aanbevelingen doen over goederen of diensten die voor jou van belang kunnen zijn

  Wettelijke basis voor verwerking

  Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te kunnen laten groeien)

  Doel/activiteit

  Uitvoeren van e-mailmarketing en versturen van marketingberichten per e-mail. Dergelijke berichten omvatten informatie over de producten, diensten, events, aanbiedingen en promoties die we je van tijd tot tijd aanbieden

  Wettelijke basis voor verwerking

  Wanneer je hebt ingestemd dergelijke marketingcommunicatie te ontvangen of wij wettelijk gerechtigd zijn dit te doen

  Doel/activiteit

  Wanneer je reageert op een van onze vacatures verwerken we informatie over je sollicitatie en onze beoordeling ervan, je referenties, eventuele controles die we kunnen uitvoeren ter verificatie van verstrekte informatie of persoonsgegevens en alle informatie die verband houdt met je rechten om in Nederland te werken. Indien relevant kunnen wij ook gegevens verwerken over je gezondheid, eventuele arbeidsongeschiktheid en gegevens die verband houden met eventuele aanpassingen van werkafspraken

  Wettelijke basis voor verwerking

  - Uitvoering van een contract met jou

  - Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting

  - Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze gegevens up-to-date te houden)

  Houd er rekening mee dat we je persoonlijke gegevens op basis van meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we je gegevens gebruiken. Neem contact met ons op wanneer je informatie wilt over de specifieke toegepaste rechtsgrond bij het verwerken van je persoonlijke gegevens, wanneer in bovenstaand overzicht meer dan één reden is beschreven.

  6.2 We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dit toestaat en we zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

  6.3 We kunnen je persoonlijke informatie vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit door een bevoegde autoriteit wordt vereist. Daarnaast kunnen we je gegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als je een negatieve reactie op onze producten geeft.

  6.4 We zullen je persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, indien van toepassing, of waar de verwerking van je persoonlijke informatie gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij je partij bent. We kunnen deze informatie ook gebruiken om de vereiste stappen te ondernemen voordat we een contract met je aangaan, of als onderdeel van onze noodzakelijke verwerking voor juridische doeleinden en/of legitieme zakelijke behoeften. 

  6.5 We zullen je op de hoogte stellen als we op enig moment besluiten dat we je persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een ander doel dan, of in aanvulling op, het doel of de doelen vermeld in deze Privacyverklaring, of vermeld op het moment dat je persoonlijke gegevens werden verzameld (of een doel dat uitwisselbaar is met het oorspronkelijke doel). Voor zover je toestemming wettelijk is vereist, zullen we alleen doorgaan met dergelijk gebruik als we je toestemming hebben ontvangen met betrekking tot dergelijke aanvullende doeleinden. 

  1. Je persoonlijke informatie delen

  7.1 We kunnen je persoonlijke gegevens binnen de Lush Group delen, waaronder Lush Manufacturing, Lush Retail, Lush Digital en Lush Limited. Dit kunnen ook derden zijn die delen van ons bedrijf of onze activa kopen, verkopen, overdragen of ermee fuseren.

  7.2 Soms delen we je persoonlijke gegevens met vertrouwde derde partijen wanneer we hiertoe wettelijk gemachtigd zijn, bijvoorbeeld met:

  1. IT-bedrijven die onze website en andere bedrijfssystemen ondersteunen
  2. Operationele bedrijven zoals bezorgdiensten.
  3. Directmarketingbedrijven die ons helpen bij het beheer van onze elektronische communicatie met jou.
  4. Bedrijven die inzicht geven in data om ervoor te zorgen dat je gegevens up-to-date en nauwkeurig zijn.
  5. Voor fraudebeheer kunnen we informatie delen over frauduleuze of mogelijk frauduleuze activiteiten op onze terreinen of in onze systemen. Dit kan het delen van gegevens over personen met wetshandhavingsinstanties omvatten.
  6. Het kan ook zijn dat we je persoonlijke gegevens moeten vrijgeven aan politie of een andere handhavings-, regelgevende of overheidsinstantie, in jouw land van herkomst of elders, op een geldig verzoek daartoe. Deze verzoeken worden per geval beoordeeld en houden rekening met de privacy van onze klanten.

  7.3 Wanneer we gegevens delen met een externe serviceprovider, zullen we alleen de informatie verstrekken die deze partij nodig heeft om zijn specifieke services uit te kunnen voeren. De partij mag je gegevens alleen gebruiken voor de exacte doeleinden die we in ons contract met de partij hebben gespecificeerd. Als we stoppen met het gebruik van de diensten van de partij, zullen al je gegevens die door deze partij worden bewaard, worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

  7.4 Wanneer het nodig is voor de levering van onze diensten zullen we persoonlijke gegevens leveren aan landen buiten de EU. Daarbij zullen we onze wettelijke en regelgevende verplichtingen in relatie tot persoonlijke gegevens naleven, inclusief het hebben van een wettelijke grond voor het overbrengen van persoonlijke gegevens en het instellen van de benodigde veiligheidsmaatregelen om een adequaat beschermingsniveau voor de persoonlijke gegevens te waarborgen.

  1. Dataveiligheid

  8.1 We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op illegale manier worden geopend, gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Hieronder vallen:

  1. Fysieke maatregelen: afgesloten archiefkasten, beperking van toegang tot kantoren en alarmsystemen.
  2. Technische hulpmiddelen: wachtwoorden en encryptie, met behulp van best practices uit de branche.
  3. Organisatorische controles: vertrouwelijkheidsovereenkomsten, beperking van toegang op een 'need-to-know'-basis, training van personeel en veiligheidsmachtigingen.

  8.2 Bovendien beperken we de toegang tot je persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die dit om zakelijke redenen moeten weten. Zij zullen je persoonlijke gegevens alleen volgens onze regels verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

  8.3 We beveiligen de toegang tot alle gebieden op onze websites en apps waar transacties plaatsvinden, door gebruik te maken van ‘https’-technologie.

  8.4 We controleren ons systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en we voeren tests op kwetsbaarheden uit om manieren te vinden om onze beveiliging verder te verbeteren.

  8.5 We hebben procedures ingesteld om te kunnen acteren op een vermoedelijk inbreuk op persoonlijke gegevens en zullen jou en elke beheerder in kwestie op de hoogte stellen van een breuk als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  1. Dataretentie

  9.1 We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang nodig om te kunnen voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelden, inclusief voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

  9.2 Over het algemeen bewaren we je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het onderhoud van onze relatie met jou als klant en om je onze diensten te kunnen verlenen. Er zijn andere redenen waarom je persoonlijke gegevens voor een langere periode kunnen worden bewaard, zoals wettelijke of regelgevende redenen. Als je je echter hebt aangemeld om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, bewaren we je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is (met het oog op aan jou gerichte direct marketing), tenzij je je toestemming voor marketingcommunicatie intrekt of je hiervoor afmeldt. Als je je toestemming voor marketingcommunicatie wilt intrekken of je hiervoor wilt afmelden, neem dan contact met ons op op de manier die in de desbetreffende communicatie staat vermeld.

  9.3 Aan het einde van die bewaartermijn zullen je gegevens volledig worden verwijderd of geanonimiseerd, door bijvoorbeeld het samenvoegen hiervan met andere gegevens waardoor deze kunnen worden gebruikt op een niet-identificeerbare manier voor statistische analyse en bedrijfsplanning.

  1. Jouw wettelijke rechten

  10.1 Je hebt het recht op:

  1. Verzoek om toegang tot je persoonlijke informatie. Je hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens (of om enige andere rechten uit te voeren). We kunnen je echter een redelijke vergoeding in rekening brengen wanneer je verzoek duidelijk ongegrond of overdreven is of zich telkens herhaalt. Onder deze omstandigheden kan het ook zijn dat we weigeren aan je verzoek te voldoen.
  2. Verzoek om correctie van je persoonlijke gegevens. 
  3. Verzoek tot overdracht van je persoonlijke gegevens.
  4. Verzoek om beperking van verwerking van je persoonlijke gegevens.
  5. Bezwaar van verwerking van je persoonlijke data.
  6. Verzoek tot verwijdering van je persoonlijke gegevens.
  7. Op elk moment toestemming intrekken wanneer er sprake is van toestemming voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens.

  10.2 Als je van mening bent dat je rechten zijn geschonden of dat je persoonlijke gegevens in gevaar zijn gebracht, heb je het recht om ons te verzoeken de situatie op te lossen. Als je je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

  10.3 We proberen binnen een maand op alle rechtmatige verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren wanneer je verzoek bijzonder ingewikkeld is of wanneer je meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we je hiervan op de hoogte brengen en houden.

  10.4 We proberen alle klachten te onderzoeken en zullen de nodige maatregelen nemen om zorgelijke kwesties op te lossen, inclusief, indien nodig, het wijzigen van ons beleid en onze praktijken.

  10.5 Wanneer je verzoek duidelijk ongegrond of overdreven is of zich telkens herhaalt, hebben we het recht te weigeren om aan je verzoek te voldoen.

  10.6 Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

  11. Nauwkeurigheid van persoonlijke informatie

  11.1 We houden persoonlijke informatie zo nauwkeurig, volledig en actueel als nodig is, rekening houdend met het gebruik en de belangen van onze klanten.

  11.2 Je bent zelf verantwoordelijk om ons op de hoogte te stellen over wijzigingen in je persoonlijke gegevens en om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie juist en actueel is.

  12. Children

  12.1 Deze website en onze apps zijn niet voor kinderen bedoeld. We verzamelen niet bewust gegevens die verband houden met kinderen.

  13. Links naar derden

  13.1 Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen bevatten. Wanneer je op deze links klikt of verbindingen aangaat, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan de privacyverklaring van elke website die je bezoekt te lezen.

  14. Contactgegevens

  14.1 Volledige naam van rechtspersoon: Lush BV

  E-mailadres: [email protected]

  Postadres: Lush Customer Care, Kalverstraat 121-123, 1012 PA Amsterdam

  Telefoonnummer: +31 20 63 88 096

  14.2 Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We waarderen het als we de kans krijgen je te helpen voordat je contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  14.3 We willen je eraan herinneren geen gevoelige informatie zoals wachtwoorden, creditcardgegevens, etc. via niet-versleutelde media (zoals e-mail) te verzenden wanneer je contact opneemt met de bovengenoemde partijen.

  Homepage - Privacyverklaring