Charity Pot – pravidla a podmínky pro získání grantu

Co je to Charity Pot grant?

Charity Pot je krém na ruce i tělo, který byl uveden roku 2007 (v ČR byl představen na jaře 2014) speciálně za účelem získávání finančních prostředků pro malé charitativní organizace, aktivisty a další rozmanité dobročinné projekty. 100% ceny každého prodaného Charity Pot produktu (mínus daň) putuje do fondu, ze kterého jsou financovány projekty, na kterých nám záleží – práce nadšených lidí po celém světě v předních liniích boje za pozitivní změny a působících v oblasti:

 • ochrany zvířat,
 • životního prostředí,
 • lidských práv (včetně sociální spravedlnosti, míru a rovnoprávnosti).

Kolik příspěvek činí?

Záleží na tom, kolik máme v době zaslání žádosti o příspěvek nastřádáno financí z prodeje krému. Příspěvky se pohybují většinou do 120 000 Kč na jeden projekt.

Komu směřuje finanční podpora Charity Pot?

Většina příspěvků z prodeje Charity Pot je přidělována malým lokálním občanským skupinám a sdružením, které často bývají v nejlepší pozici, aby dokázali prosadit skutečnou změnu s pomocí omezených zdrojů, ale často obtížně získávají prostředky. Téměř všechny skupiny financované z Charity Pot mají roční příjem nižší než 250 000 liber (většina z nich je podstatně nižší) a jsou provozovány výhradně nebo převážně dobrovolníky.

Jako angažovanou společnost nás především zajímají projekty vytvářející/usilující o dlouhodobou změnu. Cítíme, že je nesmírně důležité podporovat projekty, jejichž cílem je zabránit, aby ke zneužívání vůbec došlo řešením samotné podstaty problému. Raději tedy podpoříme projekt, který si klade za cíl zastavit odlesňování (například bojem proti průmyslu s palmovým olejem), než takový, který plánuje obnovit oblast, která již byla odlesněna opětovným vysázením stromů.

Věříme, že největší dopad má financování témat, která jsou často přehlížena jinými investory, a proto upřednostňujeme méně populární, avšak důležité problémy, na které je těžší získat finanční prostředky. Hledáme organizace, které se věnují problémům, které ostatní přehlížejí, posouvají hranice a nabízejí alternativy k mainstreamovému názoru.

Podporujeme skupiny, které se věnují pouze nenásilným přímým akcím a nemají za cíl komukoli fyzicky ubližovat nebo tím vyhrožovat. Nenásilné přímé akce zahrnují nejrůznější protesty a demonstrace, odmítání spolupráce apod. – v Lush věříme, že nenásilné akce tohoto typu hrají důležitou roli při dosahování sociálních změn. Ačkoli je svoboda projevu základní hodnotou Lush a Charity Pot, skupiny nebo projekty, které podporují, podněcují nebo propagují násilí, agresi nebo útlak vůči ostatním, nebudou financovány. Nepodporujeme takové akce, které mohou porušit zákon.

Projekty, které poskytují pomoc a podporu kde je potřeba, jako jsou zvířecí útulky, práce s uprchlíky a poradenské či podpůrné skupiny, samozřejmě podporujeme též. Ty skupiny, které poskytují sociální péči přesahující základní životní potřeby, jako jsou terapie, komunitní sociální skupiny a poradenství, však nejsou upřednostňovány.

Granty Charity Pot nefinancují projekty zabývající se chovem zvířat, odstřelem zvířat za účelem ochrany přírody, chovem divokých zvířat v zajetí ani návratem zvířat do zahraničí. Z grantů Charity Pot však jsou financovány veganské a vegetariánské kampaně a kampaně za práva zvířat, skupiny bojující proti vivisekci, kastrační programy, útulky pro volně žijící zvířata, která již nemohou být vypuštěna na svobodu, a útulky pro zvířata, které se řídí zásadou zvířatům neubližovat a kde zvířata nejsou „využívána“ (např. jako „mazlící zoo“ atd.). Veškeré pohoštění na našich akcích a setkáních je vegetariánské/veganské – proto ani nepřispíváme na náklady na jídlo, pokud není splněna tato podmínka

Odpovědnost k životnímu prostředí je pro společnost Lush zásadní, a proto jsou z grantů Charity Pot financovány pouze tiskoviny, u nichž jsou použity recyklované zdroje, pokud tomu nebrání nějaký ospravedlnitelný důvod (např. omezená dostupnost v některých zemích). Stejně tak nejsou financovány lety, nicméně alternativní cestovní náklady by byly zváženy. Granty Charity Pot nepodporují tržní řešení klimatické změny jako uhlíková kompenzace, mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism – CDM) a snižování emisí z odlesňování a úpadku lesů (program Spojených národů REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Stejně tak se financování z Charity Pot nenabízí pro sociální podniky, pěstitelské projekty nebo obnovu lesů, nicméně projekty pracující v této oblasti by mohly jako alternativu prozkoumat cenu Lush Spring Prize.

Významné nákupy majetku (např. pozemků) by obecně nebyly zvažovány a žádosti o právní výzvy jsou úspěšné jen velmi zřídka. V případě žádosti o právní výzvu budete muset prokázat celostátní význam případu a doložit příznivé stanovisko advokáta.

Filmové projekty, divadelní představení nebo projekty založené na umění jsou financovány jen zřídka. Je to proto, že upřednostňujeme kampaně. Pokud chcete žádat o projekt založený na umění, musí být zaměřen na kampaně a musí prokázat, že aktivně zapojí publikum do kampaní v rámci námi financovaných oblastí. V případě úspěchu by se jednalo o příspěvek, nikoliv o investici, a produkce by musela být nezisková.

Stejně tak akce a průvody by byly zvažovány pouze v případě jasného cíle kampaně a vzhledem k tomu, že granty Charity Pot jsou přednostně určeny projektům, které nejvíce potřebují financování, akce s velkou návštěvností, které mají větší publikum a možnost financování, by měly menší prioritu.

Financování není určeno ani pro studentské expedice, školy, rady, dobrovolnicko-turistické projekty, akademická studia, sponzorované aktivity (např. procházky, běhy, výzvy atd.), iniciativy na získávání finančních prostředků nebo sponzorování akcí (společnost Lush má zásady proti placené reklamě).

Granty Charity Pot jsou obvykle určeny na náklady na projekty kampaní, nicméně v případě předložení podrobného rozpočtu a vysvětlení jsou příležitostně zvažovány i základní náklady. Mzdové náklady však nebudou financovány, protože prostředky z Charity Pot jsou určeny na podporu nedostatečně financovaných dobrovolnických skupin a nemohou pokrýt rozsáhlé náklady na mzdy v rámci kampaní a nebylo by spravedlivé financovat některé a jiné ne.

Kdo může grant zažádat?

Granty Charity Pot jsou zaměřeny na organizace, které se zabývají tématy, jež ostatní neřeší, které posouvají hranice a konfrontují většinový názor.

Abyste mohli požádat o grant, měla by vaše skupina mít roční příjmy nižší než 250 000 liber (cca 7 mil. Kč) a měla by být zcela nebo převážně provozována dobrovolníky. Rádi podpoříme i zahraniční projekty, měly by však být vedeny místními obyvateli – žádosti podané organizacemi se sídlem v České republice musí jasně prokázat, že jejich směr je určován přáním místních obyvatel. Protože je pro nás komplikovanější prověřit zahraniční projekty, požadujeme alespoň jednu referenci od mezinárodní nevládní organizace, s kterou vaše sdružení spolupracuje (e-mailová adresa referenta musí prokazatelně pocházet z dané organizace).

Granty Charity Pot nefinancují jednotlivce, ale pouze organizace a skupiny/sdružení. Vaše skupina nemusí být registrovanou charitativní organizací, granty Charity Pot podporují všechny druhy skupin, včetně nových organizací a začínajících projektů. Vaše skupina by však měla být nezisková. Žádosti od náboženských nebo vojenských organizací nejsou přijímány.

Granty Charity Pot upřednostňují ty projekty/organizace, které nejlépe odpovídají hodnotám a etice společnosti Lush. To znamená, že žádosti NEJSOU přijímány od organizací, které:

 • odpírají lidská práva, 
 • se podílí na týrání nebo zneužívání zvířat, včetně testování zvířat za účelem výzkumu nebo zemědělského chovu,
 • podporují rasismus, předsudky nebo soudy ostatních na základě čehokoli jiného než jejich jednání,
 • brání ostatním ve svobodném projevu,
 • nutí ke změně náboženského vyznání či víry,
 • nevykládají veškeré úsilí za účelem být šetrné k životnímu prostředí,
 • nevykládají veškeré úsilí za účelem být šetrné k životnímu prostředí,
 • propagují a podporují násilí, agresi či útlak vůči komukoli (podporujeme pouze nenásilné přímé akce).

Granty Charity Pot se snaží směřovat finanční prostředky na účely, které jsou často ostatními poskytovateli finančních prostředků přehlíženy. To znamená, že méně populární témata, pro která je obtížnější získat finanční prostředky, budou pravděpodobně upřednostněna před organizací, která má například mnoho příznivců, firemních sponzorů nebo je dostatečně známá, aby mohla získat hlavní finanční prostředky, jako jsou vládní granty. Typickými populárními cíli bývají zdravotnické charitativní organizace (lékařský výzkum, hospice apod.), sociální péče a pod., takže pro grant Charity Pot mají obvykle menší prioritu.

Co potřebuji?

Podrobnosti o organizaci

Musíte nám něco o své skupině říct. Základní informace, jako je název skupiny, adresa a status charitativní organizace atd., a také některé podrobné informace, jako jsou vaše celkové roční příjmy a výdaje, zda máte zaměstnance, kolik jich máte, a zázemí a poslání vaší skupiny. Jste-li nová organizace, měli byste uvést údaje o hlavních osobách v organizaci.

Podrobnosti o projektu

Pečlivě si promyslete, co plánujete, protože budete muset předložit jasný, cílený a dobře definovaný plán projektu. Budete muset vědět, kolik finančních prostředků potřebujete a do kdy je budete potřebovat, a zda byste mohli přijmout částečnou podporu, pokud bychom nemohli poskytnou celou částku. Budete nám také muset sdělit, co chcete dělat, proč si myslíte, že je to potřeba, kde a kdy se váš projekt uskuteční a komu nebo čemu bude váš projekt prospěšný, a zamyslet se nad tím, s jakými dalšími skupinami se může překrývat nebo s nimi spolupracovat. Můžete také uvést případné odkazy na webové adresy na podpůrnou dokumentaci – například filmové upoutávky, fotografie, online články.

Rozpočet

Musíte předložit rozpočet svého projektu, který jasně a podrobně prokazuje, jakým způsobem budete finanční prostředky vynakládat. Váš rozpočet by měl odpovídat částce, o kterou žádáte, a měl by jasně ukazovat jednotlivé náklady, které chcete, aby společnost Lush financovala. Pokud v rozpočtu uvádíte další podrobnosti (např. náklady, o které se nežádá), ujistěte se, že jsou jasně odděleny a označeny.

Vyhněte se obecným položkám, například „administrativní náklady“ nebo „náklady na kampaň“ – je třeba je rozdělit na jednotlivé náklady, které tvoří celkovou částku (např. xx Kč za tisk 5000 letáků, xx Kč za rozeslání právních dokumentů atd.). Pokud v rozpočtu počítáte s nákupem majetku (např. topení, stan, kolo), uveďte, kolik jich kupujete a co se se vším majetkem stane po dokončení projektu. Pokud se jedná o cestovné, uveďte, kdo, proč a kam a jakým způsobem (např. vlakem, autem atd.) bude cestovat.

Bankovní účet

Granty nelze vyplácet na osobní bankovní účty, tj. například na účet vedený na jméno fyzické osoby. Granty lze vyplácet pouze na bankovní účet organizace. Jedná se o požadavek auditu a prokazuje váš závazek jako skupiny/projektu.

Pokud však existuje problém, který vám brání založit bankovní účet organizace/sdružení, můžete ve výjimečných případech jmenovat přidruženou organizaci, která bude přijímat převody vaším jménem jako fiskální sponzor – napište na [email protected] a poraďte se o možnostech.

Při zadávání údajů o bankovním účtu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože chyby mohou vaši žádost výrazně zdržet a mohou vést k neúspěšným platbám nebo k zamítnutí žádosti.

Kdy mohu podat žádost?

Žádosti přijímáme kdykoli a není stanovena žádná uzávěrka. Od podání žádosti do doby, kdy budete finanční prostředky potřebovat, byste však měli počítat alespoň se třemi měsíci. Žádosti jsou posuzovány podle pořadí příchozích žádostí, nicméně pokud potřebujete své finanční prostředky výjimečně naléhavě, napište si o radu na [email protected]

Jak mohu podat žádost?

Jakmile si přečtete tyto podmínky, pokud chcete podat žádost, napište nám na [email protected] stručný popis svého sdružení a konkrétního projektu, na který byste od nás chtěli přispět a my vás kontaktujeme a vyzveme k vyplnění žádosti.

Co bude potřeba, když bude žádost úspěšná?

V případě úspěšné žádosti bude název vaší skupiny/sdružení, popis projektu a odkaz na web uveden na našich webových stránkách, aby byla zajištěna transparentnost pro zákazníky a zaměstnance*kyně společnosti Lush. Hodnotu grantu nezveřejňujeme. Pokud s tím nesouhlasíte, kontaktujte prosím [email protected].

Budete muset poskytnout zpětnou vazbu o svém projektu, a to buď po jeho dokončení, nebo do jednoho roku od obdržení finančních prostředků (podle toho, co nastane dříve). Měli byste být připraveni poskytnout odkazy na veškeré podpůrné dokumenty, jako jsou novinové články, místní tisk, videa ze sociálních sítí nebo účtenky/faktury za významný majetek. Odkaz na formulář zpětné vám bude poskytnut po odsouhlasení financování, nebo jej najdete zde.

Někdy se pořádají neformální výjezdní návštěvy, aby se tým Charity Pot mohl lépe seznámit s vaší skupinou a projektem. Tyto návštěvy budou uspořádány podle vašeho uvážení.

A konečně, v případě úspěchu dáváme přednost tomu, aby případné granty nebyly veřejně propagovány. Proto nevyžadujeme umístění loga a nenabízíme sponzorství ani partnerství. Veškeré platformy, které máte k dispozici by měly být využity spíše k tomu, aby hovořily o vašem projektu, než o financování, které jsme poskytli. Pokud máte dotazy ohledně používání loga Lush, napište nám na [email protected]

Často kladené otázky

Mohu podat žádost na více než jeden projekt?

Ano. Jelikož však skupiny mohou být financovány pouze jednou ročně, musíte všechny projekty předložit v rámci jednoho formuláře žádosti a ujistit se, že každý z nich má podrobný rozpočet a celková částka nepřesahuje 120 000 Kč. Následně může být rozhodnouto o financování všech nebo jen některých z vámi předložených projektů.

Mohu podat žádost znovu, pokud jsem neuspěl/a?

Ano. Žádostí o granty Charity Pot je často příliš mnoho, proto pokud byla vaše žádost zamítnuta, může to znamenat, že jiné projekty lépe odpovídají kritériím financování. Pokud chcete znovu podat žádost na stejný projekt, měli byste zvážit, zda jste ve svém projektu provedli dostatečnou změnu, která lépe odpovídá kritériím financování.

Mohu požádat o druhý grant?

Ano. Skupina může být financována maximálně jednou ročně (s odstupem celých 12 měsíců). Při posuzování následných žádostí se bude přihlížet také k úspěšnosti předchozích projektů a zpětné vazbě. Před podáním další žádosti musíte předložit úplnou zprávu z předchozího grantu. Tu můžete vyplnit zde.

Mohu požádat o částečné financování?

Ano, můžete požádat o částečné financování až do výše 120 000 Kč, pokud rozpočet projektu přesahuje 120 000 Kč. Budete muset doložit své plány na získání zbývajících požadovaných prostředků, a pokud hledáte další významné sponzory, můžete být požádáni, abyste počkali, dokud nebudou tyto prostředky zajištěny. Obvykle však jsou upřednostňovány menší projekty.

Na koho se mohu obrátit s dotazem?

Můžete se obrátit na koordinátory Charity Pot grantů Lush Český republika na [email protected]

Domovská stránka - Charity Pot – pravidla a podmínky pro získání grantu