Oznámení o ochraně osobních údajů

  Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Lush

  1. Toto oznámení o ochraně osobních údajů 

  1.1 V tomto oznámení o ochraně osobních údajů označují výrazy „my“, „náš“, „nás/nám“, „naše“ společnost Lush Limited a výrazy „vy“, „váš“, „vaše“ označují vás jako osobu. 

  1.2 Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme v souvislosti s naším podnikáním, včetně provozování webových stránek a našich mobilních aplikací pro Android a iOS a v souvislosti s výrobky a službami, které nabízíme, včetně těch nabízených prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a veškerých výrobků z našich obchodů. Také stanoví, jak a proč využíváme osobní údaje, komu je sdělujeme a jak chráníme vaše soukromí. Dále stanoví vaše práva s ohledem na vaše osobní údaje.

  1.3 Je důležité, abyste si přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů i všechna ostatní oznámení o ochraně osobních údajů, obchodní podmínky, podmínky používání nebo oznámení o řádném zpracování, které můžeme za určitých okolností poskytnout, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste byli plně obeznámeni s tím, jak a proč vaše osobní údaje využíváme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje další oznámení, není určeno k jejich nahrazení.

  1. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

  2.1 Tato verze byla naposledy aktualizována 26. května 2021.

  2.2 Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času změnit. Pokud se rozhodneme toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit, vyrozumíme vás o veškerých významných změnách prostřednictvím e-mailu; žádáme vás však, abyste se k němu vraceli, kdykoliv si přejete.

  1. Kdo odpovídá za vaše osobní údaje?

  3.1 Jsme společnost Lush Limited, se sídlem na adrese 29 High Street, Poole, Dorset, BH15 1AB (Lush GmbH, nám. Republiky, 110 00 Praha). Pro účely platných právních předpisů o ochraně osobních údajů jsme „správce osobních údajů“. „Správce osobních údajů“ je právní termín používaný k označení osoby nebo subjektu, který určuje způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud máte otázky ohledně používání vašich osobních údajů, můžete kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů; využijte k tomu kontaktní informace, uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

  3.2 Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte se shromažďováním a využitím nebo jiným zpracováním (včetně zveřejnění) svých osobních údajů způsobem a pro účely, které jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

  1. Údaje, které od vás shromažďujeme

  4.1 Osobní údaje nebo osobní informace jsou údaje o osobě, podle nichž lze tuto osobu identifikovat. Nejedná se o údaje, z nichž byla identita odstraněna (anonymní údaje).

  4.2 Množství a typ osobních údajů, které shromažďujeme, omezujeme na ty údaje, které jsou nezbytné pro účely, pro něž je shromažďujeme.

  4.3 Ačkoliv přesné podrobnosti týkající se shromažďovaných osobních údajů se budou lišit podle konkrétního účelu, kvůli němuž údaje shromažďujeme, můžeme v souvislosti s vaší osobou obvykle shromažďovat následující osobní údaje nebo informace:

  Identifikační údaje včetně křestního jména, příjmení, titulu, data narození, uživatelského jména nebo podobné identifikační údaje.

  Kontaktní údaje, například fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla a sociální média.

  V našich lázních Lush Spa (dostupných pouze ve vybraných zemích) můžeme v rámci formuláře souhlasu s léčbou shromažďovat zdravotní údaje. Ty mohou zahrnovat informace o aktuálním zdravotním stavu a o tom, zda jste v jiném stavu či nikoli.

  Údaje o transakci zahrnují informace o uhrazených či obdržených platbách a další podrobnosti o výrobcích a službách, které jste si od nás zakoupili.

  Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a místo, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu k těmto webovým stránkám.

  Údaje o profilu zahrnují uživatelské jméno a heslo, nákupy a objednávky, které jste realizovali, vaše zájmy, preference, odpovědi na průzkumy a obsah zpráv, které jste nám poslali pomocí funkce živého chatu na webových stránkách.

  Údaje týkající se náboru, včetně kopií pracovních dokumentů, referencí a dalších informací obsažených v životopisu nebo v průvodním dopisu nebo jako součást zpracování žádosti o zaměstnání.

  Údaje o používání zahrnují informace o tom, jak využíváte naše webové stránky, produkty a služby.

  Údaje o marketingu a komunikaci zahrnují vaše preference týkající se přijímání marketingových sdělení, která vám zasíláme my a třetí strany a další preference týkající se komunikace.

  4.4 Dále shromažďujeme, využíváme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické a demografické údaje. Agregované údaje je možno odvodit z vašich osobních údajů, ale nejsou zákonem považovány za osobní údaje, neboť tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalí vaši identitu a jsou anonymní. Můžeme například agregovat vaše uživatelské údaje, abychom spočítali procento uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webových stránek. Avšak když zkombinujeme nebo propojíme agregované údaje s vašimi osobními údaji, takže můžete být přímo nebo nepřímo identifikováni, zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, s nimiž budeme zacházet v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

  4.5 Prostřednictvím našich webových stránek nebo aplikací záměrně neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů o vás (jako jsou údaje o rase, etnické příslušnosti, náboženské a filosofické víře, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdraví a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme ani žádné údaje týkající se trestních rozsudků a trestných činů.

  4.6 Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo je to dáno podmínkami smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a v případě, že požadované údaje na vyžádání neposkytnete, nebudeme moci plnit smlouvu, kterou s vámi máme uzavřenou nebo se snažíme s vámi uzavřít (například poskytnout vám zboží nebo služby). V takovém případě možná budeme muset zrušit objednávku výrobků nebo služeb, které jste si u nás objednali, ale pokud k tomu v danou chvíli dojde, upozorníme vás na to.

  1. Jakým způsobem shromažďujeme osobní údaje

  5.1 Osobní údaje od vás získáváme různými způsoby a prostřednictvím různých kanálů, včetně našich obchodů, lázní Lush Spa (ve vybraných zemích), mobilních aplikací, kanálů našich sociálních médií nebo prostřednictvím našich webových stránek přímého prodeje. Sdělení a osobní informace získáváme také přímo od vás, různými způsoby a prostřednictvím různých kanálů, včetně pošty, telefonu, sociálních médií, e-mailu a live chatu na našich webových stránkách.

  5.2 Příklady, jakým způsobem nám můžete poskytovat osobní údaje:

  1. objednáte si a/nebo zakoupíte naše výrobky nebo služby nebo o ně požádáte;
  2. vytvoříte si na našich webových stránkách účet;
  3. přihlásíte se k odběru našich služeb nebo informačních materiálů;
  4. spojíte se s námi na sociálních médiích;
  5. stáhnete a nainstalujete si aplikace;
  6. požádáte o zaslání marketingových materiálů;
  7. zúčastníte se soutěže, propagační akce nebo průzkumu;
  8. navštívíte nějakou akci nebo
  9. nám poskytnete zpětnou vazbu nebo podáte stížnost;
  10. ucházíte se o práci v naší společnosti, ať už prostřednictvím našich webových stránek, nebo jiným způsobem;
  11. Když jste v kontaktu s našimi obchody nebo lázněmi, dostanete dle potřeby další doplňující dokumentaci a informace týkající se vašich práv.

  5.3 Když používáte naše webové stránky, můžeme pomocí automatizovaných technologií a interakcí automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, vyhledávání a chování. Tyto osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím cookies, protokolů serveru a podobných technologií. Vaše technické údaje můžeme také získat, jestliže navštívíte jiné webové stránky využívající naše cookies. Projděte si prosím naše zásady Cookie Policy, kde najdete další podrobnosti.

  5.4 Může se stát, že si od vás budeme potřebovat vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a zajistit vám právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatňovat veškerá další práva, viz bod 10.1). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, aby vaše osobní údaje nebyly sděleny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat vás o další informace související s vaší žádostí, abychom urychlili odpověď.

  1. Jak vaše osobní údaje využíváme

  6.1 Vaše osobní údaje můžeme využívat následujícími způsoby:

  Účel/činnost: 

  K vaší registraci jako nového zákazníka, když odešlete objednávku prostřednictvím webových stránek nebo aplikace. Zde vyžadujeme osobní informace, abychom mohli splnit závazky plynoucí ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  Právní základ pro zpracování: 

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  Účel/činnost:

  Aktualizace vašeho účtu (např. změna adresy nebo změna vašich marketingových preferencí)

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  Účel/činnost: 

  Zpracování a doručení vaší objednávky výrobků nebo služeb, včetně:

  (a) Správy plateb, příspěvků a poplatků

  (b) Výběru splatných částek

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  (b) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy

  Účel/činnost:

  Správa našeho vztahu s vámi, jehož součástí je:

  (a) Upozornit vás na změny našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů

  (b) Požádat vás o hodnocení nebo o účast v anketě

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  (b) Nezbytné pro splnění zákonných povinností

  (c) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (uchovávání aktualizovaných záznamů a zjišťování, jak zákazníci používají naše výrobky/služby)

  Účel/činnost:

  Umožnění, abyste se mohli zúčastnit losování o ceny, událostí a soutěží nebo vyplnit anketu

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  (b) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zjištění, jak zákazníci využívají naše výrobky/služby, rozvoj služeb a rozvoj podnikání)

  Účel/činnost:

  Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně řešení problémů, analýzy údajů, testování, údržby systému, podpory, podávání zpráv a hostování dat). Například je možné, že budeme potřebovat zpracovat vaše osobní údaje, abychom mohli uchovávat vaše informace o platbě v bezpečí a chránit vás před podvodnými transakcemi

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (chod našeho podnikání, zajištění správy a IT služeb, bezpečnosti sítě, předcházení podvodům a v kontextu obchodní reorganizace nebo skupinové restrukturalizace)

  (b) Nezbytné pro splnění zákonných povinností

  Účel/činnost:

  Poskytování relevantního obsahu webových stránek a měření nebo pochopení účinnosti marketingu, který vám předkládáme

  Právní základ pro zpracování:

  (b) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (zjištění, jak zákazníci využívají naše výrobky/služby, rozvoj služeb, rozvoj podnikání a informace týkající se marketingové strategie)

  Účel/činnost:

  Využití analýzy dat za účelem zlepšení našich webových stránek, výrobků/služeb, marketingu, vztahu se zákazníkem a zkušeností v případech, kdy je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nepřevažují nad těmito zájmy. Kupříkladu můžeme občas použít vaše osobní údaje (jako je vaše IP adresa) a změřit, jak naše webové stránky využíváte, vyhodnotit efektivitu našich webových stránek a zlepšit jejich obsah.

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (definování typů zákazníků pro naše výrobky a služby, zajištění aktuálnosti a relevantnosti našich webových stránek, rozvoj podnikání a získání informací pro naši marketingovou strategii)

  Účel/činnost:

  Předložení návrhů a doporučení týkajících se zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat, nebo výrobků a služeb, u nichž nás žádáte, abychom vám tyto informace poslali, prostřednictvím e-mailu, pošty, mobilu, telefonu a/nebo jiných digitálních prostředků (s ohledem na vaše uvedené preference), včetně platforem sociálních médií

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (rozvoj našich výrobků/služeb a růst podnikání)

  Účel/činnost:

  Provádění e-mailového marketingu a zasílání marketingových sdělení e-mailem. Součástí takové komunikace budou informace o výrobcích, službách, událostech, nabídkách a akcích, které čas od času nabízíme.

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Pokud jste výslovně souhlasili s přijímáním takové marketingové komunikace nebo pokud máme jiné zákonné právo tak činit

  Účel/činnost:

  Když žádáte o práci ve společnosti Lush, zpracujeme vaše údaje týkající se žádosti o zaměstnání a naše hodnocení, vaše reference, veškeré kontroly, které jsme mohli provést za účelem ověření poskytnutých informací nebo ověření spolehlivosti a veškeré informace spojené s vaším právem pracovat ve Spojeném království. Pokud je to relevantní, můžeme také zpracovat údaje týkající se vašeho zdraví, postižení a údaje související s úpravami pracovní dohody.

  Právní základ pro zpracování:

  (a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli

  (b) Nezbytné pro splnění zákonných povinností

  (c) Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (uchovávat aktualizované záznamy)

  Účel/činnost:

  Pokud absolvujete proceduru v Lush Spa, požádáme vás o informace týkající se vašeho zdraví, abychom mohli provést vyhodnocení rizik.

  Právní základ pro zpracování:

  1. Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
  2. Nezbytné pro splnění zákonných povinností
  3. Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (uchovávat aktualizované záznamy)

  Mějte na paměti, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě více než jednoho zákonného důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro nějž vaše údaje používáme. Kontaktujte nás, prosím, pokud potřebujete údaje o konkrétním právním základu, kterým se řídíme při zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy byl stanoven více než jeden právní základ.

  6.2 Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, pokud nám to umožní zákon, a nikdy vaše osobní údaje neprodáme třetím stranám.

  6.3 Vaše osobní údaje můžeme předat v případě, že je to vyžadováno ze zákona nebo o to požádá požádá orgán. Navíc můžeme vaše údaje poskytnout, abychom splnili regulační povinnosti v případě, že byste měli nežádoucí reakci na naše výrobky.

  6.4 Vaše osobní údaje použijeme pouze za účelem, k němuž byly poskytnuty, řádně a tehdy, když je zpracování vašich osobních údajů nutné k plnění smlouvy, jejíž jste stranou. Tyto údaje můžeme také použít k tomu, abychom podnikli požadované kroky před uzavřením smlouvy s vámi nebo jako součást nezbytného zpracování pro právní účely a/nebo oprávněné obchodní potřeby. 

  6.5 Pokud se v nějakém okamžiku rozhodneme, že chceme vaše osobní údaje využít k jakémukoliv jinému účelu, nebo nad rámec účelu uvedeného v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo uvedeného v době, kdy byly tyto osobní údaje shromážděny (nebo k účelu slučitelnému s původním účelem), vyrozumíme vás o tom. V rozsahu, v jakém je váš souhlas vyžadován ze zákona, budeme v tomto využívání pokračovat pouze tehdy, pokud obdržíme váš souhlas s ohledem na takové dodatečné účely.

  1. Sdílení vašich osobních údajů

  7.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci skupiny Lush Group, včetně Lush Manufacturing, Lush Retail, Lush Digital a Lush Limited. To se může vztahovat také na veškeré třetí strany, které uskutečňují nákup, prodej, převod nebo fúze se součástmi našeho podnikání nebo našich aktiv.

  7.2 Můžeme využívat další pečlivě vybrané společnosti, zástupce nebo dodavatele (třetí strany), kteří poskytují služby naším jménem nebo nám pomáhají při dodávání služeb zákazníkům v případech, kdy k tomu máme právní základ. Některé příklady:

  1. IT společnosti, které podporují naše webové stránky a další obchodní systémy.
  2. Provozní společnosti, jako jsou kurýři zásilkových služeb.
  3. Společnosti provozující přímý marketing, které nám pomáhají spravovat elektronickou komunikaci se zákazníky.
  4. Společnosti zabývající se informacemi o datech, aby byla zajištěna aktuálnost a přesnost vašich údajů.
  5. Za účelem ochrany před podvody můžeme sdílet informace o podvodných a potenciálně podvodných činnostech v rámci našich prostor nebo systémů. Sem může patřit sdílení údajů o jednotlivých osobách s orgány činnými v trestním řízení.
  6. Také můžeme být povinni předat vaše osobní údaje na základě platné žádosti policii nebo dalším orgánům činným v trestním řízení, regulačním nebo vládním orgánům v zemi vašeho původu nebo kdekoliv jinde. Tyto žádosti vyhodnocujeme případ od případu, přičemž bereme v úvahu ochranu osobních údajů našich zákazníků.

  7.3 Pokud jsou údaje sdíleny s poskytovatelem služeb (třetí stranou), poskytneme pouze informaci o tom, že má poskytnout své konkrétní služby. Tento poskytovatel může vaše osobní údaje využívat pouze pro přesně stanovené účely specifikované ve smlouvách, které s ním uzavíráme. Navíc, pokud ukončíme využívání jeho služeb, veškeré vaše osobní údaje, které má k dispozici, budou buď vymazány nebo anonymizovány.

  7.4 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb (třetími stranami) se sídlem mimo ČR za účelem poskytnutí služeb zákazníkům nebo podpory našich obchodních činností. Pokud předáme vaše osobní údaje těmto organizacím, zajistíme vhodná opatření a kontrolní mechanismy, abychom vaše osobní údaje ochránili. Mezi tato opatření patří smlouvy o převodu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, včetně využití standardních smluvních doložek (SCCs) a příslušných rozhodnutí o přiměřenosti.

  1. Bezpečnost osobních údajů

  8.1 Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, neoprávněným použitím nebo přístupem, před pozměněním nebo zveřejněním. Sem patří:

  1. Fyzická opatření: uzamčené kartotéky, omezení přístupu do kanceláří, firemní poplašné systémy. 
  2. Technické nástroje: hesla a šifrování, využívání osvědčených postupů v tomto oboru.
  3. Organizační opatření: dohody o zachování důvěrnosti informací, omezení přístupu na základě potřebnosti, školení personálu a bezpečnostní oprávnění.

  8.2 Kromě shora uvedeného omezujeme přístup k vašim osobním údajům na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele a další třetí strany, kteří mají potřebu přístupu k těmto údajům pro obchodní účely. Vaše osobní údaje budou zpracovávat výhradně podle našich pokynů a podléhají povinnosti zachovávat mlčenlivost.

  8.3 Přístup ke všem transakčním oblastem našich webových stránek a aplikací zabezpečujeme pomocí technologie „https“.

  8.4 Pravidelně systém monitorujeme s ohledem na možnou zranitelnost a útoky a provádíme testování zranitelnosti, abychom identifikovali způsoby, jak dále posílit bezpečnost.

  8.5 Zavedli jsme postupy, jak naložit s každým domnělým narušením ochrany osobních údajů a o narušení budeme vás a příslušný regulační orgán informovat, v případech, kdy jsme ze zákona povinni tak učinit.

  1. Uchovávání osobních údajů

  9.1 Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu, abychom splnili účel, kvůli kterému jsme údaje shromáždili, včetně účelu splnění veškerých zákonem stanovených a účetních požadavků nebo oznamovacích povinností.

  9.2 Obecně vaše osobní údaje uchováváme po nutnou dobu za účelem udržování vztahu se zákazníkem a poskytování služeb zákazníkům. Existují i další důvody k uchovávání vašich osobních údajů po delší dobu, jako například právní nebo regulační důvody. Pokud se však rozhodnete přijímat naše marketingová sdělení, ponecháme si vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nutné (pro účely přímého marketingu), pokud nezrušíte svůj souhlas nebo pokud se neodhlásíte z odběru marketingových materiálů. Pokud byste chtěli zrušit svůj souhlas nebo se odhlásit z odběru marketingových materiálů, kontaktujte nás prosím způsobem uvedeným v příslušném sdělení.

  9.3 Po uplynutí doby, po kterou osobní údaje uchováváme, budou vaše údaje buď zcela vymazány, nebo anonymizovány, například prostřednictvím agregace s dalšími údaji, takže je bude možno využít pro účely statistické analýzy a obchodní plánování způsobem, který neumožňuje ztotožnění.

  1. Vaše práva

  10.1 Máte právo:

  1. Mít přístup ke svým osobním údajům. Za přístup ke svým osobním údajům (ani za uplatnění žádných jiných práv) nebudete muset platit. Avšak pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo nadbytečná, můžeme si účtovat přiměřený poplatek. Za takových okolností můžeme případně odmítnout takové žádosti vyhovět.
  2. Požádat o opravu osobních údajů, které o vás uchováváme.
  3. Požádat o přenos osobních údajů.
  4. Požádat o omezení zpracování osobních údajů.
  5. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  6. Požádat o vymazání osobních údajů.
  7. Kdykoliv odvolat souhlas v případech, kdy potřebujeme souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

  10.2 Pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva nebo že byly ohroženy vaše osobní údaje, máte právo požadovat, abychom situaci napravili. Pokud si přejete uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

  10.3 Na veškeré oprávněné žádosti se snažíme zareagovat do jednoho měsíce. Pokud je vaše žádost mimořádně komplexní nebo jste podali více žádostí, může to občas trvat déle než měsíc. V takovém případě vás na to upozorníme a budeme vás průběžně informovat.

  10.4 Zavazujeme se vyšetřit veškeré stížnosti a učiníme příslušná nezbytná opatření, abychom vyřešili záležitosti, které vás znepokojují, včetně úprav našich zásad a postupů, pokud to bude nutné.

  10.5 Pokud se domníváme, že je váš požadavek zjevně neopodstatněný nebo nadbytečný, vyhrazujeme si právo takový požadavek odmítnout.

  10.6 Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Pro zákazníky v UK: Protože jsme zapsáni v obchodním rejstříku ve Spojeném království, naším dozorovým úřadem je Úřad komisaře pro informace („ICO“). Kontaktní údaje na úřad ICO naleznete na webových stránkách ico.org.uk. Pro zákazníky v ČR: Protože jsme zapsáni v obchodním rejstříku České republiky, naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na úřad naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

  11. Přesnost osobních údajů

  11.1 Osobní údaje uchováváme tak přesné, úplné a aktuální, jak je to nutné, s ohledem na jejich použití a zájmy našich zákazníků.

  11.2 Je na vaší zodpovědnosti informovat nás o změnách svých osobních údajů a zajistit jejich přesnost a aktuálnost.

         12. CCTV

  12.1 Vezměte prosím na vědomí, že tam, kde jsou v našich obchodech umístěny kamerové systémy (CCTV), můžete být zachyceni kamerou a váš snímek může být uložen. Veškeré takové kamerové záběry jsou pořízeny čistě z důvodu vaší bezpečnosti a prevence a odhalování trestné činnosti. Pokud se o tom budete chtít dovědět více, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

  13. Děti

  13.1 Pokud není uvedeno jinak, naše webové stránky a mobilní aplikace nejsou určeny dětem a vědomě neshromažďujeme žádné údaje týkající se dětí.

  14. Odkazy na třetí strany

  14.1 Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, plug-iny a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo umožněním těchto spojení můžete třetím stranám povolit shromažďování nebo sdílení údajů o vaší osobě. Tyto webové stránky třetích stran nekontrolujeme a neodpovídáme za jejich oznámení o ochraně osobních údajů. Když naše webové stránky opustíte, doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

  15. Kontaktní údaje

  15.1 

  UK: 

  Celý název právnické osoby: Lush Limited

  E-mailová adresa: [email protected] (FAO Data Privacy Team)

  Poštovní adresa: Lush, Unit 22 - 23 Dolphin Quays, The Quay, Poole, Dorset, BH15 1HU

  Telefonní číslo: +44 01202 930051

  ČR:
  Lush GmbH, nám. Republiky, 110 00 Praha

  Zákaznický servis
  (+420) 222 51 61 61
  (+420) 722 51 61 61
  [email protected]

  15.2 Máte právo kdykoli podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů.

  UK: Úřadu komisaře pro informace (ICO), britskému dozorovému úřadu pro otázky ochrany osobních údajů (www.ico.org.uk). 

  ČR: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na úřad naleznete na webových stránkách www.uoou.cz

  Oceníme však příležitost zabývat se vašimi obavami, dříve než se obrátíte na úřad, proto prosím kontaktujte nejprve nás.

  15.3 Připomínáme vám, abyste v případě, že kontaktujete shora zmíněné strany, neposílali citlivé údaje, jako jsou hesla, informace o platebních kartách atd. prostřednictvím nešifrovaných prostředků (například e-mailem).

  Domovská stránka - Oznámení o ochraně osobních údajů