Obchodní podmínky

  1 Úvodní ustanovení

  1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Lush GmbH se sídlem Klosterstraße 64, 10179 Berlin, Deutschland jednající v ČR prostřednictvím Lush GmbH organizační složka Palladium se sídlem Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1 – Nové Město 11000, IČ: 28415035, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 61981, upravují a upřesňují práva a povinnosti při uzavírání kupních smluv mezi internetovým obchodem www.lush.cz, se sídlem Na Maninách 315/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice, (dále jen prodávající, resp. podnikatel) a jinými fyzickými či právnickými osobami (dále jen kupující). Lush GmbH je dceřinou společností britské obchodní společnosti Lush Limited. Ochranné známky jsou vlastněny společností Cosmetic Warriors Limited a užívány na základě licence.

  1.2 Je-li kupujícím fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím právnická osoba (podnikatel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami rovněž občanským zákoníkem, případně zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), vše ve znění novel.

  1.3 Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou vždy vyhotoveny v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti, lze dle dohody uzavřít kupní smlouvu i v jiném jazyce. Pokud kupní smlouva obsahuje mezinárodní prvek, řídí se vzniklý právní vztah vždy českým právem.

  1.4 Prodávající si vyhrazuje právo upravovat či průběžně doplňovat znění obchodních podmínek.

  1.5 Uzavřením kupní smlouvy souhlasí kupující s uvedenými obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito informacemi seznámit před uzavřením kupní smlouvy.

  1.6 Obchodní podmínky jsou veřejně k dispozici on-line na adrese www.lush.cz a kupujícímu je umožněno je reprodukovat či archivovat.

  2 Uživatelský účet

  2.1 Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace nebo si založit uživatelský účet. V obou případech je kupující povinen uvádět plně a pravdivě všechny údaje. Údaje vedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli změně aktualizovat.

  2.2 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje zná pouze kupující a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.3 Prodávající má právo uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, že jej kupující dlouhodobě nevyužívá nebo úmyslně poruší tyto obchodní podmínky.

  2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

  3 Nabídka zboží a jeho cena

  3.1 Nabídka zboží a jeho ceny jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží i ceny upravovat a měnit.

  3.2 Limitované edice produktů doplňují stálou nabídku zboží pouze v určeném čase a do vyprodání zásob.

  3.3 Prodávající neručí za váhu krájených produktů v případě zdržení doručení balíku jak ze strany kupujícího, tak i dopravce.

  3.4 Vyžaduje-li to povaha zboží, vystaví prodávající kupujícímu písemný návod.

  3.5 Čerstvé masky s celkovou trvanlivostí jednoho měsíce, nejsou odesílány starší 8 dnů. Prodávající však nenese odpovědnost za zkrácení doby použitelnosti ve chvíli, kdy dojde ke zdržení doručení balíku jak ze strany kupujícího, tak i dopravce.

  3.6 Doba výroby i trvanlivosti je uvedena na každém jednotlivém produktu. Aktuální prodávaná šarže může být kupujícímu sdělena na vyžádání. Obecná trvanlivost a prodejnost všech výrobků může být kupujícímu sdělena na vyžádání.

  3.7 Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny v českých korunách a včetně aktuální odpovídající sazby DPH. Ceny na internetových stránkách jsou totožné s cenami kamenné prodejny. Platby za doručení objednávky jsou účtovány zvlášť.

  4 Doprava a platba

  4.1 Doprava je pro Českou republiku realizována dopravcem PPL (Professional Parcel Logistic), pro Slovensko dopravcem Packeta. Objednávky hrazeny předem jsou kompletovány a odesílány bez odkladu, je-li objednané zboží skladem. V případě, že objednávka zahrnuje produkt, který z nějakého důvodu nelze vyexpedovat, přičemž toto bylo způsobeno prokazatelně nezávisle na vůli prodávajícího, dohodne se prodávající na dalším postupu s kupujícím individuálně.

  4.2 PPL doručuje balík obvykle do 24 hodin od převzetí do přepravy. V momentu převzetí balíku do přepravy je kupujícímu zasílána informační SMS s předpokládaným termínem doručení. Poté ještě před samotným doručením je kupující kontaktován SMS s konkrétním časovým údajem. Pro změny v doručení může kupující reagovat na tyto SMS nebo se s konkrétním depem spojit přes infolinku 225 331 500.

  4.3 Dojde-li k potížím s doručením nebo k poškození balíku/zboží během přepravy, oznámí tuto skutečnost nejen dopravci přes infolinku 225 331 500 nebo email [email protected], ale bude celou věc řešit formou reklamace s prodávajícím. Prodávající dále neručí za zkrácení doby použitelnosti výrobků z důvodu zpožděného doručení, zejména u čerstvých masek.

  4.4 Cena dopravy je v rámci ČR 95 Kč (bezhotovostní platba). Cena dopravy na Slovensko je 130 Kč. Momentálně bohužel neposkytujeme dopravu zdarma od určité výše objednávky. Tuto službu opět brzy zavedeme. Jako alternativu můžeme nabídnout roční předplatné poštovného Lush Delivery Pass za 400 Kč.

  4.5 Objednávky lze hradit metodou Paypal či kartou on-line.

  4.6 Neuchováváme údaje o vaší platební kartě. Žádné údaje o platební kartě nezadáváte na web Lush. Když přejdete na platbu za své produkty, opustíte náš web a vaše platba bude zpracována prostřednictvím zabezpečeného serveru Adyen.

  4.7 Přijímáme karty Visa, Mastercard a AMEX prostřednictvím Adyen. Přijímáme také platby PayPal.

  4.8 Podrobné informace o možnostech doručení a plateb naleznete zde (Informace o dopravě a platbě | Lush).

  5 Pravidla a podmínky Lush Delivery Pass

  5.1 Tyto Pravidla a podmínky se na vás vztahují, pokud si zakoupíte předplatné poštovného Lush Delivery Pass. Nenahrazují standardní Obchodní podmínky pro Lush.com, které platí i nadále, s výjimkou rozsahu, který se mění těmito Pravidly a podmínkami.

  5.2 Víme, že tyto VOP jsou poměrně dlouhé na čtení, a proto jsme vytvořili užitečné shrnutí v našich často kladených dotazech k Delivery Pass, které jsou k dispozici zde (Lush Delivery Pass: Často kladené dotazy| Lush). Často kladené dotazy by však neměly sloužit jako náhrada za přečtení těchto Pravidel a podmínek k Delivery Pass.

  5.3 Delivery Pass – co to je?

  Lush Delivery Pass je zákaznický předplatitelský program („Delivery Pass“), který umožňuje „oprávněným uživatelům“ užívání předplatného, kterým získají bezplatné doručení po dobu jednoho roku v rámci naší služby Standardní doručení v České republice a na Slovensku pro všechny „oprávněné objednávky“ (jak je dále popsáno v části 2 níže). Informace týkající se naší služby Standardní doručení naleznete zde (Informace o dopravě a platbě | Lush).

  Čas od času můžeme provést změny v programu Delivery Pass, včetně těchto Pravidel a podmínek. O všech podstatných změnách vás budeme informovat před jejich provedením buď e-mailem, nebo vyvěšením výrazného oznámení na našich webových stránkách („sdělení o změnách“). Vaše další používání Delivery Pass po obdržení našeho sdělení o změnách budeme považovat za souhlas s příslušnou změnou. Doporučujeme pečlivě si přečíst všechna sdělení o změnách, která vám zasíláme.

  Pokud po obdržení sdělení o změně nechcete v předplatném Delivery Pass pokračovat, můžete předplatné s okamžitou platností zrušit (viz níže). [Dále, pokud se důvodně domníváme, že navrhovaná změna Delivery Pass bude mít nepříznivý dopad na vaše využívání Delivery Pass, uvedeme ve sdělení o změně podrobnosti o tom, jak můžete požádat o vrácení poplatku za Delivery Pass (jak je dále popsáno v oddíle 4 níže) zaplaceného za nevyužitou část příslušného Předplatného Delivery Pass (jak je dále popsáno v oddíle 5 níže)].

  Kromě těchto Pravidel a podmínek se na všechny vaše online objednávky vztahují standardní Obchodní podmínky Lush.com, které naleznete zde Obchodní podmínky | Lush. Informace o našem reklamačním řízení a přijímaných způsobech platby naleznete v Obchodních podmínkách Lush.com.

  5.4 Oprávnění uživatelé a oprávněné objednávky

  Abyste se mohli kvalifikovat jako oprávněný/á uživatel/ka pro předplatné Delivery Pass, musíte při registraci předplatného a po celou dobu předplatného Delivery Pass splňovat následující kritéria:

  • musíte se nacházet v České republice nebo na Slovensku,

  • mít Lush účet,

  Pokud tato kritéria nesplňujete, nemáte na předplatné Delivery Pass nárok. Pokud kdykoli v průběhu předplatného Delivery Pass některé z výše uvedených kritérií nebudete splňovat, bude to považováno za porušení podmínek uvedených v tomto odstavci. Pokud společnost Lush zjistí, že porušujete podmínky stanovené v tomto odstavci, může (dle vlastního uvážení) okamžitě pozastavit nebo ukončit vaše předplatné Delivery Pass, za což vám nebude poskytnuta žádná náhrada.

  Pokud společnost Lush zjistí, že výše uvedená kritéria nesplňujete, ale vy se domníváte, že ano, kontaktujte prosím tým péče o zákazníky prostřednictvím e-mailu [email protected].

  Oprávnění uživatelé získají na oprávněné objednávky po dobu jednoho roku doručování zdarma. „Oprávněné objednávky“ zahrnují všechny online objednávky uskutečněné na našich webových stránkách lush.com, které jsou doručovány na adresu v České republice nebo na Slovensku prostřednictvím standardního doručení. Delivery Pass se nevztahuje na žádné jiné mezinárodní dodávky.

  V případě, že dojde k jakémukoli zpoždění doručení balíčku objednaného za použití vašeho Delivery Pass, společnost Lush nenese odpovědnost za takové zpoždění, pokud vznikne z jakýchkoli příčin mimo přiměřenou kontrolu společnosti Lush nebo kurýra pověřeného společností Lush, nebo během rušných období (např. výprodejů), kdy se doba doručení může prodloužit. Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva. V případě jakýchkoli dalších problémů se obraťte na náš zákaznický servis.

  Přihlášením k odběru služby Delivery Pass souhlasíte s tím, že:

  • budete používat službu Delivery Pass pouze pro osobní potřebu,

  • nebudete sdílet svůj účet Lush ani údaje o předplatném Delivery Pass s žádnou třetí stranou po celou dobu trvání předplatného Delivery Pass,

  • společnost Lush nenese odpovědnost za žádné zásilky, které budou ztraceny nebo odcizeny v důsledku jakýchkoli konkrétních pokynů k doručení poskytnutých kurýrovi; a vaše používání služby předplatného Delivery Pass bude spravedlivé, přiměřené a úměrné používání průměrného zákazníka, který používá službu předplatného Delivery Pass pro osobní potřebu, a nebude používáno k obchodním, přeprodejním, velkoobchodním nebo podvodným účelům.

  Společnost Lush může dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit vaše předplatné v případě, že jste předplatné služby Delivery Pass využívali v rozporu s těmito podmínkami, včetně nadměrného využívání předplatitelské služby Delivery Pass, kdy zákazník zadává velké množství objednávek nad rámec toho, co lze rozumně očekávat od průměrného zákazníka využívajícího předplatitelskou službu Delivery Pass pro osobní potřebu. Pokud má společnost Lush podezření nebo zjistí, že jste předplatné služby Delivery Pass použili v rozporu s těmito podmínkami, má společnost Lush právo od vás vymáhat veškeré přímé náklady na doručení a ztráty, které společnosti Lush vznikly.

  Předplatné Delivery Pass nelze zakoupit jako dárek pro jinou osobu. Může jej využívat pouze osoba, která si předplatné Delivery Pass zakoupila. Předplatné Delivery Pass však můžete použít k doručení zboží, které jste zakoupili na stránkách Lush.com pro své přátele a rodinu.

  5.5 Přihlášení

  Oprávnění uživatelé se mohou přihlásit k odběru služby Delivery Pass podle níže uvedených kroků:

  • přihlaste se ke svému účtu Lush;

  • přidejte Delivery Pass do košíku a

  • zvolte tlačítko „Lush Delivery Pass“, které vás přenese na stránku s pokladnou, kde si předplatné zakoupíte.

  Po úspěšném zakoupení předplatného Delivery Pass se toto předplatné na vašem účtu Lush zapne a mělo by se vám zde zobrazit jako „aktivní“. Standardní doručení zdarma se pak bude na vašem Lush účtu automaticky uplatňovat!

  5.6 Poplatek za službu Delivery Pass a platba

  Oprávnění uživatelé si mohou zakoupit předplatné Delivery Pass za předběžný poplatek ve výši 400 Kč („poplatek za Delivery Pass“). Poplatek za Delivery Pass se může na různých trzích lišit.

  Platba poplatku Delivery Pass musí být provedena kreditní nebo debetní kartou nebo prostřednictvím služby Paypal.

  5.7 Doba předplatného Delivery Pass

  Vaše období předplatného Delivery Pass („období předplatného Delivery Pass“) začíná dnem zakoupení předplatného a trvá 12 měsíců od tohoto data.

  Krátce před koncem vašeho období předplatného Delivery Pass obdržíte e-mail, který vám tuto skutečnost připomene a vyzve vás k obnovení předplatného, pokud si to přejete. Jakékoli obnovení vašeho předplatného Delivery Pass bude podléhat podmínkám a pravidlům Delivery Pass platným v době obnovení. Aby se předešlo pochybnostem, vaše předplatné služby Delivery Pass se neobnovuje automaticky, a pokud předplatné na konci období předplatného služby Delivery Pass neobnovíte, vaše předplatné zanikne.

  5.8 Správa vašeho účtu Delivery Pass

  Veškeré informace týkající se vašeho členství v předplatném Delivery Pass budou obsaženy v části „Delivery Pass“ vašeho účtu Lush. Zde si budete moci prohlédnout zbývající dobu vašeho předplatného Delivery Pass a zrušit své předplatné Delivery Pass v souladu s níže uvedeným odstavcem.

  Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašeho předplatného Delivery Pass, navštivte prosím naši stránku s nejčastějšími dotazy, kde můžete nalézt odpověď. Případně se obraťte na náš tým péče o zákazníky na adrese [email protected], který vám rád zodpoví veškeré dotazy.

  5.9 Zrušení

  Předplatné služby Delivery Pass budete moci zrušit a získat zpět plnou zaplacenou částku do 30 dnů od data nákupu, avšak za předpokladu, že jste službu nevyužívali a v tomto 30denním období nebyly provedeny žádné oprávněné objednávky. Pokud jste předplatné služby Delivery Pass během tohoto 30denního období využili, nemáte nárok na jeho zrušení ani na vrácení peněz. Stejně tak pokud doba od zakoupení předplatného Delivery Pass přesáhla toto 30denní období, nemáte nárok na jeho zrušení ani na vrácení peněz. Předplatné služby Delivery Pass můžete zrušit tak, že kontaktujete tým péče o zákazníky na adrese [email protected]. Pokud se domníváte, že nemáte nárok na zrušení předplatného Delivery Pass, ale rádi byste tak učinili, kontaktujte prosím tým péče o zákazníky, který vám bude schopen poskytnout další informace.

  Vrácení peněz bude provedeno na kreditní nebo debetní kartu, dárkovou kartu nebo účet Paypal použitý k nákupu předplatného Delivery Pass a nelze je vrátit na jinou kartu nebo účet.

  Vaše předplatné Delivery Pass je nevyměnitelné a nepřenosné.

  5.10 Obecné informace

  Těmito Pravidly a podmínkami nejsou dotčena vaše zákonná práva spotřebitele.

  Tato Pravidla a podmínky se řídí českým právem a veškeré spory vyplývající z jakékoli transakce s námi podléhají výlučné jurisdikci českých soudů. Pokud jste spotřebitelem, můžete se rozhodnout zahájit soudní řízení u příslušného soudu.

  6 Vytvoření a vyřízení objednávky/uzavření kupní smlouvy

  6.1 Kupující je v průběhu vytváření objednávky informován prostřednictvím internetového obchodu o vlastnostech i ceně výrobků, způsobu použití a případném nebezpečí vyplývajícího z nesprávného použití výrobku. Prodávající není povinen informovat kupujícího o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Odesláním objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující tak stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami plně seznámil a akceptuje je v plném rozsahu.

  6.2 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Je-li objednávka úspěšně vytvořena a doručena prodávajícímu, obdrží kupující obratem automaticky její souhrn a potřebné platební údaje. Nestane-li se tak, je v zájmu kupujícího obrátit se neprodleně na prodávajícího s cílem ověřit úspěšné přijetí objednávky a její další zpracování. Kupující je poté opět informován emailem o úspěšném vyřízení objednávky a jejím odeslání nebo připravení k osobnímu vyzvednutí.

  6.3 Stornování objednávky ze strany kupujícího je v procesu zpracovávání objednávky do jejího předání dopravci možné bez jakékoli sankce nebo poplatku. Prodávající může objednávku stornovat a vytvořit znovu dle požadavků kupujícího nebo v případě chybných údajů a nutných oprav. Prodávající se zavazuje kupujícího kontaktovat vždy, vyžaduje-li situace úplné zrušení existující objednávky.

  6.4 Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Na žádost kupujícího mu může být kupní smlouva zpětně doložena.

  7 Odstoupení od smlouvy

  7.1 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

  7.2 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí, anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

  7.3 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

  7.4 Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

  7.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč. zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

  a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

  g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, jej spotřebitel porušil,

  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

  j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

  l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

  8 Odpovědnost za vady a záruka zboží

  8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

  8.2 Postup při reklamaci

  Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 2 let od převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu. Informujte nás telefonicky, e-mailem, či písemně. Zajistěte prokázání uzavření kupní smlouvy např. fakturou či prodejním dokladem. Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena a kupující bude o jejím vyřízení informován nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího (pokud ji prodávající poskytuje), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt. Reklamaci je možné oznámit prodávajícímu poštou nebo emailem, přičemž reklamované zboží není potřeba posílat zpět prodávajícímu. Pouze v ojedinělých případech a po vzájemné domluvě kupujícího a prodávajícího, může být žádáno poslat reklamovaný produkt zpět. Nezbytně nutné náklady na dopravu budou v takových případech plně hrazeny prodávajícím.

  8.3 Záruční podmínky

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

  Práva z vadného plnění

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 1 rok (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

  Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

  • Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

  Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

  a) zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

  b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

  c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

  a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

  b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

  d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

  To neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

  Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení

  § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, má prodávající právo na úplatu za uskladnění.

  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

  b) se vada projeví opakovaně,

  c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

  d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

  Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

  Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

  Poskytovatel záruky vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat

  a) údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a

  b) označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

  Nesplněním povinnosti o potvrzení není platnost záruky dotčena.

  9 Přeprodej

  Objednáním z našich webových stránek souhlasíte s tím, že nebudete dále přeprodávat žádné z našich produktů. Další – komerční prodej našich produktů je porušením těchto podmínek.

  10 Předobjednávky

  Nabízíme zajímavé nové produkty, které ještě nebyly vyrobeny a/nebo ještě nejsou k dispozici v běžném prodeji a které můžete nabídnout ke koupi v rámci předobjednávek ("předobjednávky").

  V takovém případě lze vytvořit předběžnou objednávku a zákazník je povinen uvést stejné informace jako u běžné objednávky. Je vaší odpovědností zajistit, aby tyto informace byly přesné a aktuální. Pokud nebudeme mít přesné informace, nebudeme vás moci informovat a nejsme odpovědní za žádné problémy, které vyplývají z nepřesných informací, např. zpoždění odeslání, odeslání na předchozí adresu bydliště atd.

  11 Ochrana osobních údajů

  11.1 Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu či zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou dopravce.

  11.2 Kupující má právo vyžádat u prodávajícího informace o způsobu využití osobních údajů, případně požádat o odstranění údajů z databáze.

  12 Kontaktní údaje

  12.1 Doručovací adresa kanceláře internetového obchodu: Na Maninách 315/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

  12.2 Adresa elektronické pošty: [email protected]

  12.3 Telefonní kontakt kanceláře internetového obchodu: +420 222 51 61 61, +420 722 51 61 61

  13 Ostatní ujednání

  13.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.

  13.2 V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod.). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

  13.3 V případě slevových akcí platí zvláštní Pravidla a podmínky slev – pokud některé z těchto pravidel a podmínek upravuje prodej zlevněných produktů oproti těmto našim standardním Obchodním podmínkám odlišně, mají tato „Pravidla a podmínky slev“ při nákupu jakýchkoli zlevněných produktů přednost.

  Domovská stránka - Obchodní podmínky