Neutuchající boj proti testování na zvířatech: Lush a XCellR8 nadále prosazují bezpečné a humánní testování

Lush je proti testování na zvířatech a aktivně bojuje za jeho vymýcení po celém světě. Jedním ze způsobů, jak toho chce dosáhnout, jsou investice do klíčového výzkumu bezpečných a humánních testovacích metod a úzká spolupráce se společností XCellR8 pro testování buněčných kultur.

XCellR8 je společnost, která se věnuje poskytování průkopnických testů bezpečnosti a účinnosti kosmetiky in-vitro. Jejich spolupráce s Lush sahá až do roku 2013, kdy tato společnost zabývající se testováním buněk vyhrála 25 000 liber v rámci Lush Prize, celosvětového ocenění, které podporuje iniciativy bojující za ukončení testování na zvířatech.

Poté, co se Lush dozvěděl o jejich práci, pověřil XCellR8 prováděním testování bezpečnosti. Od té doby získali za svou práci, která razí cestu novým přístupům v testování bezpečnosti kosmetiky bez využití zvířat, celosvětové uznání.

Během našeho partnerství se XCellR8 hodně naučila o stávajících testech, vyvinula nové a vydobyla si za své testovací metody zcela bez zvířat či materiálů živočišného původu uznání světových autorit.

Přestože kosmetické ingredience již nelze v Evropě testovat na zvířatech, většina bezpečnostních listů od dodavatelů kosmetických přísad je stále založena na starých datech vyplývajících z v minulosti proběhlých testů na zvířatech. Lush je průkopníkem v testování ingrediencí pomocí vědecky pokročilých experimentů založených na lidských buněčných kulturách a rekonstruovaných modelech kůže a oka. Kromě toho, že jsou tyto testy bez krutosti, poskytují mnohem přesnější předpověď účinků na lidské zdraví než zastaralé metody založené na využívání zvířat.

Ředitel v Lush Karl Bygrave vysvětluje: „V 70. letech panovaly obavy ohledně způsobu, jakým se zacházelo se zvířaty v laboratořích, než byla využita k testování. Od té doby prošel vývoj od kampaní za ukončení testování na zvířatech, přes zvyšování povědomí veřejnosti po veřejné pobouření a zavedení legislativy zakazující testování na zvířatech. To vedlo k rozvoji alternativních experimentů, jejich validaci a přijetí regulačními orgány. Ale širokého rozšíření používání alternativ v kosmetickém průmyslu jsme zatím svědky nebyli. To vyniklo zejména když v roce 2013 společnost XCellR8 vyhrála ocenění Lush Prize v kategorii Training (Vzdělávání). Věnovali se školení, protože zkrátka neprobíhal dostatek experimentů. Bylo však skvělé sledovat, jak jejich testovací divize od té doby rychle roste.“

Pokračuje: „Jednou z frustrací pro nás je, že kdykoli od dodavatele obdržíme bezpečnostní list nějakého materiálu, vždy obsahuje údaje získané z v minulosti proběhlých experimentech na zvířatech – obvykle stažené z internetu. Musí to jít lépe!"

„Rozhodli jsme se tedy, že budete testovat všechny své ingredience pomocí řady alternativních testů, abychom mohli budovat zkušenosti s alternativami, dozvědět se více o našich ingrediencích a povzbudit dodavatele, aby alternativy používali. Naší ambicí je všechny naše ingredience otestovat pomocí testů zcela bez využití zvířat. Rádi bychom, aby ostatní udělali totéž, abychom se už nikdy nemuseli dívat na další bezpečnostní listy, obsahující historické výsledky testů na zvířatech namísto přesnějších a přijatelnějších informací.“

Přístup XCellR8 zcela bez živočišných produktů byl klíčovou hnací silou pro partnerství se společností Lush. Tento přístup je jedinečný, protože mnoho „nezvířecích“ testů stále používá zvířecí buněčné linie a produkty související se zvířaty, a proto je Lush a XCellR8 nepovažují za skutečně bez krutosti. Průkopnický přístup XCellR8 k používání lidských buněčných linií umožnil dosáhnout významného pokroku v každodenním používání různých testů bez využití zvířat a přesunout metody od oblasti výzkumu k uplatnění v „reálném životě“. Zkušenosti a znalosti získané touto cestou přinášejí prospěch celému odvětví.

XCellR8 a Lush také spustili informační program, jehož cílem je povzbudit dodavatele kosmetických ingrediencí k tomu, aby prováděli své vlastní testování bezpečnosti bez využití zvířat, za použití těch nejmodernějších metod, s tím cílem, aby časem bezpečnostní listy uváděly informace o bezpečnosti pro lidské zdraví, které jsou v souladu s moderní vědou.

Domovská stránka - Neutuchající boj proti testování na zvířatech: Lush a XCellR8 nadále prosazují bezpečné a humánní testování