Knot Wrap: Cesta od semínka až do obchodu

Říká se, že „co je uvnitř, to se počítá“, ale nemělo by se stejně počítat i to, co je zvenku? Zjistěte, jak tahle znovupoužitelná alternativa k jednorázovému balicímu papíru zvaná Knot Wrap prochází cestou od semínka až do prodejny, a možná s námi budete souhlasit.

Někdo z vašich známých má narozeniny, úspěšně složil zkoušku, možná se mu narodilo děťátko, a vy mu chcete dát něco speciálního. A protože si až příliš dobře uvědomujete problémy, které může přinášet tradiční balicí papír, vaši pozornost v našich obchodech jistě upoutá okouzlující řada látkových Knot Wrap, které vynikají svým překrásným designem. Některé jsou vyrobené z recyklovaných plastových lahví, jiné zase z bio bavlny. Visí ze stropu jako vlajky a zdobí stěny jako obrazy a vytvářejí veselé cákance barev, ať se otočíte jakýmkoli směrem. Jiné už jsou s jemností ovázané kolem produktů tvořících dárkové sady v ohromující spleti zákrutů a uzlů, a jsou tak samy o sobě uměleckým dílem. Natáhněte ruku a dotkněte se kousku látky a ze štítku se dozvíte, že tento šátek je vyrobený z bavlny. Zatímco vaše prsty prozkoumávají materiál, vaše mysl bloudí. Nemůžete si pomoci a musíte přemýšlet nad jeho původem a nad etikou, která stojí za jeho vznikem. Kde byl vyroben? Kdo ho vyrobil? Dostal za to spravedlivou odměnu? Kde se pěstovala bavlna? Kdo ji vlastně pěstoval? A používal při pěstování nebo barvení něco, co by neměl?

Už nad tím nemusíte přemýšlet. Toto je příběh o tom, jak vzniká spousta těchto atraktivních bavlněných šátků Knot Wrap, a o tom, jak je při výrobě brán ohled na lidi i životní prostředí.

Organické pěstování

Ananbappa jemně zaboří prsty do měkké, teplé půdy obklopující rostlinu bio bavlníku a zvedne hroudu země protkanou desítkami růžových žížal, které se brzy začnou zavrtávat do bezpečí pod povrch. Jejich přítomnost je tady v indickém státě Karnátaka vysoce ceněna. Znamená, že půda je bohatá a zdravá, což není v teplotách, které zde panují, vůbec snadné.

Na rozdíl od většiny pěstitelů bavlny v zemi upřednostňuje Ananbappa při pěstování své plodiny ekologické postupy. Namísto zavádění geneticky modifikovaných hybridních odrůd, které vyžadují obrovské množství pesticidů a hnojiv poškozujících půdu a přirozenou odolnost plodin, volí metody, které se využívají již celá staletí. Místo škodlivých chemikálií používá domácí vermikompost, organický kompost produkovaný celými legiemi žížal, které přeměňují potravinový odpad na bohaté živiny, které dodávají do půdy vše potřebné. Tato technika navíc pomáhá přirozeně potlačovat choroby rostlin a zlepšuje zadržování vody v půdě, což je skutečnost, o kterou se s radostí podělil s indickou komunitou ekologického zemědělství. Díky této nové znalosti jsou zemědělci schopni omezit režijní náklady a zvýšit zisky. Důležitější ovšem je, že pěstování bio bavlny produkuje až o 94 % méně emisí skleníkových plynů, což je pozitivní také z hlediska dalších širších souvislostí.

Dalším problémem, kterému čelí pěstitelé notoricky žíznivé plodiny, je nedostatek vody. Intenzivní zavlažování může být nákladné a může zničit kdysi bujnou krajinu, takže pěstitelé bio bavlny, jako je rodina Dodaverabhdregowda, využívají ve svůj prospěch topografii půdy. Nekvalitní půda a nedostatek přírodních překážek způsobují, že voda z povrchu odteče během několika vteřin, proto členové rodiny Dodaverabhdregowda dodali svým polím na členitosti, vybudovali na nich valy z balvanů, na každých 10 akrech vytvořili rybníčky a na celém pozemku o rozloze 100 akrů nově vysadili stříbrné duby. Cílem opatření je udržet a zpomalit tok vody zachycené během monzunových dešťů. Nejen že to prospívá rostlinám, které pěstují, a má to vliv na úspěšnost sklizně, ale profituje z toho také životní prostředí a všichni, kteří zde žijí. Tento přístup byl ve skutečnosti natolik úspěšný, že rodina nyní školí kolegy v komunitě ekologického zemědělství a s radostí se dělí o své znalosti a zkušenosti, aby pomohla zlepšit zemědělskou půdu a životy těch, kteří na ní v Indii pracují a žijí.

Podpora řemesla

Pěstování bio bavlny je jen jednou polovinou příběhu. Jak pokračuje dál, od vláken spřádaných do nití až po tkané čtverce nádherně zdobeného materiálu? Odpovědí je re-wrap, sociální podnik založený v roce 2002, který se zajímá o sociální a ekologické změny. Sídlí v indickém městě Mysore a klade si za cíl podpořit švadleny, které produkty ručně vyrábějí, a jejichž smysl pro detail z nich dělá kvalifikované řemeslnice.

„Myšlenkou bylo podpořit zejména venkovské ženy, které se chtěly naučit nové dovednosti, které by si mohly odnést domů, a dát jim tak nezávislost a pomoc k udržitelnému zdroji příjmů,“ říká Janjri Trivedi, zakladatelka společnosti re-wrap, která se řídí filozofií recyklovat, opětovně používat, obměňovat.
„Dovednost šití si s sebou mohou odnést, ať jsou kdekoliv nebo dělají v životě cokoliv.“

V roce 2009 společnost re-wrap zřídila v Mysore vlastní výrobní jednotku. Začínalo v ní 9 žen. Společnosti re-wrap se podařilo vyškolit dříve znevýhodněné ženy – posílila jejich postavení a umožnila jim důstojně si vydělávat spravedlivou mzdu. Dnes podnik tvoří více než 250 řemeslnic, z nichž některé dostávají dokonce i stroje, které jim poskytují flexibilitu práce z domova.

Dostávají jídlo a občerstvení a čas se plánuje tak, aby se pracovnice mohly účastnit modliteb, skupinového cvičení nebo praktikovat jógu.

„Jóga prospívá celkovému zdraví a pohodě,“ vysvětluje Kaamila Qazi, vedoucí provozu ve společnosti re-wrap. „Protahování využívající pozice z jógy pomáhá zlepšit krevní oběh a pružnost, což je zvlášť důležité, protože tyto ženy značnou část dne prosedí u svých šicích strojů.“

Vedle významných výhod, jako je důchodové a rodinné pojištění, organizuje re-wrap každoročně celofiremní exkurzi na nějaké náboženské nebo historické místo, které si ženy samy zvolí. 

Janjri vysvětluje: Vybízíme ženy, aby s sebou braly celou svou rodinu, včetně dětí, a vyráží tak na tři až čtyři dny. Umožňuje jim to navazovat společenské vztahy a navíc mají možnost se svobodně projevit.“

Za každým krokem procesu výroby šátků Knot Wrap najdete prvek ruční výroby, včetně procesu, kdy se na tuto bio látku tisknou barevné a kreativní vzory. Nejedná se tedy o žádnou „rychlou módu.“

„Spolupracujeme s místními tiskárnami, které ručním sítotiskem tisknou každou barvu, a tvoří tak vícebarevné vzory,“ říká Kaamila. „Například Ready Jelly Go Knot Wrap musí projít celkem 16 tisky, než je kompletní, protože každou barvu tiskne řemeslník vrstvu po vrstvě samostatně.“

Jako dodavatel s certifikací GOTS (Global Organic Textile Standard) a WFTO (World Fair Trade Organisation) se společnost re-wrap v celém dodavatelském řetězci řídí přísnými ekologickými metodami. Spadá sem i používání barviv bez azosloučenin. Azobarviva, díky kterým se dá docílit širokánské palety pestrých barev, a která se při praní tak snadno neseperou, lze použít k barvení tkanin při nižších teplotách, proto se v textilním průmyslu s oblibou používají. Bylo však zjištěno, že až 5 % azobarviv se rozkládá a tvoří sloučeniny známé jako aromatické aminy, tedy karcinogenní vedlejší produkty, které mohou vážně ovlivňovat životní prostředí. Poškozují nejen život ve vodě, do které se uvolňují, ale také celý ekosystém a v širším smyslu také koloběh vody, na kterém závisí veškerý život na této planetě. Navíc byla odhalena souvislost mezi určitými typy rakoviny, včetně rakoviny močového měchýře a jater, a azobarvivy, která přicházejí do styku s tělem skrze pokožku, což představuje riziko jednak pro osoby, které s těmito barvivy během výroby pracují, a jednak pro uživatele, kteří nosí hotový výrobek. Pot totiž může způsobit, že se nebezpečná barviva uvolní z oděvu a proniknou do pokožky. Společnost re-wrap se zásadně staví proti azobarvivům a ve všech svých produktech zaručuje nulový chemický výstup.

Sociální podnik nejen podporuje ženy v šicích dovednostech, ale jeho cílem je rovněž podpora farmářů. Spolupracuje výhradně se zemědělci, kteří produkují 100% bio bavlnu, a konvenčním zemědělcům pomáhá s přechodem na ekologické zemědělství: nabízí předběžné financování pro zemědělce, kteří potřebují finanční injekci, aby mohli začít nebo přejít na ekologické metody, a omezuje tak jejich závislost na půjčkách s vysokým úrokem. Podle informací od společnosti došlo od té doby, co tito zemědělci přešli na ekologické metody, k poklesu množství potratů a ke zvýšení školní docházky dětí farmářů. 

Za každým výrobkem, který v Lush najdete, se skrývá konkrétní příběh, ale u šátků Knot Wrap je do barevného vzoru spředeno příběhů hned několik, což dokazuje, že se opravdu počítá i to, co je zvenek. 

Podívejte se na video Lush Player a zjistěte více o společnosti re-wrap nebo se ponořte hlouběji do světa šátků Knot Wrap.

Domovská stránka - Knot Wrap: Cesta od semínka až do obchodu