Samo-konzervační slovníček pojmů

Vědecké termíny zjednodušeně.

Aktivita vody: Pojem pro obsah „volné vody“, tj. vody, která není chemicky vázaná, a kterou tedy mikroorganismy mohou využívat.

Antibakteriální: Látka, která omezuje či zamezuje rozvoj bakterií a potlačuje jejich schopnost reprodukce.

Antimykotická: Látka, která omezuje či zamezuje růst kvasinek a jiných houbových organismů.

Antimikrobiální: Látka, která omezuje či zamezuje růst mikroorganismů.

Bakterie: Člen velké skupiny mikroorganismů, které mají buněčné stěny a mohou způsobovat onemocnění. Bakterie jsou také vedle hub částečně zodpovědné za rozklad a hnilobu.

Benzyl alcohol: Vonný materiál, který má rovněž konzervační vlastnosti.

Bezpečná syntetická látka: Uměle vytvořená látka, která je zdravotnickými orgány (jako je například FDA – Food and Drugs Administration v USA) považována za bezpečnou.

Čisticí prostředek/očistná látka: Ingredience, která je používána k odstranění nečistot z povrchu – v kontextu kosmetiky z vlasů či pokožky.

Disperze: Směs látek, z nichž jedna je rozptýlena v druhé (například pěna).

Ekosystém: Komplexní celek vzájemně propojených interagujících a navzájem se ovlivňujících organismů a neživých složek a jejich prostředí.

Emulze: Typ disperze, ve které jsou smíchány dvé vzájemně nemísitelné (nebo omezeně mísitelné) kapaliny rozptýlením kapiček jedné kapaliny v jiné kapalině, například směs oleje a vody (třeba majonéza).

Formaldehyd: Silně páchnoucí bezbarvá chemikálie, která je používána jako konzervant.

Chemikálie: Průmyslově či laboratorně vyráběné látky nebo sloučeniny získané chemickým procesem, zbavené kontaminací.

Konzervant: Látka, která se přidává do potravin a jiných produktů, aby zůstaly déle čerstvé.

Kyselost: Při pH nižší, než 7 (např. citronová šťáva nebo ocet jsou kyselé).

Methylisothiazolinone: Antimikrobiální látka používaná ke konzervování kosmetiky.

Methylparaben: Jeden ze dvou parabenů, který Lush používá ke konzervování kosmetiky. Methylparaben je rozpustný ve vodě.

Mikroflóra: Komunita mikroorganizmů, včetně řas, hub a bakterií, které žijí na nebo v jiném živém organizmu nebo v určitém prostředí.

Mikroorganizmus: Malý, jednobuněčný organismus, které lze vidět pouze pod mikroskopem.

Paraben: Syntetický konzervant používaný k udržení jídla nebo jiných produktů čerstvých.

pH: Stupnice k indikaci kyselosti nebo zásaditosti roztoku. 0 znamená nejvyšší kyselost, 7 je neutrální, 14 znamená nejvyšší zásaditost.

Phenoxyethanol/2-phenoxyethanol: Syntetický konzervant, který Lush používá, protože pomůže udržet produkty déle čerstvé.

Potravní řetězec: Vyjádření potravních vztahů organizmů v ekosystému; sled postupně se konzumujících druhů (předcházející druh je zdrojem potravy pro druh následující).

Povrchově aktivní látka (tenzid): Látka, částečně rozpustná ve vodě či oleji, která usnadňuje rozpouštění, navázání a odstranění nečistot z pokožky či vlasů tím, že snižuje povrchové napětí kapaliny a umožňujepěnit.

Propylparaben: Jeden ze dvou parabenů, které Lush používá ke konzervaci kosmetiky. Propylparabem je rozpustný v oleji.

Přírodní konzervant: Ingredience nacházející se v přírodě, která může pomoci udržet produkt déle čerstvý.

Receptura: Složení/recept výrobku.

Samo-konzervační složení: Experty vyvážená receptura, která ke kontrole mikroflóry využívá přírodních konzervujících ingrediencí, aby udržela produkty déle čerstvé a bezpečné.

Syntetická látka: Člověkem vytvořená látka.

Syntetický/chemický konzervant: Člověkem vyrobená látka, která svými antimikrobiálními schopnostmi prodlužuje životnost produktů.

Viskózní: Konzistence, která je hustá a lepkavá, někde mezi konzistencí tuhou a kapalnou.

Volná voda: Voda, která není chemicky vázaná, a kterou tedy mikroorganismy mohou využívat.

Zásaditost: Při pH vyšší, než 7 (např. bělidlo nebo prášek na pečení jsou zásadité).

Zvlhčující látka: Látka, která přitahuje a zároveň udržuje vlhkost.

Domovská stránka - Samo-konzervační slovníček pojmů