Med

Naše ingredience potřebují k růstu a reprodukci opylovače. I proto je pro nás tak důležité, abychom se aktivně podíleli na ochraně včelích kolonií po celém světě. Abychom zajistili, že v našem dodavatelském řetězci jsou respektovány dobré životní podmínky včel, spolupracujeme se včelaři*kami, kteří *ré chápou důležitost ohleduplného hospodaření se včelstvy a pracují co nejméně invazivním způsobem.

Lush pečlivě vybírá zdroje svých ingrediencí mezi dodavateli z celého světa, z nichž mnozí pomáhají chránit a obnovovat významné habitaty v oblastech s vysokou biologickou rozmanitostí.