Obchodní podmínky pro Dárkové poukazy Lush

  Obchodní podmínky pro Dárkové poukazy Lush

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují nákup, nakládání a uplatnění dárkových poukazů Lush, které je možné zakoupit v jakékoliv kamenné maloobchodní prodejně Lush v České republice (dále jen „Dárkový poukaz Lush“). 

  2. Tyto Podmínky a Dárkové poukazy Lush vydává společnost Lush GmbH, se sídlem Klosterstraße 64, 10179 Berlin, Deutschland, registrační číslo: HRB 178289 B, jednající v České republice prostřednictvím Lush GmbH organizační složka, se sídlem Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 –  Nové Město, IČ: 28415035, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. A 61981 (dále jen „Společnost Lush“). Lush GmbH je dceřinou společností britské obchodní společnosti Lush Limited. Ochranné známky jsou vlastněny společností Cosmetic Warriors Limited a užívány na základě licence.

  3. Zakoupením nebo užíváním Dárkového poukazu Lush souhlasíte s těmito Podmínkami.

  Nákup

  4. Dárkové poukazy Lush lze zakoupit výhradně v kamenných maloobchodních prodejnách Lush na území České republiky.

  5. Dárkové poukazy Lush lze zakoupit s maximální hodnotou kreditu 10 000 Kč a minimální hodnotou 500 Kč. Kredit není možné navyšovat tzn. po zakoupení Dárkového poukazu Lush se zvolenou hodnotou kreditu jej již není možné znovu dobít.

  6. Dárkový poukaz Lush není vázán na jméno či zákazníka. Nedochází tak ke zpracování žádných osobních údajů.

  Uplatnění

  7. Dárkové poukazy Lush lze uplatnit pouze v kamenných maloobchodních prodejnách Lush na území České republiky. Dárkovými poukazy Lush můžete použít k zaplacení plné hodnoty nebo části hodnoty vámi vybraného zboží. Dárkový poukaz Lush tak lze případně uplatňovat postupně až do nulového kreditu.

  Platba v obchodě

  8. Dárkové poukazy Lush musí být při platbě zboží v obchodě fyzicky předloženy. K úhradě nákupu zboží v obchodě lze použít libovolný počet Dárkových poukazů Lush.

  On-line platba

  9. V současné době není možná platba dárkovým poukazem Lush na webových stránkách cz.lush.com ani jiných webových stránkách společnosti Lush po celé světě.

  Platnost

  10. Platnost poukazů Lush vyprší 24 měsíců od zakoupení a dobití kreditu. Pokud se domníváte, že platnost vaší dárkové karty Lush vypršela, obraťte se na náš tým zákaznického servisu, který vám může pomoci.

  Zobrazení zůstatku

  11. Chcete-li zjistit zůstatek na svém dárkovém poukazu Lush, kontaktujte náš zákaznický servis pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Můžete také navštívit jakoukoli kamennou maloobchodní prodejnu Lush v České republice.

  Hodnota Dárkového poukazu Lush není úročena.

  Vrácení zboží

  12. Při vrácení nákupu řádně v kamenném obchodě zakoupeného zboží, který byl zcela nebo částečně uhrazen Dárkovým poukazem Lush, bude v případě uznání nároku na vrácení peněz částka původně uhrazená Dárkovým poukazem Lush vrácena výhradně na nový Dárkový poukaz Lush. Tuto hodnotu není možné vyplatit v penězích či jinak. 

  Ztráta nebo odcizení Dárkových poukazů Lush

  13. Společnost Lush nenese žádnou odpovědnost za ztracené, odcizené nebo poškozené Dárkové poukazy Lush a nebude je nahrazovat. S Dárkovými poukazy Lush je třeba zacházet jako s hotovostí. Dárkové karty Lush nejsou šekovou zárukou, kreditní ani platební kartou.

  Omezení

  14. Dárkový poukaz Lush nesmíte použít k nákupu jiných dárkových poukazů Lush ani k nákupu jakýchkoli produktů či služeb jinde než v kamenných prodejnách Lush Česká republika.

  15. Dárkové poukazy Lush nelze dále prodávat, vyměňovat za hotovost či kredit.

  16. Dárkový poukaz Lush není směnitelný za peníze ani jej není možné vrátit oproti penězům po předložení účtenky (a to ani částečně). Peníze nevyčerpané v době platnosti Dárkového poukazu Lush se nevrací, ani je není možné převést na jiný Dárkový poukaz Lush či jinak směnit,  

  Zákaznický servis a Dárkové poukazy Lush

  17. Pokud potřebujete poradit s jakýmkoli aspektem svého Dárkového poukazu Lush, kontaktujte prosím náš zákaznický servis na adrese [email protected] nebo navštivte nejbližší kamennou prodejnu Lush.

  18. Společnost Lush si v souladu s platnými právními předpisy vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto Podmínky. Změny budou zveřejněny na cz.lush.com. Kopii aktuálních Podmínek lze získat kontaktováním týmu Zákaznického servisu společnosti Lush e-mailem na adrese [email protected].

  19. Společnost Lush nenese jakoukoliv odpovědnost za Dárkový poukaz Lush okamžikem jeho předání. Neodpovídá tak za ztrátu, zneužití či zničení. Deaktivace je možná pouze po předložení daňového dokladu (účtenky) za provedený nákup příslušného Dárkového poukazu. Odpovědnost společnosti Lush vůči držiteli Dárkového poukazu Lush vyplývající z jejích povinností v souvislosti s těmito Podmínkami (např. nefunkčnost Dárkového poukazu Lush) nesmí v žádném případě přesáhnout zůstatek na Dárkovém poukazu Lush ke dni vzniku dané odpovědnosti.

  20. Pokud soud nebo jiný příslušný orgán shledá některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, nebude toto ustanovení nebo část ustanovení součástí těchto obchodních podmínek, avšak zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek tím nebude dotčena.

  21. Tyto Podmínky a veškeré spory nebo nároky, které v souvislosti s nimi vzniknou se řídí českým právem.

  Domovská stránka - Obchodní podmínky pro Dárkové poukazy Lush