Ingredience

EDTA

Účinky

Synthetic

EDTA se přidává k olejům a Sodium Hydroxide během saponifikace, aby se zabránilo plesnivění mýdel a tvorbě nečistot.

EDTA je zkratka pro organickou kyselinu a její soli (kyselina ethylendiamintetraoctová). 

Protože se EDTA a její soli používají v celé řadě kosmetických, potravinářských, farmaceutických a domácích čisticích prostředků, jsou od 80. let 20. století předmětem důkladných studií o jejich dopadu na zdraví a životní prostředí. Pravidelně vznášenou obavou je, že jsou těžko biologicky rozložitelné, a proto se nacházejí ve většině vodních systémů. Podle četných studií však nepředstavují žádný problém pro životní prostředí nebo zdraví lidí a zvířat, protože se u nich nedochází k bioakumulaci a jsou rychle eliminovány organismy. Nicméně jsme ohledně těchto materiálů opatrní a vyhýbáme se jejich nadměrnému používání. V roce 2015 začala společnost Lush používat novou mýdlovou bázi, která pomohla snížit množství EDTA použité v našich produktech.