Aby vám dárky ke Dni otců přišly včas, objednávejte nejpozději do 10. 6. 12.00 na Slovensko a do 13. 6. 9.00 po České republice

Přeskočit na obsah
Mel (med)

Ingredience

Mel (med)

Účinky

Natural

Med je voňavá sladká a lepkavá tekutina produkovaná včelami. Včely sbírají nektar z rostlin, odnášejí ho do úlů a tam jej přetváří na med. Barva, vůně a vlastnosti medu jsou určovány zdrojem nektaru: med může rovněž přenášet účinky rostlin a bylinek, z kterých nektar pochází. Je prokázáno, že med obsahuje živiny a antibakteriální, antiseptické, antioxidační a antifungální látky.

Díky své antiseptické povaze je med používán k mazání na pokožku již přes 2 000 let. Je také přirozeným „zvlhčovačem“ (přitahuje a udržuje vlhkost), takže je skvělý pro hydrataci a pomáhá pokožku udržovat v kondici. Med je samo-konzervační, a když do něj není nic přidáno, vydrží použitelný po mnoho let, i když může mezitím zkrystalizovat (je to sice přirozený proces, ale krystalizace se můžete zbavit lehkým zahřátím). To znamená, že ho můžeme do našich produktů přidávat namísto syntetických konzervantů.

V našich produktech používáme rozličné typy medu. Jeho vysoce hydratující a antibakteriální účinky pomáhají našim sprchovým gelům i koupelovým produktům důkladně vyčistit pokožku. Jelikož je vhodný i pro jemnou pleť obličeje a má zázračně ochranné vlastnosti, využíváme jej i v balzámech na rty, krémech, čistítkách či pleťových maskách.

Odkud ingredienci získáváme?

Med v našich produktech pochází z různých zdrojů, mj. i v závislosti na manufaktuře.

Čirý med v Lush produktech vyrobených ve Spojeném království pochází z komunity Barro Vermelho v Brazílii. Dobré životní podmínky včel jsou jádrem jejich praxe a komunita vidí včelařství jako společenství s přírodou, způsob, jak mít lepší život a zároveň pomáhat zvyšovat populaci včel a regenerovat půdu.

V našem nejprodávanějším mýdle Honey I Washed The Kids je použit jiný zdroj medu v závislosti na tom, kde je mýdlo vyrobeno. V manufaktuře ve Spojeném království se kupuje od dodavatele z Walesu, který úzce spolupracuje se sítí britských včelařů a podporuje je v jejich metodách a technikách sklizně. Všechny úly jsou celoročně umístěny na permakulturních pozemcích nebo volné přírodě s různorodou pícninou. Kromě toho věnují 25 % svých zisků z prodeje dětské charitě Honeypot.

Med, který německá manufaktura nakupuje pro použití v některých našich produktech řady Honey I Washed The Kids, je získáván lokálně od organizace Mellifera, která se snaží inspirovat lidi k ochraně včel, čmeláků, motýlů a jiného opylujícího hmyzu a podporuje včelařské postupy, při kterých je blaho včel považováno za důležitější než výnos medu. Tato organizace se věnuje šetrným metodám včelařství a ochraně biologicky rozmanité krajiny. Zvyšuje také povědomí veřejnosti, kterou informuje o důležitosti opylujícího hmyzu pro ekosystém, snaží se prosazovat změny zemědělských postupů a zasazuje se o ochranu a obnovu přírodních stanovišť jak pro včely, tak volně žijící opylovače.

Dobré životní podmínky zvířat

Ve společnosti Lush se shodneme na tom, že v současném medovém průmyslu je zacházeno se včelami jako s hospodářskými zvířaty. Abychom zajistili, že v našem dodavatelském řetězci jsou respektovány jejich dobré životní podmínky, spolupracujeme s včelaři, kteří chápou, jak je důležité zacházet s úly ohleduplně a pracovat minimálně invazivním způsobem. Nepovolujeme používání škodlivých praktik, jako je přistřihování křídel královny nebo umělý odchov.

Tam, kde je to možné, se snažíme spolupracovat se včelaři napřímo, ale v každém případě požadujeme plnou sledovatelnost, transparentnost a dodržování našich vysokých standardů. Aktivně podporujeme a vybíráme ty, kteří jdou nad rámec ekologického včelaření a zavádějí regenerační postupy, které pozitivně ovlivňují místní volně žijící zvířata a prostředí úlů.

Domovská stránka - Mel (med)