Regulamin Kart Podarunkowych

Niniejszy regulamin ("Regulamin") przedstawia zasady zakupu i korzystania z kart podarunkowych, zakupionych w sklepie detalicznym Lush w Polsce lub karty podarunkowej w walucie PLN, zakupionej na stronie www.lush.com/pl/pl (zwanych łącznie "Kartą Podarunkową Lush").

1. Wydawcą Kart Podarunkowych Lush jest Fresh Handmade Cosmetics Poland Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce Fresh Handmade Cosmetics Poland Sp. z o.o., ul. Grzybowska 5A 00-132 Warszawa KRS: 0000928512, NIP: 5252882108.

2. W przypadku wszelkich kart, które nie zostały wydane przez sklep Lush lub na naszych stronach internetowych Lush, prosimy o kontakt z wydawcą karty fizycznej lub karty elektronicznej w celu uzyskania informacji na temat obsługi klienta lub wsparcia w zakresie dostawy, użytkowania lub otrzymania vouchera.

Zakup

3. Karty upominkowe Lush można nabyć w sklepach detalicznych Lush w Polsce ("sklepowe karty podarunkowe"). W przyszłości karty będą dostępne również online na stronie www.lush.com/pl/pl ("e-karty podarunkowe").

4. Karty podarunkowe Lush można zakupić na wartość max 5000 zł i można je doładować w sklepie o dowolną dodatkową wartość po zakupie.

Realizacja

5. Karty Podarunkowe Lush można realizować wyłącznie na stronie www.lush.com/pl/pl oraz w sklepach detalicznych Lush w w Polsce. Kartami Podarunkowymi Lush można płacić za pełną lub częściową wartość wybranych produktów.

Płatność w sklepie

6. Karty podarunkowe Lush muszą być okazane przy dokonywaniu płatności w sklepie. Każda rozsądna dowolna liczba kart podarunkowych Lush może zostać wykorzystana do zapłaty za zakupy w sklepie.

Płatność online

7. W przypadku zakupów dokonywanych online, w ramach jednej transakcji można zrealizować maksymalnie jedną (1) e-Kartę Podarunkową w danej transakcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas próby realizacji e-Karty Podarunkowej należy skontaktować się z naszym zespołem Obsługi Klienta pod adresem [email protected]

8. Saldo Karty Podarunkowej Lush nie podlega zwrotowi, chyba że użytkownik skorzysta z prawa do zwrotu zgodnie z ust. 11 poniżej.

9. Karty upominkowe Lush tracą ważność 24 miesiące po zakupie lub po ostatnim doładowaniu, jeśli zostały doładowane po zakupie. W przypadku pytań dotyczących ważności karty należy skontaktować się z naszym Zespołem Obsługi Klienta.

Sprawdzanie salda

10. Aby wyświetlić saldo karty podarunkowej Lush, odwiedź dowolny sklep detaliczny Lush w Polsce.

Zwroty

11. Kwota za zwrócone zakupy, opłacone w całości lub w części kartą podarunkową Lush, zostanie zwrócona na nową kartę podarunkową Lush.

Zgubione lub skradzione karty podarunkowe

12. Lush nie ponosi odpowiedzialności za utracone, skradzione lub uszkodzone Karty Podarunkowe Lush i nie wymieni ich. Karty Podarunkowe Lush należy traktować jak gotówkę. Karty Podarunkowe Lush nie są czekiem, kartą kredytową ani obciążeniową.

Ograniczenia

13. Użytkownik nie może używać Karty Podarunkowej Lush do zakupu innych Kart Podarunkowych Lush ani do zakupu produktów zakupionych na stronach internetowych innych niż www.lush.com/pl/pl. Karty Podarunkowe Lush nie mogą być odsprzedawane, wymieniane na gotówkę. Jeśli zostaną odsprzedane lub wymienione na gotówkę, zostaną unieważnione.

Obsługa Klienta karty podarunkowej Lush

14. Jeśli potrzebujesz pomocy w jakimkolwiek aspekcie związanym z kartą podarunkową Lush, skontaktuj się z naszym zespołem Obsługi Klienta pod adresem [email protected] lub odwiedź najbliższy sklep.

Postanowienia Ogólne

15. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Lush zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadomienia okaziciela Karty Podarunkowej Lush. Zmiany zostaną opublikowane na stronie www.lush.com/pl/pl. Kopię najnowszego Regulaminu można uzyskać, kontaktując się z Zespołem Obsługi klienta Lush, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

16. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Lush za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć, ani ograniczyć na mocy prawa.

17. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie lub jego część nie będzie stanowić części niniejszych warunków, ale legalność, ważność i wykonalność pozostałej części niniejszych warunków nie zostanie naruszona.

18. Niniejsze warunki i wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z nimi podlegają prawu polskiemu.

Strona główna - Regulamin Kart Podarunkowych