Polityka Prywatności

  Polityka Prywatności Lush

  1. Postanowienia wstępne

  1.1  W niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności terminy "my", "nasz", "nas", "nasze" odnoszą się do firmy Fresh Handmade Cosmetics Poland sp. z o.o., a terminy "Ty", "Twój", "Twoje" odnoszą się do Ciebie jako osoby fizycznej.

  1.2 Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie Twoje dane osobowe gromadzimy w związku z naszą działalnością, w tym w związku z udostępnianiem naszej strony internetowej Lush PL (http://lush.com/pl/pl) i naszych aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS oraz oferowanych przez nas produktów i usług, w tym za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji lub dowolnego z naszych sklepów stacjonarnych. Polityka Prywatności określa również, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe, komu je ujawniamy, jak chronimy Twoją prywatność oraz jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych.

  1.3 Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą Polityką Prywatności a także innymi politykami prywatności, warunkami sprzedaży, warunkami użytkowania oraz powiadomieniami o uczciwym przetwarzaniu, które możemy przedstawić przy poszczególnych sytuacjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie innych informacji i nie ma na celu ich zastąpienia.

  2. Zmiany w Polityce Prywatności

  2.1 Niniejsza wersja Polityki Prywatności została ostatnio zaktualizowana 26 maja 2021 roku.

  2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności co pewien czas. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę Prywatności, powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail, ale zachęcamy Cię do sprawdzenia jej treści, kiedy tylko zechcesz.

  3. Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

  3.1 Jesteśmy Fresh Handmade Cosmetics Poland, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa. Na potrzeby obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jesteśmy Administratorem danych. "Administrator danych" to termin prawny używany do opisania osoby lub podmiotu, który kontroluje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych można skontaktować się z naszym Zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem email [email protected] lub korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności (Punkt 15).

  3.2 Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie lub przetwarzanie w inny sposób (w tym ujawnianie) swoich danych osobowych w sposób i do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  4. Dane, które przetwarzamy

  4.1 Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

  4.2 Ograniczamy ilość i rodzaj przetwarzanych przez nas danych osobowych do tych, które są niezbędne do celów, dla których je przetwarzamy.

  4.3 Chociaż dokładne szczegóły dotyczące przetwarzanych danych osobowych będą się różnić w zależności od konkretnego celu, dla którego je przetwarzamy, zazwyczaj przetwarzamy następujące typy danych osobowych pochodzące od Ciebie lub związane z Tobą:

  a) Dane Identyfikacyjne – obejmują imię, nazwisko, tytuł, datę urodzenia, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator;

  b) Dane Kontaktowe – obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów oraz dane z mediów społecznościowych;

  c) Dane Medyczne – mogą być gromadzone w naszych salonach spa w ramach formularza zgody na leczenie. Mogą one obejmować informacje dotyczące istniejących warunków zdrowotnych oraz tego, czy jesteś, czy nie jesteś w ciąży;

  d) Dane Transakcyjne – obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonywanych na Twoją rzecz i przez Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas;

  e) Dane Techniczne – obejmują adres protokołu internetowego (IP), Twoje dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej;

  f) Dane Profilowe – obejmują Twoją nazwę użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie, odpowiedzi na ankiety oraz treść wszelkich wiadomości przesyłanych przez Ciebie za pomocą funkcji livechat na naszej stronie internetowej;

  g) Dane Rekrutacyjne – obejmują kopie dokumentów uprawniających do pracy, referencje i inne informacje zawarte w CV lub liście motywacyjnym lub w ramach procesu rekrutacji;

  h) Dane dotyczące użytkowania – obejmują informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych, produktów i usług;

  i) Dane marketingowe i komunikacyjne – obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i współpracujących z nami stron trzecich oraz dodatkowe preferencje dotyczące komunikacji.

  4.4 Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również Dane Zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane Zagregowane mogą być pozyskiwane z Twoich danych osobowych, ale w świetle prawa nie są uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości, lecz są anonimowe. Na przykład, możemy zebrać dane o użytkowaniu w celu obliczenia procentu użytkowników korzystających z określonej funkcji strony internetowej. Jeśli jednak połączymy Dane Zagregowane z danymi osobowymi w sposób umożliwiający bezpośrednią lub pośrednią identyfikację osób, których dotyczą, wówczas takie połączone dane traktujemy jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  4.5 Za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji nie gromadzimy celowo żadnych Danych Osobowych Specjalnych Kategorii (w tym informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach karnych i przestępstwach.

  4.6 Jeśli musimy przetwarzać dane osobowe na mocy prawa lub zgodnie z warunkami umowy zawartej z Tobą, a Ty nie dostarczasz nam tych wymaganych danych, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia towarów lub usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania zamówienia na produkt lub usługę, które złożyłeś. O takim przypadku powiadomimy Cię w stosownym momencie.

  5. W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe

  5.1 Pozyskujemy dane osobowe od Ciebie za pośrednictwem różnych środków i kanałów, w tym poprzez nasze sklepy, salony spa, aplikacje mobilne, kanały naszych mediów społecznościowych lub poprzez nasze strony internetowe sprzedaży bezpośredniej. Otrzymujemy również komunikację i dane osobowe bezpośrednio od Ciebie za pośrednictwem różnych środków i kanałów, w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej i livechatu na naszych stronach internetowych.

  5.2 Przykładami tego, w jaki sposób możesz przekazać nam swoje dane osobowe są:

  a) ubieganie się, zamawianie i/lub zakup naszych produktów lub usług;


  b) utworzenie konta na naszych stronach internetowych;


  c) subskrybowanie naszych usług lub publikacji;


  d) nawiązanie z nami kontaktu w mediach społecznościowych;


  e) pobieranie i instalowanie aplikacji;


  f) wniosek o wysyłanie do Ciebie materiałów marketingowych;


  g) udział w konkursie, promocji lub ankiecie;


  h) udział w wydarzeniu; lub


  i) przekazanie nam informacji zwrotnej lub złożenie skargi;


  j) ubieganie się o pracę u nas, czy to za pośrednictwem naszej strony internetowej, czy w inny sposób

  5.3 W trakcie wizyt w naszych sklepach lub salonach spa otrzymasz dodatkową dokumentację dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące Twoich praw, jeśli będzie to wymagane.

  5.4 Podczas użytkowania naszych stron internetowych możemy automatycznie gromadzić Techniczne Dane dotyczące Twojego sprzętu, czynności i wzorców przeglądania za pomocą zautomatyzowanych technologii i interakcji. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dotyczące Cię Techniczne Dane, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

  5.5 Może zaistnieć potrzeba zwrócenia się do Ciebie z prośbą o podanie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących Ci praw, o których mowa w punkcie 10.1). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z Twoim wnioskiem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

  6. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

  6.1 Możemy wykorzystywać Twoje informacje w następujący sposób:

  a) Cel/działanie:

  Rejestracja Ciebie jako nowego klienta, gdy składasz zamówienie na stronie internetowej lub aplikacji. W tym przypadku potrzebujemy danych osobowych do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Tobą.

  Podstawa prawna przetwarzania: 

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  b) Cel/działanie:

  Aktualizacja Twojego konta (np. zmiana adresu lub zmiana preferencji marketingowych).

  Podstawa prawna przetwarzania: 

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  c) Cel/działanie:

  Realizacja i dostarczenie Twojego zamówienie na produkty lub usługi, w tym: zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami; pobieranie należnych nam środków pieniężnych.

  Podstawa prawna przetwarzania: 

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów.

  d) Cel/działanie:

  Zarządzanie relacją z Tobą, która będzie obejmować: powiadamianie Cię o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności; proszenie o pozostawienie recenzji lub wzięcie udziału w ankiecie. 

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (aktualizacja naszych rejestrów i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług).

  e) Cel/działanie:

  Wzięcie przez Ciebie udziału w losowaniu nagród, wydarzeniu, konkursie lub wypełnienie ankiety.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby rozwijać je rozwijać oraz naszą działalność). 

  f) Cel/działanie:

  Administrowanie i ochrona naszej działalności oraz tej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych). Na przykład, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji dotyczących płatności i chronić Cię przed nieuczciwymi transakcjami. 

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (prowadzenie działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz reorganizacja przedsiębiorstwa lub restrukturyzacja grupy).

  Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  g) Cel/działanie:

  Dostarczanie odpowiedniej treści poprzez stronę internetową, analiza skuteczności marketingu.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, aby poszerzać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej). 

  h) Cel/działanie:

  Ulepszanie naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń, poprzez analizę danych, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów. Na przykład, możemy czasami wykorzystywać Twoje dane osobowe (takie jak adres IP) w celu pomiaru korzystania z naszych stron internetowych przez Ciebie oraz oceny skuteczności naszych stron internetowych i poprawy ich zawartości.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (określenie typów klientów naszych produktów i usług, utrzymanie aktualności naszej strony internetowej i dostosowanie jej do potrzeb odbiorcy, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej).

  i) Cel/działanie:

  Przedstawianie Ci sugestii i poleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować, lub produktów i usług, o których przesłanie nas prosisz, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonu komórkowego, telefonu i/lub innych środków cyfrowych (w zależności od Twojej preferencji), w tym platform mediów społecznościowych. 

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Za Twoją zgodą.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (rozwijanie nasze produktów/usług i rozwijanie naszej działalności). 

  j) Cel/działanie:

  Prowadzenie marketingu e-mailowego i wysyłanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Taka komunikacja będzie zawierać informacje o produktach, usługach, wydarzeniach, ofertach i promocjach, które oferujemy co jakiś czas.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Za Twoją zgodą.

  Na podstawie innej podstawy prawnej, jeśli istnieje.

  k) Cel/działanie:

  Ubieganie się o zatrudnienie w Fresh Handmade Cosmetics Poland sp. z o.o. W ramach tego celu będziemy przetwarzać informacje zawarte w Twoim podaniu i naszą ocenę tego podania, Twoje referencje, wszelkie weryfikacje podanych informacji lub przeszłości oraz wszelkie informacje związane z Twoim prawem do pracy w Polsce. W stosownych przypadkach możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia, niepełnosprawności oraz niezbędne w związku z dostosowaniem warunków pracy.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (aktualizacja naszych rejestrów).

  l) Cel/działanie:

  Przeprowadzenie oceny ryzyka podczas korzystania z zabiegów w naszych salonach spa. W tym prosimy Cię o podanie szczegółów dotyczących Twojego stanu zdrowia.

  Podstawa prawna przetwarzania:

  Wykonanie umowy zawartej z Tobą.

  Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  Realizacja naszych uzasadnionych interesów (aktualizacja naszych rejestrów).

  6.2 Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Twoje dane. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy, na której opieramy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli powyżej określono więcej niż jedną podstawę, na dane wskazane w Punkcie 15 Polityki Prywatności.

  6.3 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo i nigdy nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych osobom trzecim.

  6.4 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli wymaga tego od nas prawo lub uprawniony organu. Ponadto, możemy ujawnić Twoje dane w celu spełnienia obowiązków regulacyjnych, np. w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji na nasze produkty.

  6.5 Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w zależności od sytuacji lub gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną. Możemy również wykorzystać te informacje w celu podjęcia wymaganych kroków przed zawarciem z Tobą umowy lub w ramach niezbędnego przetwarzania danych dla celów prawnych i/lub uzasadnionych potrzeb biznesowych.

  6.6 Jeśli zdecydujemy, że chcemy wykorzystać Twoje dane osobowe do celów innych niż cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności lub do celów, które zostały określone w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych (lub do celów zgodnych z pierwotnym celem), powiadomimy Cię o tym. W zakresie, w jakim Twoja zgoda jest prawnie wymagana, będziemy kontynuować takie wykorzystanie tylko wtedy, gdy otrzymamy Twoją zgodę w odniesieniu do takich dodatkowych celów.

  7. Udostępnianie danych osobowych

  7.1 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Lush, w tym firmom Lush Manufacturing, Lush Retail, Lush Digital i Lush Limited. Może to również obejmować wszelkie podmioty trzecie, które kupują, sprzedają, przenoszą bądź łączą się z częściami naszej grupy lub naszymi aktywami.

  7.2 Możemy korzystać z usług innych starannie wybranych firm, agentów lub wykonawców (Strony Trzecie) w celu wykonywania usług w naszym imieniu lub w celu pomocy nam w świadczeniu usług na Twoją rzecz, w przypadku gdy mamy do tego podstawę prawną. Przykładami takich podmiotów są:

  a) firmy informatyczne, które obsługują naszą stronę internetową i inne systemy biznesowe;
  b) firmy operacyjne, takie jak firmy kurierskie;
  c) firmy zajmujące się marketingiem bezpośrednim, które pomagają nam zarządzać naszą komunikacją elektroniczną z Tobą;
  d) firmy zajmujące się badaniem danych w celu zapewnienia, że Twoje dane są aktualne i dokładne;
  e) organy ścigania, którym możemy udostępniać dane osobowe i informacje na temat fałszywych lub potencjalnie fałszywych działań w naszych obiektach lub systemach w celu zarządzania oszustwami;
  f) policja lub inny organ egzekucyjny, regulacyjny lub rządowy, w kraju Twojego pochodzenia lub gdzie indziej, na podstawie stosownego wniosku, w oparciu o który możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych. Wnioski takie są oceniane indywidualnie i uwzględniają prywatność naszych klientów. 

  7.3 W przypadku udostępniania danych usługodawcom zewnętrznym, przekażemy im tylko te informacje, które są im potrzebne do wykonania określonych usług. Mogą oni wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do celów określonych w naszej umowie z nimi. Ponadto, jeśli przestaniemy korzystać z ich usług, wszelkie Twoje dane przechowywane przez nich zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  7.4 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu świadczenia usług na Twoją rzecz lub wspierania naszych działań biznesowych. Jeśli przekażemy Twoje dane osobowe takim podmiotom, zapewnimy odpowiednie środki i kontrole w celu ochrony Twoich danych osobowych, takie jak umowy o przekazywaniu danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym stosowanie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) i odpowiednich decyzji o adekwatności.

  8. Bezpieczeństwo danych

  8.1 Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Obejmują one:

  a) środki fizyczne: zamykane szafki na akta, ograniczenie dostępu do biur oraz firmowe systemy alarmowe;
  b) narzędzia techniczne: hasła i szyfrowanie z wykorzystaniem najlepszych praktyk branżowych;
  c) kontrole organizacyjne: umowy o zachowaniu poufności, ograniczanie dostępu na zasadzie need-to-know basis, szkolenia pracowników i poświadczenia bezpieczeństwa.

  8.2 Ponadto, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób, które mają uzasadnioną potrzebę służbową, aby uzyskać dostęp do tych danych. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i będą zobowiązani do zachowania poufności.

  8.3 Zabezpieczamy dostęp do wszystkich obszarów transakcyjnych naszych stron internetowych i aplikacji za pomocą technologii "https".

  8.4 Regularnie monitorujemy nasz system pod kątem ewentualnych słabych punktów i ataków, a także przeprowadzamy testy słabych punktów w celu określenia sposobów dalszego wzmocnienia bezpieczeństwa.

  8.5 Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych. Powiadomimy Cię oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, o ile będziemy do tego prawnie zobowiązani.

  9. Czas przechowywania danych

  9.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

  9.2 Na ogół przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne w celu utrzymania relacji z Tobą i świadczenia usług na Twoją rzecz. Istnieją inne powody, dla których dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, takie jak podstawy prawne lub regulacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne (dla celów marketingu bezpośredniego), chyba że wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub zrezygnujesz z ich otrzymywania. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub zrezygnować z ich otrzymywania, prosimy o kontakt w sposób wskazany na końcu niniejszej Polityki Prywatności (Punkt 15).

  9.3 Po zakończeniu wskazanego w punkcie 9.2 okresu przechowywania dane zostaną całkowicie usunięte lub zanonimizowane, na przykład poprzez agregację z innymi danymi, tak aby można je było wykorzystać w sposób uniemożliwiający identyfikację do celów analizy statystycznej i planowania biznesowego.

  10. Twoje prawa

  10.1 Masz prawo do:

  a) dostępu do treści Twoich danych osobowych;
  b) sprostowania Twoich danych osobowych;
  c) przeniesienia Twoich danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  e) sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
  f) usunięcia Twoich danych osobowych;
  g) wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę.

  Korzystanie z Twoich wyżej wskazanych praw nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać stosowną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne.

  10.2 Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone lub że Twoje dane osobowe zostały narażone na szkodę, masz prawo zażądać od nas naprawienia tej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności (Punkt 15).

  10.3 Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej czasu niż miesiąc, jeśli żądanie jest szczególnie złożone lub złożono kilka żądań. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco o postępach w realizacji Twojego żądania.

  10.4 Zobowiązujemy się do zbadania wszystkich skarg i podejmiemy odpowiednie niezbędne środki w celu rozwiązania problematycznych kwestii, w tym, jeśli to konieczne, zmiany naszych polityk i praktyk.

  10.5 Jeżeli uznamy, że Twoje zapytanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takiego żądania.

  10.6 Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  11. Poprawność danych osobowych

  11.1 Przechowujemy dane osobowe tak dokładne, kompletne i aktualne, jak to konieczne, biorąc pod uwagę ich wykorzystanie i interesy naszych klientów.

  11.2 Jesteś odpowiedzialny za informowanie nas o zmianach w swoich danych osobowych oraz za zapewnienie, że takie informacje są poprawne i aktualne.

  12. Monitoring (CCTV) 

  12.1 Należy pamiętać, że tam, gdzie w naszych sklepach działa monitoring, możesz zostać zarejestrowany przez kamery CCTV, a Twój wizerunek zapisany. Wszystkie nagrania z kamer CCTV są rejestrowane wyłącznie dla Twojego bezpieczeństwa oraz w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności (Punkt 15).

  13. Dzieci

  13.1 O ile nie wskazano inaczej, nasze strony internetowe i aplikacje mobilne nie są skierowane do osób poniżej 16 roku życia i nie gromadzimy celowo danych dotyczących takich osób.

  14. Linki do stron osób trzecich

  14.1 Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich. Kliknięcie w te linki lub aktywacja tych połączeń może pozwolić osobom trzecim na zbieranie lub udostępnianie Twoich danych. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej zachęcamy do zapoznania się z informacją o ochronie prywatności każdej odwiedzanej strony.

  15. Dane kontaktowe 

  15.1 Pełna nazwa osoby prawnej: Fresh Handmade Cosmetics Poland sp. z o.o.

  Adres e-mail: [email protected] (FAO Data Privacy Team)

  Adres do korespondencji: Fresh Handmade Cosmetics Poland sp. z o.o., ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa.

  Numer telefonu: (22) 104 44 44

  15.2 W każdej chwili masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu nadzorczego zajmującego się kwestiami ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni za umożliwienie nam zapoznania się z Twoim problemem i rozwiązania go przed zwróceniem się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

  15.3 Przypominamy, abyś nie wysyłał poufnych informacji, takich jak hasła, informacje o kartach kredytowych itp. za pomocą niezaszyfrowanych środków (takich jak poczta elektroniczna) podczas kontaktowania się z wyżej wymienionymi podmiotami.

  Strona główna - Polityka Prywatności