Aqua (Woda)

Składnik

Aqua (Woda)

Aqua

Korzyści

Natural

Człowiek ma wiele do czynienia z wodą. Jest często stosowana w kosmetykach jako rozpuszczalnik, który pomaga łączyć i spajać składniki.

Woda to substancja składająca się z wodoru i tlenu, która może przechodzić ze stanu ciekłego w stały lub gazowy, dzięki czemu jest jednym z najbardziej uniwersalnych i niezbędnych pierwiastków na naszej planecie. 

W małych ilościach woda jest bezbarwna, ale w większych stężeniach przybiera różne odcienie koloru niebieskiego ze względu na absorpcję światła. Wodę można podzielić na "miękką" i "twardą", w zależności od różnej ilości minerałów, jakie zawiera podczas obiegu. W przeciwieństwie do wody miękkiej, woda twarda zawiera większą ilość rozpuszczonych minerałów, głównie wapnia i magnezu.

Ze względu na swoje znaczenie woda od dawna odgrywała istotną rolę w historii i ewolucji człowieka. W VI wieku p.n.e. Thales z Miletu stworzył podstawy filozofii greckiej, uznając wodę za jedyny fundament materii.

Wykorzystujemy wodę zarówno w produktach w kostkach, jak i w produktach płynnych. Woda pozwala składnikom mieszać się i poznawać nieco lepiej, dzięki czemu formuły mają szansę stać się wspaniałymi, ręcznie robionymi mieszankami świeżych składników.

Strona główna - Aqua (Woda)