Bortom hållbarhet: Att odla regenerativ patchouli på Sumatra

Patchoulins distinkta, jordnära arom bär med sig en våg av nostalgi och historia. Växten används vitt och brett inom i parfymtillverkning och aromaterapi, och återfinns även i några av LUSHs mest uppskattade produkter.

Den här texten berör ämnet regeneration, praktiken som går steget längre än konceptet hållbarhet med målet att återuppbygga, ge tillbaka och skapa nytt. 

Vi har valt att köpa in vår patchouli från Indonesien, närmare bestämt Sumatra, Java och Sulawesi. Ett av områdena, det kring ekosystemet Leuser på Sumatra, är sedan en tid tillbaka under allvarligt hot. Det är ett unikt ekosystem och den enda platsen på jorden där tigrar, elefanter, noshörningar och orangutanger lever sida vid sida, en mångfald som riskerar att gå förlorad.

Gayo Lues är ett av de främsta odlingsdistrikten för eteriska oljor i Indonesien och även platsen vår patchouliolja kommer från. Jordbruket som sker där är historiskt sett skadligt för marken, samhällena och regnskogens naturliga mångfald. Jordbrukare röjer varje säsong nya områden i naturen med hjälp av så kallade slash and burn-tekniker, något som även medför risken att eld sprids i andra skyddade områden och skadar djuren som lever där. Denna destruktiva förlust av habitat leder i sin tur till att gröna korridorer skärs av, vilket gör det svårare för djuren att förflytta sig utan att passera odlingsmark. Det gör även skyddade djurarter likt elefanten och orangutangen mer utsatta för tjuvjakt.

För att säkerställa att vår patchouliolja framställs och köps in på ett så ansvarsfullt, direkt och regenerativt sätt som möjligt, har vårt inköpsteam arbetat på plats i Indonesien under de senaste tio åren tillsammans med LUSHs syster-organisation Orangutan Information Center (OIC). 2015 resulterade detta i att Gayo Lues Permaculture Centre (GPC) kunde öppnas på Sumatra. Centrets målsättning är att med hjälp av odlingstekniken permakultur främja regeneration i redan skadade områden och erbjuda utbildningsprogram i ansvarsfullt och hållbart jordbruk.

Det kuperade landskapet bland de 40 graders branta kullarna på norra Sumatra underlättar inte direkt regeneration av marken. Rasrisken är konstant, den näringsrika jorden närmast ytan kan när som helst glida i väg. Kvar blir då ofruktbar mark som gör att odlarna söker upp nya områden, ofta återfinns dessa sorgligt nog inom de skyddade skogarna.

GPC demonstrerar hur marken kan förbli bördig tack vare permakultur. Centrets ledare Sabar förklarar: “Grödorna planteras i formationer som gör det möjligt för vattnet att stanna kvar runt växtens rötter.” Marken förblir därmed näringsrik så att den kan återanvändas om och om igen. Införandet av plantskolor där grödor kan hållas har även underlättat arbetet i det branta området och erbjudit en mer stabil odlingsmiljö.

Sabar själv är väl bekant med permakultur och en erfaren ledare på området. Hans regenerativa resa påbörjades vid 12 års ålder när han blev adopterad av ett center för permakultur på Bali, detta efter att han förlorat sin familj i tsunamin på Sumatra. Han hittade sin passion i permakulturen och blev deras ledande konsult i tidiga 20-årsåldern. Det var vid denna tidpunkt vårt inköpsteam hörde av sig till organisationen i hopp om att hjälpa till med arbetet i Gayo Lues-distriktet. Sabar, som även hittade kärleken på OIC, beslöt sig för att återvända till sitt hemland och leda utbildningen för ett mer hållbart jordbruk.

I takt med att efterfrågan på eteriska oljor ökar, ökar även behovet av odlingsmark. Patchoulibuskarna sträcker sig i nuläget över fler hektar, och det finns inga tecken på att växten minskar i popularitet. Utmaningen som GPC och Sumatras odlare ställs inför är att fortsätta odla grödor på ett regenerativt sätt och samtidigt bibehålla en stabil inkomst. GPC hjälper till att utbilda odlarna och höja odlingskapaciteten, så att användandet av regenerativa tekniker kan öka och oljan kvalité förbättras. När Lush köper den här oljan från GPC går en del av pengarna till att driva centret, så att utbildningen kan fortlöpa och utvecklas. Resterande del av beloppet går direkt till odlarna själva.

Många av odlarna i området använder nu en destillator för eterisk olja som drivs av vattenkraft från en närliggande flod. Det innebär att processens energibehov, som tidigare tillgodosågs genom att elda ved i skogen, nu helt genereras av förnybar energi, en lösning vi på Lush aldrig tidigare skådat. Genom att producera dessa oljor och sälja dessa material, samlas pengarna in för att kunna fortsätta demonstrationen av, och utbildningen kring, permakultur.

Sedan LUSHs partnerskap med OIC startade för ett decennium sedan har vi tillsammans kunnat bidra till en mer blomstrande miljö åt Sumatras odlare, där utövandet av regenerativa tekniker som permakultur fortsätter att expandera. Vi köper nu in patchouli från sex olika byar i regionen, alla med ett hållbart förhållningssätt. Men arbetet är långt ifrån över och den naturliga mångfalden på Sumatra hotas fortfarande. Vår förhoppning är att GPCs fortsatta arbete ska inspirera kommande generationer av odlare. Genom att påminna oss själva hur marken kan återställas, kan vi även påminna oss om hur viktigt det är att värna om den.

 Engelsk text av Lauren Collins

Vill du uppleva den högkvalitativa och väldoftande patchoulin? Upptäck vår limiterade doftserie Lord of Misrule med produkter för hela kroppen.

Hemsida - Bortom hållbarhet: Att odla regenerativ patchouli på Sumatra