Återväxt efter kris: att odla kakao vid Gola-regnskogens utkant

Ett av de rättvisemärkta ekologiska kakaosmör som används på Lush odlas av bönder vid Gola-regnskogens utkant i Sierra Leone. Leverantören Tradin Organic erbjuder stöd åt jordbrukarna och utbildning inom ekologiskt jordbruk. Tillsammans återbeskogar de regnskogen, som har en av Västafrikas rikaste biologiska mångfald, men som även är en av de mest hotade.

En grön diamant av frodig regnskog glittrar på Afrikas västkust och sträcker ut sig över ett område större än New York. Gola Rainforest National Park är en värdefull fristad för vilda djur i Sierra Leone, och hem till bland annat pygméflodhästen och över 300 fågelarter. Den är internationellt erkänd som en ”hotspot för biologisk mångfald” och mer än hälften av växterna som finns i nationalparken är unika och inhemska för regionen. Trots nationalparkens skyddade status hotas detta paradis för utrotningshotade arter.

Sierra Leone har mött extrema motgångar under senare år, från militärt våld och en hälsokris, till exploaterande industrier. Ett decennielångt inbördeskrig härjade över hela landet från 1991, dödade minst 50 000 människor och fördrev hundratusentals andra. Gola-regnskogen, som en gång var fem gånger den storlek den är idag, har blivit ett offer för avskogning till fördel för gruvdrift, skogsavverkning och skadliga jordbruksmetoder, som eldas på av vinstdrivande utländska företag. Mycket lite av den ekonomiska förmögenhet som skapats av dessa utvinningsindustrier har blivit kvar i landet.

Under ebolakrisen 2014 blev över 15 000 av invånarna i Sierra Leone smittade, vilket även orsakade en förlust av försörjning för otaliga andra. Ebola gjorde att många lantliga jordbrukare, som utgör cirka 70% av arbetskraften, fick uppleva svåra tider. Många kakaobönder, som inte kunde sälja sina produkter under Ebolakrisen, tvingades försumma sina grödor. Landsbygdssamhällen och kakaoindustrin i Sierra Leone var i desperat behov av vitalisering.

Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hälsa

Hur ser vägen till eget kapital ut i ett land som har utsatts för sådana extrema kriser och exploatering? Regenerativt jordbruk har visat sig erbjuda några av lösningarna.

Regenerativt jordbruk är en väg till rikliga avkastningar och en holistisk ekosystemshälsa som också omfattar mänsklig gemenskap och ”socialekologi” i det levande systemet. Det kan också ge en plattform för social rättvisa och arbetstagares rättigheter.

Tradin Organic, en av Lushs nuvarande leverantörer av kakaosmör, såg en möjlighet att bidra till ett mer rättvist jordbrukssystem. Med vision om att uppmuntra den sociala och ekonomiska hälsan hos skogsodlingssamhällen, syftade de till att avskräcka från ytterligare avskogning samtidigt som de återplanterar regnskogen och ökar den biologiska mångfalden.

År 2017 grundade Tradin Organic ett lokalt dotterbolag i Sierra Leone och har sedan dess arbetat med regenerativa jordbrukare och ekologiska odlare för att skapa fältskolor inom jordbruk. Flera år senare har leverantören fått starka relationer med lokala jordbrukare och hjälpt över 36 000 av dem att få ekologisk certifiering och stöttat ytterligare 11 000 i att bli Fair Trade-certifierade. Dessa certifieringar gör det möjligt för bönder att sälja sina produkter till ett mycket bättre pris, Fair Trade garanterar ett minimumpris och skyddar mot prissvängningar på marknaden

Kakao: ett smör för bättre tider

Spårbarhet i kakaons leverantörskedjor kan vara en verklig utmaning, vilket gör det svårt att hålla handlare och köpare ansvariga. Barnarbete har ofta genomsyrat kakaoindustrin, särskilt i Västafrika, även om detta tros vara en mindre utbredd fråga i Sierra Leone på grund av att gårdar är mindre i storlek och familjeägda. För att ytterligare stödja Sierra Leones jordbrukare i att bygga vidare på metoder som värdesätter försörjningen och arbetsförhållandena i landsbygdens jordbrukssamhällen, samarbetar Tradin Organic med en ansedd barnsäkerhetsorganisation för att minska risken för farliga arbetsmetoder och tillhandahålla ekonomiska medel och incitament för att förhindra förekomst av barnarbete.

Med över 65 fältskolor och nästan 100 demonstrationsplatser, som når över 6600 personer, kan jordbrukare i utkanten av Gola-regnskogen nu med egna ögon se fördelarna med effektiva ekologiska och regenerativa jordbruksmetoder. Trädplantor distribueras också genom fältskolorna och andra servicecenter. Genom att samplantera matträd bland kakaon i en hälsosam och mångsidig polykultur kan jordbrukare arbeta för livsmedelssuveränitet, odla näringsrika och kulturellt lämpliga livsmedel för sina hushåll och samhällen, samtidigt som de utvidgar och fyller ut Gola-regnskogen.

Skapar positiva ringar på vattnet

En central princip i regenerativt jordbruk och andra regenerativa designsystem som permakultur eller agroekologi handlar om att skapa fördelar som ger positiva effekter genom hela systemet. Hur kan samhällen utformas på ett sätt som skapar hälsa och överflöd för allt och alla inom samhället och bortom det?

Lush har använt denna princip och förkroppsligat den i form av en produkt: Charity Pot Coin. 100% av intäkterna (minus moms) från denna förpackningsfria, veganska body lotion, samlas i en fond som erbjuder stöd till gräsrotsorganisationer och kampanjer som arbetar inom områdena djurrätt, mänskliga rättigheter och miljöskydd. Ingredienserna i Charity Pot Coin köps noggrant in enligt riktlinjerna i Lushs etiska inköpspolicy. Kakaobönorna som kommer från Sierra Leone fermenteras och torkas av bönderna och skickas sedan till Crown of Holland-anläggningen i Nederländerna för att bearbetas till högkvalitativt ekologiskt kakaosmör. Detta blir en av Charity Pot Coins mjukgörande ingredienser.

Återskapar glansen av Sierra Leones gröna diamant

Tradin Organic Sierra Leone utökar nu sitt stöd över hela bioregionen. Företaget hoppas snart kunna erbjuda klimatpositiv kakao, vilket innebär att jordbruket absorberar mer koldioxid än vad som skapas i odlingsprocessen. Detta är verkligen en fackla av optimism för en ingrediens med så utbrett användande i mat och kosmetika.

Med det hängivna återplanteringsarbetet som gjorts av skogsbrukssamhällen återvänder glansen till Sierra Leones gröna diamant och erbjuder hopp om rättvisare jordbruksmetoder och en fortsatt rik biologisk mångfald i Gola-regnskogen.

Hemsida - Återväxt efter kris: att odla kakao vid Gola-regnskogens utkant