Honey

Våra ingredienser behöver pollinatörer såsom honungsbin för att växa och föröka sig. För att säkerställa att binas välmående respekteras i vår leveranskedja arbetar vi med biodlare som förstår vikten av att hantera bikuporna med hänsyn och som arbetar på ett sätt som inkräktar minimalt på binas liv. Lush köper omsorgsfullt in ingredienser från leverantörer världen över, varav många hjälper till att skydda och återställa viktiga livsmiljöer i områden med stor biologisk mångfald.

Hemsida - Honey