Lusher than we found it

När våra kunder har en Lushprodukt i sina händer, håller de i mycket mer än bara en produkt. I deras händer ryms även ett komplext nätverk av material, kreativitet, hantverk, rörelse och liv, som har organiserats på ett visst sätt för att våra kunder ska kunna njuta av just den produkten. Varje steg vi tar på resan är en möjlighet att Leave the World Lusher than we Found it, och hjälpa till att skapa en kosmetisk revolution som kan rädda planeten.

Hemsida - Lusher than we found it

Leaving the world lusher than we found it.

We've been fighting animal testing since 1995 and still are. We actively fund initiatives to end or replace animal testing globally.