Beställ senast 20-21 maj för leverans till Mors dag 26 maj | Läs mer

Hoppa till innehåll

Regler och villkor för prisdragning för prenumeranter på Lush nyhetsbrev

  26 april  2024

  Här hittar du regler & villkor för Lush Sweden AB:s, org nr 556546-7940, Malmgårdsvägen 6, 116 38 Stockholm (”Arrangören”, ”vi”, ”oss” etc) prisdragning för nyhetsbrevs-prenumeranter.

  1. Alla personer, undantaget personer anställda av Arrangören eller annat bolag inom Lush-koncernen, som är bosatta i Sverige, Norge och Danmark och som är 18 år eller äldre får vara med i utlottningen varje månad.

  2. Du deltar gratis i tävlingen (inget produktköp krävs) när du registrerat dig som prenumerant på Arrangörens nyhetsbrev från den 7 maj 2024 eller senare. Tävlingen pågår under ett år, från den 7 maj 2024 till den  30 april 2025. Därefter kan Arrangören, efter eget gottfinnande besluta om att förlänga tävlingen. Du har chans att vinna varje månad under tävlingstiden så länge du är prenumerant. Är du prenumerant sedan innan 7 maj 2024 och önskar delta i tävlingen, kan du delta genom att avregistrera dig via något av våra tidigare nyhetsbrev, och sedan registrera dig på nytt.

  3. Arrangören ansvarar inte för eventuellt tekniskt fel, maskin- eller mjukvarufel, satellit-, nätverks- eller serverfel av något slag som påverkar din möjlighet att delta i prisdragningen.

  4. En vinnare kommer att väljas ut slumpmässigt varje månad bland Arrangörens nyhetsbrevs-prenumeranter som registrerat sig 7 maj 2024 eller senare. Eventuella tidigare vinster påverkar inte chanserna att vinna efterföljande månader. Priset är ett av våra paket innehållande Lush-produkter med ett försäljningsvärde på minst 500 kr, som valts ut av arrangören efter tillgänglighet.

  5. Vinnaren av priset kommer att kontaktas av vår kundservice via den angivna e-post som registrerats för Lush nyhetsbrev. Vinnaren måste därefter bekräfta mailet inom 10 dagar, samt dela kontaktinformation (namn, adress och telefonnummer) för att kunna ta emot priset som skickas ut med Postnord Standardleverans kostnadsfritt. Om vi inte får återkoppling från den kontaktade vinnaren inom 10 dagar kommer priset dras tillbaka och en ny vinnare utses och kontaktas efter samma process som är beskrivet ovan. 

  6. Priset går inte att byta ut mot andra produkter eller returneras för återbetalning.

  7. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra priset mot ett alternativt pris för högre eller samma värde om omständigheter utanför arrangörens kontroll gör det nödvändigt att göra det.

  8. Arrangörens beslut angående varje aspekt av prisdragningen är slutgiltitg och bindande.

  9. Arrangören måste göra information tillgänglig som bevisar att en giltig prisdragning ägt rum. För att uppfylla denna skyldighet kommer Arrangören att presentera efternamnet och hemort på vinnarna till alla som begär informationen genom att kontakta Arrangören via e-post till [email protected]. Begäran ska ha inkommit inom en månad efter utgången av den månad då prisdragningen ägt rum. Tillgängliggörandet av vinnarnas efternamn och hemort utgör personuppgiftsbehandling, vilken utförs för ovan beskrivet syfte. Den lagliga grunden för behandlingen är för att fullgöra Arrangörens rättsliga förpliktelser. Vänligen se mer information om Arrangörens behandling av personuppgifter i punkten 14 nedan.

  10. Genom att registrera dig och delta i prisdragningen anses du ha accepterat och samtyckt till att vara bunden av dessa villkor samt bekräftat att du läst igenom Arrangörens Integritetspolicy. Arrangören förbehåller sig rätten att vägra deltagande eller vägra att dela ut pris till någon som bryter mot dessa villkor.   

  11. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, pausa eller avbryta prisdragning utan föregående meddelande om så, enligt Arrangörens skäliga bedömning, anses nödvändigt. 

  12. I den mån det inte strider mot tvingande lag kommer Arrangören, dess agenter eller distributörer inte under några omständigheter att vara skyldiga att kompensera vinnaren eller acceptera något ansvar för någon förlust, skada, personskada eller dödsfall som uppstår som ett resultat av att vinna priset, undantaget där det orsakas av Arrangörens, dess agenter eller distributörer eller dess anställdas försumlighet. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte.

  13. Vinnaren är själv ansvarig för att betala eventuella skatter eller avgifter som uppkommer till följd av vinsten.

  14.  Personuppgifter som tillhandahålls under denna prisdragning kommer endast att behandlas i enlighet med Arrangörens Integritetspolicy. Se även punkt 9 angående tillkännagivandet av vinnare. Våra allmänna regler och villkor samt integritetspolicy hittar du här.

  15. Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och deltagare i prisdragningen underkastar sig svenska domstolars exklusiva jurisdiktion.

  .16. Arrangören för denna prisdragning är Lush Sweden AB (org nr 556546-7940), Malmgårdsvägen 6, 116 38 Stockholm.

  Hemsida - Regler och villkor för prisdragning för prenumeranter på Lush nyhetsbrev