Ingrediens

Färg 19140:1

Egenskaper

Synthetic

Vi använder färger för att förhöja upplevelserna våra produkter erbjuder, de kan förmedla olika känslor och skapa unika sinnesstämningar. 

Hemsida - Färg 19140:1

Copyright © 1995–2023 Lush Retail Ltd.