Ingrediens

Färg 45380:3

Egenskaper

Synthetic

Vi använder färger för att förhöja upplevelserna våra produkter erbjuder, de kan förmedla olika känslor och skapa unika sinnesstämningar.

Hemsida - Färg 45380:3

Copyright © 1995–2023 Lush Retail Ltd.