Ingrediens

CI 77947

Egenskaper

Synthetic

CI 77947 är ett syntetiskt vitt färgpigment, även känt som zinkoxid.

Hemsida - CI 77947

Copyright © 1995–2023 Lush Retail Ltd.