Ingrediens

Träpinne

Egenskaper

Synthetic

När det kommer till en del frågor finns det inga gråzoner. Vi använder den här träpinnen för att sprida ett tydligt budskap världen över, #BeCrueltyFree!

Hemsida - Träpinne