Fri frakt över 600 kr | Hemleverans Läs mer

Hoppa till innehåll

Ingrediens

Butylphenyl Methylpropional

Egenskaper

Synthetic

Butylphenyl methylpropional, även känt som lilial eller lily aldehyde, är ett syntetiskt doftmaterial. Den 1: a mars 2022 trädde ett förbud i kraft som gör det otillåtet att använda materialet i kosmetikaprodukter inom EU och i Storbritannien.

Vilka välgörande egenskaper besitter butylphenyl methylpropional?

Ingrediensen ger en tydlig blomsterdoft som påminner om liljor eller liljekonvalj. Dessa blommors sköra natur gör det väldigt svårt att extrahera deras doft genom destillation eller med hjälp av lösningsmedel, det är faktiskt helt omöjligt i liljekonvaljens fall. Forskare har därför försökt utveckla syntetiska molekyler som efterliknar de populära dofterna. Detta resulterade under tidigt 1900-tal i beståndsdelen hydroxycitronellal. Även om detta parfymmaterial snabbt blev populärt, ville en grupp utforska möjligheterna kring den här typen av blomsterdofter ytterligare, vilket år 1946 ledde till att molekylen lilial skapades.

Regleringar

Butylphenyl methylpropional är ett av de 26 doftämnen som klassas som en allergen av EU och andra globala organ. Detta innebär att substansen, innan förbudet trädde i kraft, ofta återfanns i parfymer som hade en större sannolikhet att orsaka allergiska reaktioner i form av hudirritation. Till följd av det reglerades användningen i kosmetikaprodukter och i de fall där användningen överskred en viss gräns krävdes att ingrediensen listades i produktens innehållsförteckning.  

I maj 2019 publicerade generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet (CSSC) en publikation med slutsatsen att butylphenyl methylpropional inte kunde anses säker för användning inom kosmetika. Kort sagt var deras slutsats att individuell användning inte utgjorde någon risk, men i fall där personen använder flera lager av produkter som innehöll lilial kunde den adderade exponeringen utgöra en risk, mer specifikt hudsensibilisering och reproduktionstoxicitet. Som ett resultat har europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) valt att klassificera molekylen som ett CMR-material (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande). Detta på grund av den potentiella reproduktionstoxiciten från aggregerad användning. Från 1:a mars 2022 är ingrediensen följaktligen förbjuden att använda inom kosmetiska.

Lushs inställning

Lush har under många år använt butylphenyl methylpropional i vår doftproduktion, men vi har alltid varit noga med att följa de regleringar och användarrekommendationer som funnits. Våra produktutvecklare har sedan 2019 varit medvetna om det kommande förbudet och därför omsorgsfullt omformulerat parfymerna som berördes. Det var en lång process som nådde sitt slut under sommaren 2021. Efter det tog det ytterligare lite tid innan förändringen syntes i butik, de parfymer som redan skapats skulle sälja slut och de etiketter vi tryckt upp skulle användas upp.    

Att omformulera redan existerande produkter är en av de mest utmanande uppgifterna på Lush. Kunder förväntar sig en viss doft, prestation och textur från produkterna de känner till och älskar. Det är även viktigt att alla substitut är säkra och bibehåller produktens kvalitét. En del alternativ fungerar för en del dofter, men inte för andra. Förbudet hade en lång tidshorisont vilket tillät oss att hitta balansen mellan snabb omformulering och att ge kunder vad de förväntar sig från våra produkter.

Även om förbudet som trädde i kraft i mars 2022 enbart gäller Europeiska unionen och Storbritannien valde vi att genomföra förändringen över samtliga marknader världen över.

Säkerhet och kosmetikatester

På Lush skapar vi våra egna dofter, vilket är ganska ovanligt. De flesta kosmetikaföretag köper in färdigproducerade från externa parfymhus. Vi väljer noggrant ut och köper in naturliga och syntetiska aromatiska ingredienser och följer de lagar och rekommendationer som finns från organ som International Fragrance Association (IFRA). Vi genomför även våra egna tester för att säkerställa att de är säkra för kosmetisk användning enligt vår höga standard.

Lush har som du säkert vet alltid varit emot djurtester. Butylphenyl methylpropional blev förbjudet efter att bland annat ha varit objekt för grymma djurtester, så som LD50. Vi har i över ett årtionde arbetat med XCellR8, ett djurfritt laboratorium som använder in vitro-testmetoder (tester i provrör). Med hjälp av företaget kan vi utföra vår egen forskning och skapa en cruelty-free databas för ingredienser. De tester vi genomförde tillsammans med XCellR8 fann butylphenyl methylpropional att vara minimalt sensibiliserande med en måttlig risk för genotoxicitet. Mer specifikt verkade materialet vara genotoxiskt i ett test där det applicerade på 2D celler, men om metaboliska enzymer (som de som förekommer i våra kroppar) introducerades, slutade den vara genotoxiskt. Det är därför troligt att samma sak inträffar när det används i en kosmetisk rutin. Vi genomförde inga ytterligare tester på materialets toxicitet eftersom beslutet om förbudet redan hade fattats, vilket gjorde att vi ville fokusera på att omformulera produkterna. 

Självklart är säkerhet väsentligt inom kosmetika och Lush välkomnar försiktighetsförbud så som detta, men vi är kritiska till metoderna, då de baseras på grymma djurtester med problematisk precision. Läs mer om Lush livslånga kamp mot djurtester eller om Lush Prize, en global prispott som ger stöd åt initiativ med syfte att sätta stopp för eller ersätta djurförsök.  

Hemsida - Butylphenyl Methylpropional

Copyright © 1995–2022 Lush Retail Ltd.